Bydel Stovner har høyeste prosentvise andel uføretrygde i Oslo. Hele 9,8 prosent. Bydelsutvalgets leder er bekymret.

Den nyeste NAV-statistikken viser at Bydel Stovner har byens største andel innbyggere som går på uføretrygd. BU-leder er bekymret, men vil dykke dypt for å finne årsakene.

De neste bydelene på listen er Grorud (9,3 %), Alna (9,3 %) og Søndre Nordstrand (8,7%). Ved NAV St. Hanshaugen er prosentandelen på 2,8%.

Se også vår analyse om innvandrere og uføretrygd i Oslo fra ifjor. Allerede i 2014 meldte forskerne i Menon at Oslo hadde landets laveste produktivitetsvekst.

Groruddalen.no