Nytt

Hvorfor tar det hele 2,5 år for norske myndigheter å behandle asylsøknad nummer to fra en allerede varig utvist og tvangsreturnert drapsmann?

Tidlig på 90-tallet kom den nå avdøde Atle Bakke som asylsøker til Norge, men ble varig utvist da han ble dømt for drap i 1995. I juni 2005 ble han derfor tvangsreturnert til Somalia. Fulgt av fire politibetjenter under uttransporteringen satte han seg så kraftig til motverge at flykapteinen nektet å ha ham med, og Politiets Utlendingsenhet (PU) ble nødt til å leie et eget fly for å unngå å måtte returnere til Norge med Bakke.

Imidlertid var han tilbake i Norge allerede i 2006, og ble pågrepet av politiet i Oslo. I desember samme år søkte Bakke om asyl på nytt.

Først i 2009 fikk den utviste, tvangsreturnerte drapsmannen avslag på sin andre søknad om asyl i Norge. Avslaget ble deretter påklaget. Bakkes klage var enda ikke ferdigbehandlet da han ble skutt og drept på Tøyen 2. august 2009.

Følgelig må det konstateres at norske myndigheter i løpet av 2,5 år ikke har vært i stand til å avgjøre søknad nummer 2 fra en asylsøker som allerede er dømt for drap begått i Norge, varig utvist og tvangsreturnert til Somalia – og som på bakgrunn av det varige utvisningsvedtaket fra 1995 oppholdt seg ulovlig i Norge da han ble pågrepet av politiet i 2006. Bakke skal for øvrig ha blitt hentet av politiet og plassert på Trandum for utvisning i august 2008, men av ukjente årsaker ble ikke uttransporteringen gjennomført.

Dagbladet skriver at de ved flere anledninger forsøkt å få svar på hvorfor Bakke fremdeles var i Norge da han hadde et tidligere utvisningsvedtak mot seg.

Det er et godt spørsmål, skjønt det spørs om regjeringen Stoltenberg i det hele tatt har noe svar å gi til Dagbladet og resten av befolkningen.

Dagbladet: Tøyen-offer var første tvangsretur til Somalia