Nytt

En av fire innbyggere i Oslo har innvandrerbakgrunn, og er nå mange nok til å avgjøre kommune- og fylkestingvalget i byen. 117.824 personer med innvandrerbakgrunn har stemmerett i Oslo, og utgjør 24,7 prosent av Oslos stemmeberettigede befolkning. Siden valget i 2007 har antallet stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn økt med 29.147.

Stemmeberettigede med innvandrerbakgrunns valgdeltagelse er imidlertid lavere enn etniske nordmenns, og ved lokalvalget i 2007 benyttet bare 38 prosent av disse velgerne seg av stemmeretten:

I Oslo er den største gruppen med stemmeberettige innvandrere pakistanere. Ifølge Statistisk sentralbyrå bor det 15.663 pakistanere med stemmerett i Oslo.

Samtidig valgte bare 43 prosent av pakistanerne i landet å å bruke stemmeretten ved forrige kommune- og fylkestingsvalg. Blant de fem største innvandrergruppene var de likevel den innvandrergruppen som i størst grad brukte stemmeretten.

Land Antall med stemmerett i Oslo Stemte i Norge 2007
Sverige 21.617 personer 41 prosent
Pakistan15.663 personer 43 prosent
Somalia 7.241 personer 36 prosent
Polen 6.549 personer 35 prosent
Irak 4.403 personer 28 prosent

Akram Mohamed og Hussain Ghazanfar, som kom til Norge fra Pakistan på 70-tallet, forteller at de har stemt ved samtlige av de siste årenes politiske valg, men Mohamed sier til NRK at han ikke hadde tid til å engasjere seg de første årene han bodde i Norge. Han mener norske politikere bør komme oftere til moskeene for å informere om politikk:

– Norske politikere kommer ofte til moskeen, men de er der bare i to minutter. De bør heller holde et arrangement hvor vi har muligheten til å få informasjon og stille spørsmål. Da ville flere pakistanere stemt, sier Mohahamed.

Ifølge Ghazanfar og Mohamed stemmer de fleste pakistanere de kjenner Arbeiderpartiet.

– Vi er arbeidsfolk, og derfor stemmer vi Arbeiderpartiet.

Statsborgere fra nordiske land har for øvrig rett til å stemme ved lokalvalg dersom de er folkeregistrert i Norge før 30. juni samme år som det er valg, mens innvandrere utenfra Norden må ha bodd i Norge i tre år før de kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. De trenger derimot ikke å være norske statsborgere for å stemme. I 2007 brukte 41 prosent av svensker bosatt i Norge stemmeretten, mens østeuropeere samlet sett hadde en lav valgdeltagelse på bare 22 prosent.

– At færre ikke-vestlige innvandrere stemmer ved valg enn etniske nordmenn kan være fordi man føler seg fremmedgjort i et annet land. Det kan også tyde på manglende interesse for det politiske liv. Det kan være vanskelig nok for nordmenn å finne sitt parti, sier førsteamenuensis i sammenlignende politikk Terje Knutsen ved Universitetet i Bergen.

Men at innvandrere ikke stemmer trenger ikke bety at de er apolitiske, mener Knutsen.

– Mange følger med på politikk i sitt tidligere hjemland. Pakistanere følger ofte med på hva som skjer hjemme i stedet for i Norge.

Knutsen mener at valgdeltagelsen kan øke ved å få flere ikke-vestlige innvandrere inn på partienes lister og å få dem høyere opp på partilisten, men påpeker at valgdeltagelsen stadig blir bedre og at sannsynligheten for at man vil stemme øker med antall år man har bodd i Norge.

NRK: De kan avgjøre Oslo-valget – men få bruker stemmeretten