Koronasmitten har spredt seg raskest i de muslimske miljøene. Risikogrupper vil prioriteres i vaksinekøen, og dermed kommer muslimene, som ignorerer smittevern, foran i køen. Foto: AP Photo / Claude Paris / NTB

FHI skal ferdigstille anbefalinger til prioriteringskø for mottakere av koronavaksine innen 1. desember. Men allerede nå er «utvalgte risikogrupper» pekt ut som prioriterte. Det innebærer at alle som har ignorert smittevernanbefalinger, kommer først i køen.

Dagbladet skriver onsdag at prioriteringsarbeidet er i gang, men at FHI er ikke klare med sine endelige anbefalinger.

– Vi skal foreslå hvilke grupper som skal anbefales vaksinasjon, og i hvilken prioriteringsrekkefølge, dersom det i starten er knapphet på vaksiner, sier Aavitsland til Dagbladet.

Knapphet på vaksiner er et kjent scenario, men denne gangen er planleggingsarbeidet litt annerledes enn det pleier å være.

Seniorforsker og forskningsgruppeleder ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, er ekspert på immunsystemer, virus og vaksineutvikling.

Hun sier til Dagbladet at dette arbeidet nok er litt mer omfattende enn vanlig.

– Arbeidet er nok mer omfattende og inkluderer langt flere enn det som er vanlig.

Grødeland gir ingen forklaring på hvorfor arbeidet skiller seg fra alminnelig arbeid med å utarbeide lister over prioriterte grupper til vaksinasjon.

Til tross for at det omfattende arbeidet ikke er ferdig, sier avdelingsdirektør Line Vold til Dagbladet at det normalt er helsearbeidere og risikogrupper som står høyt oppe på denne lista.

De med aller høyest risiko for å bli koronasmittet, er folk som ignorerer alle regler og anbefalinger om smittevern. Den gruppen som klart skiller seg ut, er innvandrere fra ulike muslimske land. Mens somaliere i sommer hadde desidert høyest forekomst av smitte, er det nå pakistanere som befinner seg på smittetoppen.

Samlet insidensrate av covid-19 i Norge blant innvandrere etter opprinnelsesland, sammenliknet med personer født i Norge (rød strek). Kilde: Folkehelseinstituttet

Dermed kan vi med sikkerhet vite at de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen. Det er logisk og også hensiktsmessig, da det er i disse miljøene smitten spres mest, men det må være lov å stille spørsmål ved hvorvidt det er etisk riktig å «belønne» mennesker som bevisst unnlater å følge myndighetenes råd om smittevern.

Les også: 

Korona­milliardene bør sees som en del av innvandrings­regnskapet

Islamsk Råd innrømmer sharia: Imamer må lese opp korona­regler for at muslimene skal lytte

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.