Norges befolkning økte med 55.000 personer i 2009, og nærmer seg nå 5 millioner.

Omtrent 36 prosent av veksten i 2009 skyldes fødselsoverskudd, mens hele 64 prosent skyldes innvandring. Til sammenligning utgjorde fødselsoverskuddet rundt 70 prosent av befolkningsveksten så sent som på midten av 1990-tallet.

Den største befolkningsveksten skjer i sentrale strøk, der Oslo har økt med 11.300 personer, Bergen med 4.500 og Trondheim med 2.700 personer i løpet av 2009:

Trondheim kommune har hatt en betydelig vekst i folketallet de siste årene.

– I løpet av tre år har folketallet økt med 10 000 personer. Det tok seks å få innbyggertallet til å stige fra 150 000 til 160 000, mens det bare gikk tre år opp til 170 000 innbyggere, sier varaordfører i Trondheim, Knut Fagerbakke, til NRK.

Det er tre faktorer som styrer folkeveksten. Fødeseloverskudd, tilflyttning fra andre kommuner og utlendinger som flytter til Norge.

– Vi vil få store utfordringer i Trondheim både med utbygging av skoler og barnehager. Det må bygges ganske mange flere de neste årene på grunn av folkeveksten, sier Fagerbakke.

NRK: Folketallet nærmer seg 5 mill