Viktor Orbán under en pressekonferanse i Budapest den 10. januar 2019. Foto: Bernadett Szabo / Reuters / Scanpix.


 
Det ungarske regjeringspartiet Fidesz, som ledes av statsminister Viktor Orbán, har en tid vært et stridstema internt i den overnasjonale partiblokken ved navn Det europeiske folkepartiet (EPP), som er den største gruppen i EU-parlamentet.

Ungarns regjering har den senere tiden blitt sterkt kritisert for det som skal være angrep på «sivilsamfunnet», rettsstaten, mediefriheten og den akademiske friheten, der mesteparten av grunnlaget for anklagene er svært tynt, og lett kunne rettes motsatt vei. Man kan spørre seg hvorfor omverdenen ikke heller kritiserer den ungarske korrupsjonen og tendensene til oligarki.

Sivilsamfunnet trues angivelig av at NGO-er fra andre land – i all hovedsak venstreideologiske – må registrere seg, og den akademiske friheten av at regjeringen har vedtatt en lov mot utenlandske universiteter som ikke har virksomhet i sine hjemstater, hvilket særlig rammer Central European University – grunnlagt av den ungarsk-amerikanske finansmannen George Soros, som benytter organisasjonene han sponser til å fremme en globalistisk ideologi Ungarns regjering avviser.

At Soros’ propagandakrig mot sitt opprinnelige hjemland ikke er vesensforskjellig fra Putin-regimets påvirkningskampanjer mot Vesten, streifer tilsynelatende ikke Orbáns kritikere. Og dråpen som har fått begeret til å flyte over for flere i EPP, er en plakat fra Fidesz i EU-valgkampen hvor Soros figurerer side om side med EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

Den aktuelle plakaten er et av temaene for et langt intervju som Robin Alexander og Boris Kálnoky har gjort med den ungarske statsministeren for Welt am Sonntag.

Intervjuerne bemerker innledningsvis at mange tyskere er bekymret for Ungarn. Orbán lar seg ikke affisere nevneverdig av det, og begrunner det selv:

Welt am Sonntag: Forstår tyskerne Ungarn?

Viktor Orbán: Den nåværende misstemningen skyldes bare politikk. På alle andre områder er de tysk-ungarske relasjonene fremragende: økonomisk samarbeid, kultur, turisme – også den gjensidige sympatien er svært stor.
 
Hvis politikerne har skylden, gjelder det også Dem?

En del av skylden for den tysk-ungarske misstemningen faller vel også på meg.

 
Samarbeidet med Tyskland i EU fungerte utmerket helt frem til migrasjonen ble et viktig politisk spørsmål, sier Orbán. Helt siden Kohl hadde ingen tyske ledere brukt sitt lands store vekt til å presse de mindre medlemslandene i unionen.

Alle tyske regjeringer hadde alltid holdt fast ved det helt til problemet med migrasjonen dukket opp. Skaden på de politiske relasjonene oppstod kun på grunn av migrasjonen. Vi insisterer på nasjonenes rett til selvforsvar. Tyskerne har en annen filosofi.

 
Avisen innvender at migrasjonskrisen nådde sitt høydepunkt for nesten fire år siden, som om det var tale om et tilbakelagt stadium. Men det som skjedde i 2015, var bare en forsmak på noe større, advarer Orbán:
 

Snart vil de arabiske landene få et større befolkningstall enn de europeiske landene. Og da har jeg ikke ikke engang nevnt det svarte Afrika, hvor mange mennesker snart vil være ute i stand til å ernære seg. Ungarn er et grenseland i denne sammenheng. Vi lever hver dag i full beredskap. Vi har sendt tusenvis av soldater og politimenn til sydgrensen. I dag er det helt opp til den tyrkiske regjeringen å bestemme om de mange millioner flyktningene der kommer til Europa. Men vi er fast bestemt på å forsvare Ungarns grenser hvis de slippes løs!

Tyskere og ungarere tenker annerledes fordi de har forskjellig historie, fremholder den ungarske statsministeren.

Intervjuerne lurer på hvordan det kan ha seg at Fidesz lager en valgkampplakat med brodd mot Jean-Claude Juncker, som i likhet med det ungarske regjeringspartiet tilhører EPP-gruppen i EU-parlamentet.
 

Er det ikke selvmotsigende?
 
Jeg ser ingen selvmotsigelse. Problemet med EPP er at det er blitt altfor stort. EPP-medlemmene i Norden står Macron nærmere enn CDU. Vi ungarere ser på oss selv litt som CSU i EPP. Dessverre har migrasjonen skapt skiller også her.

I Vest-Europa går partiene som tilhører EPP til valg på å videreføre politikken til Juncker med Manfred Weber i presidentstolen, sier Orbán. Men det ville være et politisk selvmord i Øst-Europa, hvor Juncker ikke er respektert – om enn Orbán er nøye med å understreke at han personlig liker Juncker, og at uenigheten er rent politisk.
 
Avisen blir ikke ferdig med plakaten. Orbán ber tyskerne passe sine egne mentale spøkelser:

Plakaten som viser Juncker ved siden av den amerikanske investoren George Soros, minner meg om bilder jeg kjenner fra historieboken. Presentasjonen og konteksten har antisemittiske trekk.

De sier det fordi De er tysk. Hver nasjon bærer sin historie med seg som en ryggsekk. Det faller ingen inn i Ungarn at en slik plakat er antisemittisk. Vi ser heller ikke på våre jødiske medborgere primært som jøder, men som ungarere. En kampanje rettet mot konkrete mennesker er ingen overraskelse hverken her eller i den angelsaksiske verden. Det virker på meg som et tysk problem.

