Oslo har det høyeste antallet korona-smittede i landet, men det varierer sterkt mellom bydelene. Stovner i Oslo øst topper listen klart.  Dette er også den mest innvandrertette bydelen i hovedstaden.

Det er VG som opplyser om den spesielt høye forekomsten av korona-smittede i visse bydeler i Oslo. Bydel Stovner, beliggende nordøst i Oslo, topper listen. Her er det hele med 42,9 tilfeller per 10.000 innbyggere.

VG holder dette opp mot tall fra Oslo for øvrig og fra landet totalt sett:

«En rapport fra Helseetaten i Oslo kommune fra 13. april, viser at det i Oslo i snitt er 27 smittetilfeller per 10.000 innbyggere, mot 12 for hele landet.»

Bydel Stovner har altså omtrent 3,5 ganger så mange påviste smittetilfeller som normalen i landet som helhet.

Dette skaper naturlig nok frykt i bydelen:

«Vi begynner å bli redde. Jeg har sagt til dem jeg tror kan være syke, at de må gå hjem igjen. Vi har et ansvar overfor kundene våre og overfor alle», sier Ekrem Ugur (42) som er assisterende daglig leder på Terrassen Kafé & Restaurant på Stovner senter.

Senteret holder åpent som vanlig, selv om enkelte av butikkene har valgt å holde stengt.

De bydelene som kommer nærmest Stovner på listen over flest smittede i hovedstaden, er Alna, Gamle Oslo og Grorud. Her er det ifølge tallene fra Helseetaten henholdsvis 35,3, 34,8 og 29, 6 smittetilfeller per 10.000 innbyggere.

Også her er det med andre ord tall godt over landsgjennomsnittet på 12 av 10 000. Det er også høyere enn gjennomsnittet i Oslo, som er 27 av 10 000.

Bortimot 1/3 av alle smittede i Norge befinner seg i Oslo, ifølge tallene fra Helseetaten, gjengitt i VG.

I Oslo har bydelene Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Disse bydelene utgjør andelen over 50 prosent, ifølge tall fra SSB.

Document har tidligere omtalt hvordan enkelte innvandrergrupper har en høyere andel korona-smitte enn befolkningen for øvrig – faktisk har somaliere ti ganger høyere smittehyppighet enn nordmenn.

Det skal ha vært vanskelig å nå frem til visse innvandrergrupper med informasjon om korona-situasjonen og hva som kreves for å redusere smittefaren for hver og en. Språkbarrierer er en av forklaringene. Derfor har myndighetene igangsatt egne tiltak nettopp i denne forbindelse.

 

Kjøp Klanen her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.