Demografi

Nokså nøyaktig 70.000 personer innvandret til Norge i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som i går offentliggjorde innvandringsstatistikk for 2014. Samtidig utvandret litt under 32.000, slik at nettoinnvandringen ble på noe over 38.000 personer.

SSB publiserer innvandringsstatistikk sammensauset med tallene for innenlandsk flytting, og i presentasjonen av det hele er det flytterekorden innenlands som betones mest i tekst, tittel og ingress. I en foranstilt bisetning sies det at

nettoinnvandringen til Norge i 2014 var lavere enn i de syv foregående årene.

Veltrent i å servere verbal valium om innvandringen som SSB er, gis det vel her inntrykk av at det ikke lenger er tale om noe demografisk drama, og at temaet derfor ikke er så mye å henge seg opp i. Og blar man litt nedover, ser man at svensker, baltere og polakker dominerer blant de største gruppene av utenlandske statsborgere.

Hvis man ser litt mer historisk på saken, viser en oversikt over innvandringen fra samtlige verdensdeler ganske riktig at nettoinnvandringen er den laveste på åtte år. Men en annen måte å se på saken, er å fastslå at den i hele denne perioden – 2014 inkludert – har ligget skyhøyt over det den var helt frem til midten av det første tiåret i det nye årtusenet.

inn-og-utvandring-2000-2014-verden

Nettoinnvandringen i 2014 var nesten tre ganger så høy som for ti år siden, og nesten fire ganger så høy som for fjorten år siden. Avhengig av hvordan det går i årene fremover, kan det godt hende at det vi er vitne til er en stabilisering på et historisk sett eksepsjonelt høyt nivå.

Som vanlig oppdager man ting av interesse idet man bryter tallene ned på verdensdeler. Om vi for enkelhets skyld ser bort fra Oseania og det amerikanske kontinent, som tilsammen gir forholdsvis beskjedne bidrag til tallene, kan vi betrakte europeere og ikke-vestlige for seg.

Tar man en titt på de forskjellige tabellene med innvandringstall i statistikkbanken, ser en at dette grovt sett kan gjøres etter fra- og tilflyttingsland i tabell 07822, eller etter statsborgerskap i tabell 05476 (her går tallene kun tilbake til 2003). Det er ingen nevneverdig kvalitativ forskjell på de to, så la oss gjøre det førstnevnte.

En oversikt over inn- og utvandringen til og fra Europa, viser en dynamikk som ikke er svært forskjellig fra alle verdensdeler sett under ett, hvilket ikke er så rart siden den dominerer tallmessig (tallene gruppert etter statsborgerskap kan til sammenligning beskues her):

inn-og-utvandring-2000-2014-europa

Men kanskje ser vi her en noe tydeligere nedadgående trend de siste årene, sannsynligvis fordi økonomien i Europa endelig viser tegn til å være på bedringens vei – eller i alle fall ikke bli enda verre.

Noe annerledes ser det ut hvis man grupperer asiatiske og afrikanske til- og fraflyttingsland sammen (etter statsborgerskap her):

inn-og-utvandring-2000-2014-afrika-og-asia

Mens utvandringen ligger på et ganske stabilt nivå, kan de to siste årenes nedgang i såvel brutto- som nettoinnvandringen ennå ikke sies å utgjøre en klar nedadgående trend. I 2014 var begge størrelser faktisk de tredje høyeste noensinne, kun forbigått av de to foregående årene. Det kan slett ikke utelukkes at den oppadgående trenden som begynte i 2006, vedvarer – dvs. at 2012 kan vise seg som et statistisk avvik. Nettoinnvandringen fra Afrika og Asia var bare unntaksvis godt over 10.000 frem til 2006, og er nå omlag 60 prosent høyere, etter som snarest å ha vært nesten dobbelt så høy.

Hvis man laster ned SSBs data, grupperer dem og skyfler tallene rundt i et regneark med ryddig hode og alle tidsbesparende tricks, oppdager en altså at innvandringen som forandrer Norge mest, og som har de største økonomiske, sosiale og sikkerhetsmessige kostnadene, holder koken som bare det.

Men SSB hjelper en ikke noe særlig med å finne ut dette. Og gitt at det knapt er noen som tar anstrengelsen, fortsetter den svært raske forvandlingen av Norge til offentlighetens ignoranse og likegyldighet. Fortsettelse følger i et kommunebudsjett nær deg.