Det ligger der, rett foran nesen på enhver som tar seg bryet med å se, virkelig se. Det er «hidden in plain sight», som engelskmennene så treffende uttrykker det. Jentene forsvinner. Nesten 60.000 utlendinger innvandret til Norge i 2015, mens snaut 28.000 reiste motsatt vei. Det forteller bare halve sannheten. Ifølge SSB fant det i fjor sted et skifte […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.