Tavle

«Tro ikke alt du hører, si ikke alt du vet, da sparer du mange bører, på sinn og samvittighet».

Slik skrev vi i minnebøkene til hverandre som barn.

Jeg kan føye til: Tro ikke alt du leser. Tro ikke alle overskriftene i avisene. Tro ikke at journalister forteller hele sannheten, de velger ut deler av sannheten.

I Adresseavisen 19.07.2014 står det på førstesiden en henvisning: «Innvandrere velger bort kontantstøtte». Over to sider gjentas denne overskriften inne i avisen på side 10.

Men leser man statistikken og alle tall som følger med, ser man at bildet er mer nyansert.

Fakta:

Av ettåringer i Norge bruker totalt 24 prosent kontantstøtte. Av innvandreres ettåringer bruker 49 prosent kontantstøtte.

Av toåringer bruker totalt 19 prosent kontantstøtte. Av innvandreres toåringer bruker 46 prosent kontantstøtte.

Innvandrere betyr i denne sammenheng barn hvor begge foreldre har bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin­Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU og EØS.

Kilde:SSB

Riktignok har bruken av kontantstøtte blant barn av innvandrere gått ned fra 80 prosent i 2004, til 49 prosent i 2011, ifg SSB. Men innvandrere er likevel overrepresentert i bruk av kontantstøtte!

Trondheim har under Aps Rita Ottervik prioritert bygging av barnehager. Under fire av ti innvandrerfamilier i Trondheim mottar kontantstøtte.

Av alle barn i alderen 1-­5 år som har barnehageplass i Trondheim, utgjør minoritetsspråklige barn 20 prosent.

80 prosent av alle minoritetsspråklige barn går i barnehage, andelen for hele landet er 75 prosent. Bruken av kontantstøtte har gått markant ned de siste årene i hele landet.

Barnehage og norsk­kurs

«Tobarnsmor Hawo Hassan Mahamud (26) er strålende fornøyd med at barna hennes går iRosenhoff barnehage i Oslo. Datteren Ruweyda Abdirahmaan på fire begynte da hun var ett år og et halvt år, og sønnen Mohamed(2) da han var ett år og enda ikke hadde lært å gå. Begge har fulltidsplass. På vei hjem etter å ha hentet dem forteller hun at hun ikke har hatt kvaler med å la dem begynne så tidlig

– For meg har det vært perfekt. Jeg går på norskkurs og får dermed litt tid til meg selv, mens barna lærer mer norsk, lærer å dele og å leke med barn som ikke er fra samme land. Dessuten lærer de regler, hva som er rett og galt. Vi har et veldig godt samarbeid med barnehagen, sier Mahamud fornøyd.» (kilde Aftenposten 15 mai 2014.

Stavanger topper statistikken med færrest mottakere av kontantstøtte. I den andre enden av skalaen ligger Fredrikstad og Skien. Årsaken er at disse to sistnevnte kommunene har et generelt høyt antall innvandrere. (kilde SSB ifg Adresseavisen)

Kommentar:

Riktig overskrift i Adressavisen skulle vært: Noen innvandrere velger bort kontantstøtten. Eller:

Flere innvandrere velger bort kontantstøtten. Eller: Innvandrere overrepresentert som kontantstøtte­mottakere.

Avisa nevner ikke Brochmann­utvalgets rapport om at stadig flere Nav­penger går ut av landet, f.eks. kontantstøtte til polakkers koner, bosatt i hjemlandet.

Full kontantstøtte er 5.000 kr pr barn pr måned skattefritt i alderen 13-­18 mnd.

Og 3.303 kr pr barn i alderen 19-­23 måneder. Det er ingen grenser for hvor mange barn man kan få kontantstøtten utbetalt for.

En kommunal barnehageplass for barn under tre år koster det offentlige over 200 000 kr.

Vi får være glade for at så mange i Stavanger jobber og betaler regninga!