Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg på en av mange pressekonferanser om Covid-19. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I kommentarfeltet under gårdsdagens Dagsorden var det flere som etterlyste mer informasjon om registrerte bivirkninger hos folk som har opplevd registrerte bivirkninger etter å ha tatt vaksine mot Covid-19. Dette skrev Document 16. april.  Nå har legemiddelverket kommet med ny ukesrapport. 147 personer har til nå dødd etter å ha tatt vaksine.

Det er så langt mottatt 11 422 meldinger om mistenkte bivirkninger etter
koronavaksinasjon, 7108(62%) av disse er behandlet.

Den 20. april hadde over 1 088 100 personer vaksinert med første dose av koronavaksine,
og over 301 742 av disse er vaksinert med andre dose.

I rapporten nevnes også at EUs legemiddelbyrået (EMA) har konkludert med at det er en sammenheng mellom Vaxzevria (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) og de sjeldne tilfellene av blodpropp.

I Norge bruker vi i hovedsak vaksinen til Pfizer, som også står for en stor del av de registrerte dødsfallene (138). Men antallet bivirkninger er langt flere (i prosent) blant de som har tatt vaksinen til AstraZeneca.

All statistikk over bivirkninger er hentet fra Legemiddelverkets sider, oppdatert pr. 20.04.21.

Det er interessant å se bivirkningene fordelt etter alder og kjønn. Bivirkningene er nokså jevnt fordelt på de ulike aldersgruppene, selv om en stor andel av de vaksinerte tilhører de eldre aldersgruppene. Og kvinner opplever markant oftere bivirkninger enn menn.

Legemiddelverket forklarer ikke årsaken til disse fenomenene i sin rapport. Det er heller ikke statistikk over alder og kjønn på dødsfallene etter vaksinering.  Men de skriver følgende i rapporten:

De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende sykehjemsbeboere, men Legemiddelverket har også mottatt fem
meldinger med dødsfall hos personer under 60 år.

Det må presiseres at dødsfall etter vaksine kan ha andre, underliggende årsaker. Det samme gjelder selvsagt for de som dør med påvist Covid-19, men dette er ikke alle medier alltid like nøye med å presisere.

En bekjent påpekte at risikoen for død etter vaksine tross alt er svært lav, risikoen for å dø er ca. 0,135 promille (147 av 1.087.720).

Men ser man på antall dødsfall med påvist Covid-19 fra mars 2020 fram nå, så er antall registrerte dødsfall med påvist Covid-19 på 0,136 promille (735 av 5.400.000). Da inkluderer vi alle som er vaksinert.

Risikoen for å dø med påvist Covid-19 er altså pr. dags dato omtrent like stor som risikoen for å dø etter at man har tatt vaksine, ifølge Legemiddelverkets egne tall.

Vaksineringen har dessuten pågått i langt kortere tid, og bivirkninger på lang sikt er derfor uavklart.

Document vil ikke ta stilling til om det er lurt å ta disse vaksinene eller ikke, vi rapporterer kun tallene.  Selv innad i vår redaksjon er det ulike meninger om dette vanskelige temaet. De aller fleste av våre lesere vil det nok lande på et valg om å la seg vaksinere.

Dessuten presser myndighetene på, ved sine vurderinger om å innføre et vaksinepass. Hvis dette blir en realitet vil trolig mange av de som er usikre lande på å ta vaksinen, siden dette blir nødvendig for å kunne leve et normalt liv.

Men det avhenger selvsagt at nedstengningene oppheves. I februar sa helsedirektør Bjørn Guldvog at nedstengningene ville vare til 27. april. Allerede nå vet vi at denne datoen vil bli passert.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her!

Doc-TV: Troverdigheten smuldrer vekk


 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.