Testsenter utenfor Stovner Senter. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Den 12. november 2020 skrev Document et innlegg med tittelen “somaliere kommer foran i vaksinekøen”. Fra denne artikkelen siterer vi:

De med aller høyest risiko for å bli koronasmittet, er folk som ignorerer alle regler og anbefalinger om smittevern. Den gruppen som klart skiller seg ut, er innvandrere fra ulike muslimske land. Mens somaliere i sommer hadde desidert høyest forekomst av smitte, er det nå pakistanere som befinner seg på smittetoppen.

Dermed kan vi med sikkerhet vite at de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen. Det er logisk og også hensiktsmessig, da det er i disse miljøene smitten spres mest, men det må være lov å stille spørsmål ved hvorvidt det er etisk riktig å «belønne» mennesker som bevisst unnlater å følge myndighetenes råd om smittevern.

Det var ikke vanskelig for oss å forstå logikken i dette. Faktisk.no var derimot fullstendig uenig. Deres faktasjekker kom til konklusjonen at dette var helt feil.

Med tittelen «Nei, somaliere kommer ikke foran i vaksinekøen» tok de til orde for at Document kom med fake news. Men det var altså galt. Vi var bare tidligere ute og kunne se klarere hvilken vei det bar. Og nå er vi der.

FHI anbefaler en skjevfordeling av vaksinene. Og det er enkelte bydeler i Oslo som skal prioriteres, men det betyr at hele Oslo må få, skriver FHI.

En konsekvens av en betydelig skjevfordeling til Oslo er at det ikke er hele Oslo, men enkelte bydeler som har et særlig høyt smittetrykk over tid. Det kan bli vanskelig å fordele en så stor økning i antall vaksinedoser til bare deler av byen. Hvis vaksinedosene fordeles til hele byen, vil det bety at områder av Oslo som ikke har eller har hatt en spesielt høy smitte, også vil få en betydelig økning i vaksinasjonstempoet.

FHI regner seg frem til hvilke bydeler i Oslo dette er, og hvilke byer på Østlandet det gjelder:

Basert på en terskelverdi på flere enn 50 innleggelser per 100 000 innbyggere i ukene 34 til 4
vil det gi et økt antall vaksinedoser til Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

En mulig anbefaling kan derfor være at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle
Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss
tildeles 20 % flere doser som skal gis til nye vaksinander for perioden 15. mars – 15. juni.

Alle disse stedene har en svært høy andel av muslimske innvandrere. Og det er her smitten fortsetter å spre seg i raskt tempo. FHI trenger ikke å prioritere ut fra etnisk bakgrunn, de kommer langt med geografi. Med dagens segregering er det nok å prioritere «enkelte bydeler» i Oslo og de kommunene og byene på Østlandet som har størst muslimsk befolkning.

Nordmenn i små kommuner føler seg nedprioritert. NTB skriver:

Dersom vaksineprioriteringen blir endret, frykter Ulvik-ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) alvorlige følger for sårbare grupper i andre kommuner.

– Om ikke vaksinen kommer ut i de mindre kommunene også, kan det få alvorlige konsekvenser for de sårbare gruppene i kommunene rundt omkring i landet, sier ordføreren til NRK.

Resultatet av FHIs nye forslag til skrevfordeling er uansett det samme: Nordmenn på Vestlandet kommer etter somaliere på Stovner i vaksinekøen.

Vi anbefaler at Faktisk.no trekker sin feilaktige faktasjekk.

FHI

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.