Nytt

Kristelig Folkepartis Ungdoms leder Ida Lindtveit.

Norge bør ta imot 10.000 ekstra asylsøkere, mener Kristelig Folkepartis Ungdom. Asylsøkerne skal komme fra EUs relokaliseringsprogram. Også Unge Venstre er med på galeien.

Forrige gang man snakket om «10.000 asylsøkere» var våren 2015, da Arbeiderpartiets landsmøte vedtok at Norge skulle hente 10.000 ekstra kvoteflyktninger. Både Venstres og KrFs landsmøter fattet tilsvarende vedtak. Fasit da saken kom til Stortinget ble 8.000.

 

Nå vil KrFU kjempe gjennom at moderpartiet går inn for ytterligere 10.000.

KrFU vil at Norge skal «ta et større ansvar» som det heter i VGs artikkel om saken. Asylsøkerne skal komme fra Italia og Hellas gjennom EUs såkalte relokaliseringsprogram.

Også Unge Venstre vil også ha sitt moderparti med på dugnaden, som Unge Venstre-leder Tord Hustveit kaller det:

– Vi mener det er viktig at Norge bidrar i den dugnaden det er å relokalisere flyktningene.

I 2015 vedtok EU å fordele 160.000 asylsøkere mellom EU-landene. Migantene skulle komme fra de landene som mottok flest asylsøkere høsten 2015. Norge har sagt ja til å ta imot 1500 av disse.

«Dette er en verdiprøve. Den prøven skal vi ikke stryke på. KrF har alltid stått i kampen for de mest sårbare, og den kampen vil vi aldri gi opp. KrF vil stå imot angrepet på menneskeverdet som utspiller seg på vårt eget kontinent.» skriver KrFU i resolusjonsforslaget.

Regjeringen har gjentatte ganger siden 2015 advart mot signaleffekten i å åpne for flere kvoteflyktninger. Man mener det vil lokke flere til Norge.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier partiet står fast på enigheten fra 2015 om at Norge skulle ta imot 8000 kvoteflyktninger fra Syria. Hareide er åpen for KrFUs forslag:

– Vi har i tråd med avtalen tatt til orde for at det skal gjøres en ny vurdering av om Norge kan ta bidra ytterligere i forbindelse revidert nasjonalbudsjett i år. I den sammenheng bør vi også se på vårt bidrag til å relokalisere asylsøkere som nå befinner seg i Sør-Europa, sier Hareide til VG.

«Jeg er sikker på at landsmøtet vil fremheve at KrF skal fortsette å ha en human, ansvarlig og rettferdig innvandringspolitikk», sier KrF-lederen. Hva han nå måtte mene med det.

KrF har landsmøte i slutten av april.

 

VG: KrFU utfordrer moderpartiet: Vil hente 10.000 EU-asylsøkere til Norge