Argumentasjonen mot koronatiltak er farlig og løgnaktig i det ene øyeblikket, men kjempefin i det neste – det avhenger bare av hvem som bruker den, og for hva. Legemiddelverket benytter nå samme form for argumentasjon for vaksinen som er brukt mot koronatiltak, for å bagatellisere at eldre mennesker har dødd etter å ha fått vaksinen. Foto: Kristyna Wentz-Graff / Pool via AP / NTB

Stiller du spørsmål ved eller påpeker logiske brister ved covid-19 og myndighetenes håndtering av koronasituasjonen, blir du raskt jaget med høygaffel. Helst vil mobben korsfeste deg før du har formulert deg ferdig. Argumentene som har blitt brukt mot nedstenging av samfunnet og i spørsmål om hvor truende korona egentlig er, blir nå overraskende brukt for å promotere en av de to hasteutviklede RNA-vaksinene.

Å dø «med korona« snarere enn «av korona» er et hyppig argument mot den kollektive reaksjonen på koronarestriksjonene. Nå benytter Legemiddelverket samme retorikk for å ufarliggjøre vaksineprogrammet som rulles ut i Norge:

«Legemiddelverket har tidligere advart om at flere kommer til å dø med – men ikke nødvendigvis av – vaksinen. Sykehjemsbeboere er de som har blitt først prioritert i vaksinekøen, og på norske sykehjem der mange er alvorlig syke, dør det i gjennomsnitt om lag 400 personer per uke», skriver VG.

Å beskytte syke, eldre mennesker på sykehjem, hvor det dør «i gjennomsnitt om lag 400 personer per uke», har vært den viktigste grunnen til den nasjonale dugnaden og selve fundamentet for bruk av munnbind. Det er knapt noen uker siden Solberg og Høie brukte bestemor som argument for å stenge ned julen, men nå som vaksinen rulles ut, er det helt normalt at bestemor dør?

Dersom man er kritisk til tiltakene, kan man raskt bli anklaget for å være en egoistisk morder. En egoist som tar livet av småfolkets besteforeldre. For hva er vel galt med å ta på seg munnbind eller holde seg hjemme når det står om livet til småbarnas besta og bestepappa?

Nå er det visst ikke så viktig likevel. Det vil si: Det telles ikke når det faller inn under vaksinasjon. 23 personer har dødd etter å ha fått Pfizer-vaksinen. 13 av dødsfallene er vurdert.

«Vanlige bivirkninger kan ha bidratt til enkelte av dødsfallene blant de svakeste pasientene som har fått Pfizer-vaksinen, ifølge Legemiddelverket.

Bivirkninger og alle dødsfall nært opp til vaksinasjonstidspunktet blir fortløpende rapportert inn. Totalt har 23 personer dødd i nær tid etter at de har fått vaksinen. 13 av disse dødsfallene er ferdig vurdert per nå. Blant resten av de 29 bivirkningsmeldingene som er ferdigbehandlet, er det ni alvorlige bivirkninger og syv mindre alvorlige.»

Feilinformasjon 

Den to uker lange nasjonale dugnaden mot korona har blitt til ti måneder. Nedstengninger, påbud og regler som endrer seg fra raskere enn gjennomsnittet bytter sokker, har resultert i et kaos uten like. Livet slik vi kjente det er totalt forandret. Bedrifter sliter, noen går konkurs. Andre er permittert på ubestemt basis, flere går arbeidsledig. Det diskuteres portforbud, samtidig som arbeidsinnvandrere flyr inn og ut over åpen grense.

Nå viser det seg at de strenge reglene over jul og nyttår ble innført basert på feil tall fra Folkehelse­instituttet. Smitten var lavere enn FHI rapporterte.

Vi ble lovet «normalen» så snart vaksinen kom på plass, men den har vi ikke fått tilbake. Vaksinen er ingen garanti: Vi vet ikke om den skaper immunitet, hvor lenge den skaper immunitet, om den forhindrer smitte eller hvorfor folk dør av den.

– Det er mye rundt disse vaksinene vi ennå ikke vet. Og den type kunnskap vil vi få først etter hvert som folk tar vaksinen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI, til NRK.

– Det er en av de tingene vi ønsker mer informasjon om, og en av de tingene som det har vært stilt spørsmål om. Dette er ting vi ikke vet. Vi vet at immunitet etter naturlig infeksjon kanskje blir borte etter noen måneder. Men vi håper jo at immunitet etter vaksinen varer veldig mye lenger, sier han.

Forskere har også advart om at man ikke oppnår total immunitet eller er helt beskyttet mot viruset. Det er også mulig at noen oppnår en viss grad av immunitet, men fremdeles kan smitte andre.

Lavere dødelighet enn antatt 

Mandag la FHI fram «Risikofaktorer for død etter covid-19 det første halvåret i 2020», en studie omfattet av 8809 personer som i første halvår av 2020 fikk påvist SARS-CoV-2. Studien viser at alder er den største risikoen.

Som vist i andre studier var alder den største risikofaktoren for død etter å ha fått påvist covid-19. Den beregnede absolutte risikoen for død for en person uten noen av de registrerte sykdommene som var inkludert i denne studien, var:

0,2 prosent for personer under 60 år
2,1 prosent for personer 60–69 år
7,8 prosent for personer 70–79 år
16,1 prosent for personer 80–84 år

«De registrerte sykdommene» i studien er kreft med spredning, hjerteinfarkt og hjerneslag.

– I dag vet vi at dødeligheten er lavere blant annet fordi man nå fanger opp en større andel av de smittede enn man gjorde i første halvår 2020, sier overlege Rune Kvåle til FHI.

Det har lenge vært påpekt at dødeligheten for smittede med påvist koronavirus har vært lav, likevel har strengere og strengere tiltak blitt innført.

Spørsmålet om reaksjonen står til realiteten, er det nærmest forbudt å stille. Tjener vi ved å stenge ned et helt samfunn, med det skadeomfanget det utgjør, økonomisk så vel som sosialt, når forholdet mellom smitte og død ligger på 0,9 prosent i Norge og omkring 2–3 prosent på verdensbasis? Mange peker mot Sverige som et skrekkeksempel, men der ligger også dødeligheten på omkring 2,0 prosent.

Spørsmålet nå er om myndighetene tar ansvar og åpner opp samfunnet, tar den nye informasjonen og den tidligere kritikken på alvor, og endrer taktikk når det gjelder tiltak og smittevern.

Det er ikke svartedauden på nytt, til tross for at reaksjonen skulle tilsi det. Videre vet vi faktisk ikke hva mennesker med korona dør av. Dødsfallene omtales i media som «koronarelaterte dødsfall» og pumpes ut ved enhver anledning. Det samme gjøres med smittetallene. Noen klarhet rundt hva et «koronarelatert» dødsfall består i, det får vi ikke vite, men vi vet nå hva et «koronavaksine-relatert» dødsfall består i.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.