Nye tall fra Legemiddelverket offentliggjort fredag ettermiddag viser at totalen på innrapporterte dødsfall blant koronavaksinerte har økt med fire siden siste uke. Antall meldte bivirkningstilfeller har økt med 487, til 11909.

Legemiddelverkets ukestatistikk, oppdatert pr 27.04.21, viser følgende:

  • Antall vaksinerte (første dose): 1 240 916
  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 11 909
  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 7783
  • Antall alvorlige behandlede meldinger om alvorlige bivirkninger: 850
  • Antall meldinger om dødsfall (totalt): 151

Bivirkningsstatistikk pr. 27.04., publisert 30.04.21 Skjermdump: Legemiddelverkets PDF-fil

På rapportens side 3 finner vi følgende forklaring:

Av de behandlede meldingene er det meldt 151 dødsfall i etterkant av vaksinasjon. Fem
dødsfall er hos personer under 60 år, men de fleste er hos eldre pleietrengende
sykehjemsbeboere. Snittalder er over 84 år. I flere av disse meldingene har melder oppgitt
at de ikke mistenker sammenheng med vaksinasjon. Det at en person dør i nær tidsmessig
tilknytning til vaksinasjon trenger ikke å bety at det er en årsakssammenheng. For å
analysere om det kan være en årsakssammenheng må man normalt ha andre data i tillegg
og avanserte analyser. (Legemiddelverket)

Det er klart flest bivirkninger blant kvinner, nesten fem ganger flere enn hos menn. Hva alder angår er bivirkninger rapportert nokså jevnt i alle aldersgrupper, da med unntak av dødsfall.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.