Skjermdump fra regjeringens “Dialogmøte om korona-tiltak målrettet mot innvandrermiljøer“. Statsminister Erna Solberg ledet møtet, der også leder for Islamsk Råd Norge, Abdirahman Diriye (øverst til høyre i bildet), deltok. 

Fredag faktasjekket Faktisk.no Documents artikkel Somaliere kommer foran i vaksinekøen. Ved å tolke artikkelen som om Document påstår at noen har sittet ved et skrivebord og protokollført at somaliere skal slippe forbi i køen, konkluderer faktasjekkerne med at den er feil. Men enhver gjennomgang av empiri viser at Document har rett.

Document har hatt stort fokus på overrepresentasjonen av smitte i innvandrerbefolkningen. Sist uke hadde vi en gjennomgang av dialogmøtet statsminister Erna Solberg hadde med innvandrermiljøene, med påfølgende avdekking av Islamsk Råds shariapraksis i denne saken:

Islamsk Råd innrømmer sharia: Imamer må lese opp korona­regler for at muslimene skal lytte

Saken ble plukket opp av NRK, som kjørte debatt fredag i Politisk kvarter. Det er neppe nødvendig å påpeke at NRK ikke brukte Document som kilde.

Document påviste videre ved gjennomgang av FHIs egne risikorapporter at smittetallene indikerer at nedstengning av samfunnet ville vært helt unødvendig dersom MENA-innvandrerne var assimilerte. Det resulterte i denne saken:

Korona­milliardene bør sees som en del av innvandrings­regnskapet

Verken Faktisk eller andre medier tok fatt i det faktum at korona-forekomsten er 500 % høyere hos personer fra MENA-land, og at somaliere har opptil 1200 % høyere forekomst enn nordmenn.

Hvorfor innkalte statsminister Erna Solberg til “Dialogmøte om korona-tiltak målrettet mot innvandrermiljøer“? Det skulle vel aldri være fordi koronasmitten i innvandrermiljøene er så høy?

Hvorfor skriver Aftenposten fredag en større sak om at smitten blant innvandrere vekker uro?

Representanter for en rekke innvandrermiljøer var blitt kalt inn på kort varsel.

Grunnen er smittetall som bare er blitt mer og mer urovekkende.

– Når vi velger å invitere til dette, er det fordi vi er bekymret for utviklingen. Vi trenger en ekstra dugnad blant innvandrere og minoritetsbefolkningen i Norge, innledet Solberg. (Aftenposten)

Uro

Bekymringen – hos myndighetene og dets folk – kan umulig bli mindre av å lese NTBs sak, publisert få timer etter Faktisk.no’s forsøk på å bortforklare virkeligheten:

85 smitte­tilfeller i somalisk miljø i Fredrik­stad knyttes til begravelse

Iveren etter å finne feil i Documents artikler må ha vært stor hos faktasjekkerne i Faktisk.no. Ingen av opplysningene Document har framlagt, har samsvart med hovedstrømsmedienes og myndighetenes fokus på norsk ungdom og polske arbeidsinnvandrere som «verstinger» hva gjelder koronasmitte. La oss ikke glemme at Faktisk.no har nettopp NRK, TV2, Dagbladet og VG på eiersiden. Men det er ikke mulig å finne faktafeil i Documents saker. Vi kunne kanskje ha skrevet vil komme foran i vaksinekøen fremfor å bruke presensformen kommer,  men det er flisespikkeri.

Det nærmer seg komikk når faktasjekkerne ender med å velge en vrangvillig tolkning av formuleringer i «Somaliere kommer foran i vaksinekøen». Faktisk.no kan bevise at FHI ikke har skrevet «somaliere» eller «muslimer» et eneste sted i sine forarbeider til vaksineveileder, og har dermed også bevist at Document tar feil.

– Saken bygger på en misforståelse. Med «risikogrupper» mener vi ikke grupper som smittes mer, men grupper som har større risiko for alvorlig forløp og død hvis de først blir smittet. Dette er eldre og personer med visse kroniske sykdommer, svarer overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til Faktisk.no.

Overlegen avviser kategorisk at somaliere eller de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen, slik Document.no skrev:

– Personers fødeland, statsborgerskap, etniske bakgrunn, innvandrerstatus eller religion er ikke noen del av prioriteringsforslagene, skriver Aavitsland.

Ved beviselig ikke å ha nevnt personers fødeland, statsborgerskap, etniske bakgrunn, innvandrerstatus eller religion konkluderer både FHI og Faktisk.no med at Document har feil.

For alle medier som er underlagt Vær Varsom Plakaten, slik Faktisk.no også er, gjelder regelen om at man ikke må unnlate å ta med sentral faktainformasjon. Men når den sentrale faktainformasjonen ikke matcher målet om å ta Document i feil, ser det ut til å være lov likevel.

FHI avviser kategorisk at somaliere vil komme foran i køen, men unnlater å nevne at somaliere har langt høyere forekomst av underliggende sykdommer, samt større risiko for alvorlig sykdom og død enn hva nordmenn har. Heller ikke Faktisk.no’s journalist stiller spørsmålet om det faktisk finnes en slik sammenheng.

Dersom andre medier unnlater å gi sentral faktainformasjon, kalles det manipulasjon av opplysninger eller i verste fall løgn. Når Faktisk.no unnlater det, kalles det fakta.

Men sannheten består. Somaliere har alle særtrekk som kjennetegner de utvalgte risikogruppene som prioriteres i vaksinekøen.

Somaliere kommer til å komme foran i køen.

Kjøp Klanen her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.