Høyreradikale i Tyskland viser til den ungarske regjeringens kampanje mot Soros, insisterer avisen. Orbán er fremdeles uanfektet:

Den internasjonale siden har liten interesse for meg. Det jødiske samfunnet i Ungarn er under regjeringens beskyttelse. Vi fører dessuten en konsekvent pro-israelsk utenrikspolitikk, for vi er overbevist om at det ikke bare er viktig for europeisk jødedom at det finnes en jødisk stat, men at Israels sikkerhet også er et nøkkeltema for Europas stabilitet.

Antisemittisme har historisk vært, og er i en viss grad fortsatt, både et kristent og et ungarsk problem, sier Orbán, men dette ondet bekjempes, og det er ikke kristne ungarere som skremmer europeiske jøder i dag:

I dag har antisemittismen antatt en ny egenart: Fiendtligheten til jøder og Israel blir hentet til våre samfunn takket være migrasjonen. Derfor er antisemittismen i vekst i dagens Vest-Europa, mens den fortsetter å synke i Sentral-Europa.

Jeg kan ikke noe for at ungareren Soros er av jødisk herkomst. Det er helt opp til Gud. Men det er nå engang Soros som legemliggjør den frastøtende siden ved globalismen i Ungarn.

Soros-finansierte utenlandske NGO-er forsøker å påvirke migrasjonspolitikken til Ungarns valgte regjering, sier Orbán: Det kan ikke ignoreres, og det er normalt å motarbeide slike forsøk.

Den ungarske statsministeren er kjent for å fremheve Europa som kristen sivilisasjon, og har den senere tiden sagt at det liberale demokratiet bør erstattes av et illiberalt sådant. Her utdyper han noe av denne politiske tenkningen:
 

De sier: «Det kristelige demokratiet er ikke liberalt. Det kristelige demokratiet er illiberalt.» Hva mener De?
 
Da jeg gikk inn i politikken for 30 år siden, fantes det fremdeles kristelig-demokrater, sosialdemokrater og liberale. Siden da har de liberale kjempet og vunnet en språklig kamp: Først aksepterte venstresiden at demokratiet alltid må være liberalt. Når liberale partier ikke klarer å vinne valg, snakker de umiddelbart om slutten på demokratiet. Dette tvinger kristelig-demokrater og sosialdemokrater til å legge ned våpnene. Sosialdemokratiet dør på grunn av dette. Vi ser nå dets siste kramper i Europa. Hvis kristelig-demokratiet ikke stritter i mot å innføre liberale begreper og konsepter, vil det også gå til grunne.

Avisen bemerker at også politiske venner av Fidesz, som CSU i Tyskland, den senere tiden er blitt mer kritiske til det ungarske regjeringspartiet. CDUs bayerske søsterparti er åpenbart ikke likegyldig til kritikken mot Fidesz fra andre partier i EPP-gruppen.

Nordiske EPP-partier vil kaste ut Fidesz, men de tyske partiene blir sannsynligvis tungen på vektskålen. Kanskje de ser at det er taktisk uklokt å ta avstand fra Fidesz? Etter valget blir man jo nødt til å inngå allianser i EU-parlamentet, hvor de tradisjonelt dominerende blokkene forventes å bli svekket.

For Orbán, som sier han er i dialog med CDU og snart skal treffe partiets nye leder Annegret Kramp-Karrenbauer, er dette en no-brainer: En eventuell eksklusjon av Fidesz ville være en triumf for venstresiden:

Vårt mål har vært og er fremdeles å styrke EPP. Her i Sentral-Europa er vi eksperter på venstresidens maktteknikker. I virkeligheten kommer angrepet fra venstresiden, ikke for å svekke oss, men for å svekke EPP. Og hvis Fidesz ikke fantes, ville de angripe noen andre, fordi venstresiden alltid angriper en eller annen. Hvis vi ikke lenger eksisterte, ville de angripe italienerne, og siden ville det bli østerrikernes tur. Det vil alltid være noen som venstresiden vil gå etter. Det er essensen i deres maktpolitiske teknikk.

Dette kalles salamitaktikk, og målet er å svekke EPP på europeisk nivå, slik at sosialistene og venstresiden kan overta ledelsen av Europa. Dette er altså ikke noen åndelig motsetning, men en som handler om makt. Det burde man forstå. Ikke alle forstår det, men i den politiske litteraturen kalles de siden Lenin for «nyttige idioter». Selv om de tror at de kjemper en åndelig kamp, tjener de noen andres maktinteresser, til og med motstandernes.

Også Erna Solberg får indirekte sitt pass påskrevet:

Jeg har ingen sympati for de skandinaviske EPP-medlemmene, men jeg ville aldri foreslå å ekskludere dem, for jeg vet at det ville gi vann på mølla for venstresiden.

Orbán nekter å si noe om hva Fidesz vil gjøre i tilfelle partiet ekskluderes fra EPP. Det er blitt spekulert i om Fidesz ville bli med i partigruppen hvor italienske Lega er med, men det er ikke et scenario Orbán vil forholde seg til.

Den ungarske statsministeren tar avslutningsvis til orde for at EU oppretter et eget råd utenfor EU-kommisjonen som skal ta seg av migrasjonssaker, slik man allerede gjør i pengesaker i Schengen-sonen.

Den politiske avstanden i migrasjonsspørsmålet er for stor til å løses politisk, mener Orbán. Det nytter ikke med kompromisser. Hvert land må bestemme over seg selv, og på europeisk nivå kan uenigheten bare administreres.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.