Asylsøkere står i kø for å registrere seg i Berlin den 12. oktober 2015. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters / Scanpix.

 

En folkefest med omlag ett tusen tilstede­værende i Schorndorf ble lørdag kveld åsted for seksuelle overgrep fra asylsøkere. Mange av de fremmøtte hadde innvandrer­bakgrunn, og av disse ble én iraker og tre afghanere arrestert for seksuell trakassering.

Schorndorf er ikke den eneste idylliske småbyen i Baden-Württemberg som får oppleve økt risiko i så måte på grunn av menneske­strømmen. Nå viser offisielle tall fra hele delstaten at flyktninger og asylsøkere er kraftig over­representert på statistikken over seksual­forbrytelser.

Die Welt skriver at antall voldtekter og tilfeller av seksuell tvang begått av flyktninger og asylsøkere økte fra 70 til 120 fra 2015 til 2016. I fjor var det totale antallet for hele delstaten 803, hvilket betyr at ca. 15 % av disse seksual­lovbruddene ble begått av personer som har søkt om eller fått beskyttelse i Tyskland.

Om man ser nærmere på de viktigste opphavs­landene, viser utviklingen i tallene for Syria og Afghanistan en klar sammenheng med invasjonen i 2015. For mens antall forbrytelser begått av syrere og afghanere mot den seksuelle selv­bestemmelses­retten i 2015 var henholdsvis 22 og 19, var de tilsvarende tallene for 2016 henholdsvis 85 og 87.

En andel på femten prosent er ikke bare en kraftig over­representasjon, med tanke på at andelen flyktninger og asylsøkere i Tyskland etter overslags­regning er i størrelsesorden to prosent. Det bærer også bud om hva den fremtidige folke­vandringen kan bringe. Tryggheten mange har tatt for gitt på småsteder – ikke bare i Tyskland, men også i Skandinavia og andre steder – vil på flere steder bli en saga blott.

Dertil kommer den manglende respekten for vertslandet, en debatt som ble reist i Italia i mai av Friuli-Venezia Giulia-regionens president Debora Serracchiani, som representerer Det demokratiske partiet (PD). Etter at en irakisk asylsøker hadde voldtatt en 17 år gammel pike på jernbane­stasjonen i Trieste, uttalte hun:

«Den seksuelle volden er alltid vemmelig og avskyelig, men den er sosialt og moralsk enda mindre akseptabel når den begås av en som ber om og får beskyttelse i vårt land.»

Deler av venstresiden – som Serracchiani selv tilhører, til tross for at hun hadde den frekkhet å benytte uttrykket «vårt land» – eksploderte av indignasjon over at hun angivelig delte voldtekts­ofrene inn i klasse A og B. Men Serracchiani skilte klart mellom selve handlingen (og dermed konsekvensene for offeret) og dens sosiale og moralske sider. Det jeg sa, var innlysende for de aller fleste borgere, kommenterte hun mens stormen stod på.

Og slik er det. Det faktum at innfødt kriminalitet finnes, gjør det ikke mer akseptabelt å importere mennesker som jevnt over er mer kriminelle enn dem som bodde i landet fra før.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