Korona­milliardene bør sees som en del av innvandrings­regnskapet

FHIs smittetall indikerer at nedstengning av samfunnet ville vært helt unødvendig dersom MENA-innvandrerne var assimilerte. I snitt er korona-forekomsten 500 % høyere hos personer fra MENA-land; somaliere har opptil 1200 % høyere forekomst enn nordmenn.