Innenriks

Eurostat offentliggjorde sist fredag statistikk for antall asylsøkere til vår verdensdel i året som gikk. Til EU-landene kom det i 2014 hele 625.140 asylsøkere, sammenlignet med 432.055 i 2013 – en økning på 44,7 prosent på ett år.

Det er altså tale om langt over en halv million mennesker, over dobbelt så mange som i 2011, og nesten tre ganger så mange som i 2008.

Som vanlig er asylsøkerne svært ujevnt fordelt på de europeiske landene. Tyskland ligger skyhøyt over de andre med 202.815 asylsøkere, mens Sverige ligger over folkerike land som Italia, Frankrike og Storbritannia.

asylsøkere-europa-2013-2014

Tilstrømningen til Ungarn er mer enn fordoblet, og landets høye plassering på listen er en indikasjon på at Balkan-korridoren er langt mer populær enn tidligere. Økningen og den forholdsvis høye plasseringen til Bulgaria peker i samme retning. I Frankrike og Polen er antallet gått ned.

For Norges vedkommende er 13.265 asylsøkere det høyeste siden rekordåret 2009.

asylsøkere-norge-2008-2014

Utover dette minner tallene kvalitativt om tidligere år: De fleste søker seg til rike land med godt utbygde velferdsstater og en relativt generøs asylpolitikk, mens Sør- og med få unntak Øst-Europa samt Island, Irland, Finland og Baltikum mottar færrest.

Om man betrakter tilstrømningen pr. 1000 innbyggere i mottakslandene, peker Sverige seg ut som et ekstremt unntak. Norge ligger også høyt i europeisk sammenheng, omtrent på samme nivå som Tyskland og Danmark.

asylsøkere-pr-1000-innbyggere-europa-2014

I NTBs nylige omtale av asyltallene, fremheves det at søkningen til Norge er gått ned i første kvartal av 2015. Ikke desto mindre økte tallene i fjor, men ikke like mye som i Tyskland, Sverige, Danmark og Nederland.

Observasjonene er konsistente med at FrP har fått større innflytelse på asylpolitikken, men med den menneskestrømmen som foreligger, er naturligvis handlingsrommet begrenset så lenge de internasjonale avtalene er det de er.