Sakset/Fra hofta

Det ligger der, rett foran nesen på enhver som tar seg bryet med å se, virkelig se. Det er «hidden in plain sight», som engelskmennene så treffende uttrykker det. Jentene forsvinner. Nesten 60.000 utlendinger innvandret til Norge i 2015, mens snaut 28.000 reiste motsatt vei. Det forteller bare halve sannheten. Ifølge SSB fant det i fjor sted et skifte i nettoinnvandringen til Norge ved at nesten 6000 færre innvandringer og 3000 flere utvandringer av europeiske statsborgere førte til at ikke-europeernes andel av nettoinnvandringen steg fra 38 til 54 prosent på bare ett år. Over halvparten av nettoinnvandringen var i 2015 med andre ord ikke-europeisk. For ordens skyld: Asylsøkere eller personer som hadde vært kortere tid enn seks måneder her i landet, er ikke med i 2015-statistikken. Nå blir det spennende å se hvordan flyktningstrømmen i fjor vil gjøre seg gjeldende når 2016-statistikken blir klar neste vår. SSB byr imidlertid på et lite forvarsel i en oppdatering fra 18.august:

Nettoinnvandringa av statsborgarar frå Øst-Europa, som hovudsakeleg har innvandra på grunn av arbeid, fortsetter å minke, medan nettoinnvandringa frå land med konfliktar aukar. I 2. kvartal ble heile 2 900 syriske statsborgarar registrert som innvandra. Det var òg ei stor auke i innvandringa av eritreiske statsborgarar. Svært få statsborgarar frå desse landa utvandra. Innvandringa frå Polen og Litauen fortsetter å minke. Samstundes er det framleis mange statsborgarar frå desse landa som utvandrar.

Overskriften min var «flyktningstrømmen» ingen snakker om. Jeg vil snakke om dem som «flykter» fra det som skjer i Norge, og særlig Sverige, og de store demografiske endringene som følger av det vi nå er vitne til. Det pågår en stille revolusjon som kan komme til å rokke ved alt vi kjenner og tar for gitt. Ikke bare blir andelen nordmenn og svensker her i nord stadig lavere, men det blir også stadig lengre mellom kvinnene! I Norge har det trolig bestandig vært et kvinneoverskudd i befolkningen. I 2004 var det 39.000 flere kvinner enn menn i Norge. I 2011 snudde det, og i 2014 var mannsoverskuddet på 25.000. Siden endringen de 20-30 årene frem til 2014 i all hovedsak er resultat av arbeidsinnvandring, for det meste av menn, er det lite som tyder på at tendensen vil avta når vi legger til grunn kjønnsfordelingen blant flyktningene som nå har kommet. Det er selvsagt mulig forholdet ikke blir så skjevt som vi kan frykte, for statistikerne setter sin lit til at migrantene henter ektefeller fra hjemlandet når de endelig bosetter seg. Da vil problemet, rent matematisk, løse seg. Vi får se. Sverige har i likhet med Norge alltid hatt et stort kvinneoverskudd i befolkningen. I hvert fall siden lenge før man begynte å føre statistikk i 1749. Den 20. mars 2015 snudde det også der. Historisk sett forklares kvinneoverskuddet med at menn har gått i krig, har hatt mer fysisk krevende jobber (jo da) og levd mer usunt enn kvinnene. Nå er det færre slag å falle heroisk i, det er mer sannsynlig at man får musearm enn at man hugger armen av seg et uoppmerksomt øyeblikk en dårlig dag på jobb som skogsarbeider, og snart gjør begge kjønn like mye dumt i fylla. I tillegg påvirker økt «import» av menn gjennom innvandring selvsagt styrkeforholdet. Men det er én ting til som gir store utslag på statistikken. Utvandringen fra Sverige har de siste fire-fem årene vært rekordstor. Over 50.000 har årlig forlatt det synkende skipet. For å sette det i perspektiv: Det er flere enn under toppåret for Amerika-utvandringen i 1887. Rett skal være rett, for mange av dem som utvandret fra Sverige i 2014 var personer som ikke var født der og som kanskje flyttet «hjem». Samtidig viser statistikken at nesten 40 % av utvandrerne var født og oppvokst i Sverige. Det mest oppsiktsvekkende er at det var nesten 24.000 kvinner blant dem som valgte å prøve lykken i et annet land. Noe lignende har aldri før skjedd i Sveriges historie. Statistiska Centrabyrån forklarer:

För hundra år sedan utvandrade svenskarna på grund av fattigdom. Nu är det främst välutbildade svenskar som emigrerar, på grund av karriärmöjligheter.

Det er med andre ord altfor mange velutdannede smarte kvinner som forlater vårt naboland, og er det noe et land aldri får nok av, så er det velutdannede, smarte kvinner. I hvert fall når vi vet at de langt på vei «erstattes» av menn med liten eller ingen utdannelse, som kanskje det siste et land trenger. Er vi vitne til et svensk kvinnelig braindrain? brains I dag bor det drøyt 1,6 millioner personer i Sverige som er født utenfor landets grenser. I tillegg bidrar både andre-, og tredjegenerasjonsinnvandrere til det fargerike mangfoldet enkelte rett og slett ikke kan få nok av. Det er utført en interessant studie om korrelasjon mellom mannsoverskudd og kriminalitet. Den viser at når mannsoverskuddet i befolkningen øker med bare 0,1 prosent, øker kriminaliteten samtidig med 5-6 prosent! Det er riktignok en kinesisk studie, men så lenge den velutdannede, smarte svenske kvinnen Lena Edlund har vært med på å lage den, er nok resultatene overførbare til svenske forhold også. Det er i hvert fall lite som tyder på at forskerne har bommet helt når vi ser hva som daglig skjer rett på andre siden av Kjølen. Jeg sier som Geena Davies’ rollefigur i David Cronenbergs skrekk-klassiker «Fluen»:
Be afraid. Be very afraid.