Nytt

SSB presenterer statistikk over inn- og utvandring for 2009. Nettoinnvandringen var på 38.600. Den tredje høyeste noensinne. 58 prosent var EU-borgere.

Det ble registrert 65 200 innvandringer til Norge i 2009, og 26 600 utvandringer. Dette er den nest høyeste innvandringen noensinne, og den tredje høyeste utvandringen. Både blant dem som vandret inn og som flyttet ut, var det flest polakker. Nettoinnvandringen til Norge var på 38 600.

Av de 56 700 som innvandret til Norge og ikke var norske statsborgere, var 32 700, eller 58 prosent, statsborgere av medlemsland i EU. Også på 1960-tallet utgjorde innvandrerne fra dagens EU-land en tilsvarende stor andel, men så sank den, slik at EU-andelen så sent som i 2003 bare var på 37 prosent. I tidligere år med stor innvandring har det vært spesielle forhold som har ført til at mange flyktninger har kommet, men i de siste årene er det derimot arbeidsinnvandring som har gitt den store nettoinnvandringen. Særlig gjelder dette polakker, men også svensker, tyskere og litauere.

les mer:

Høy innvandring og utvandring i 2009