Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet gjør seg utilgjengelig etter å beviselig ha feilinformert om hvem som prioriteres til å få vaksine mot korona. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

MSM-eide Faktisk.no konkluderte med at somaliere ikke kommer foran i vaksinekøen. Når det viser seg at somaliere utvilsomt vil være blant prioriterte grupper, ror faktasjekkerne seg unna sine egne vurderinger, mens FHI-overlegen som informerte Faktisk.no, nekter å svare Document.

Hvordan folk skal opprettholde tillit til hovedstrømsmedier og myndigheter når de ikke klarer å formidle helt enkle sannheter, er ikke godt å forstå.

Faktisk.no konkluderte ikke med at det er helt feil at man prioriterer områder med høy smittetetthet. Påstanden vi faktasjekket, var: «Somaliere kommer foran i vaksinekøen», som vi konkluderte med at var helt feil. Jeg forventer at du er presis på dette, skriver redaksjonssjefen i Faktisk.no i en e-post når Document tar kontakt.

Det er ikke vanskelig å være presis. Det er bare å vise til faktasjekkernes egen faktasjekk. Det er slett ikke sant at Faktisk.no ikke var opptatt av Documents påstand om at smittetetthet er en indikasjon på prioritering i vaksinekøen. Dette skriver Faktisk.no om Documents artikkel:

I artikkelen skriver Document.no at «allerede nå er ‘utvalgte risikogrupper’ pekt ut som prioriterte. Det innebærer at alle som har ignorert smittevernanbefalinger, kommer først i køen.»

Dette begrunnes med at Document.no mener at de med aller høyest risiko for å bli koronasmittet, er folk som ignorerer alle regler og anbefalinger om smittevern.

Ifølge Document er det innvandrere fra ulike muslimske land som peker seg ut. I saken vises det til at somaliere hadde desidert høyest forekomst av smitte i sommer, mens det nå er pakistanere som befinner seg på smittetoppen.

Faktisk.no spurte Preben Aavitsland, overlege ved FHI, om nettopp dette.

– Saken bygger på en misforståelse. Med «risikogrupper» mener vi ikke grupper som smittes mer (journ. utheving), men grupper som har større risiko for alvorlig forløp og død hvis de først blir smittet. Dette er eldre og personer med visse kroniske sykdommer, svarer overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til Faktisk.no.

Men Aavitsland har både rett og feil. Det er helt riktig at «grupper som har større risiko for alvorlig forløp og død hvis de først blir smittet», prioriteres – og som FHIs rapport Helse i innvandrerbefolkningen viser, er nettopp innvandrere fra MENA-land en slik gruppe.

Aavitsland, FHIs egen overlege, tar derimot feil når han påstår at FHI med «risikogrupper» ikke mener grupper som smittes mer. 

Delkonklusjonen i Faktisk.nos faktasjekk bygger på Aavitslands uttalelse.

Det stemmer altså ikke at de som selv ignorerer smittevernråd og utsetter seg selv for risiko, vil kunne komme foran andre.

Hvorvidt Aavitsland mangler oversikt eller med vitende og vilje snakker Faktisk.no etter munnen, vites ikke, men ekspertutvalget som er satt til å vurdere hvem som skal prioriteres i vaksinekøen, mener at nettopp de gruppene som smittes mer, skal prioriteres. Utvalget vil at «røde områder» skal prioriteres.

Utvalget mener også at det kan være fornuftig å vurdere såkalt geografisk prioritering. Det vil si at innbyggere som er i risikogrupper og bor i landets rødeste områder, får vaksinen før andre, gjengir NRK fra samtale med Reidun Førde, professor ved senter for medisinsk etikk, som rådgir FHI i vaksineprioritet.

Forutsetningen er at det er store geografiske forskjeller i smittespredning når vaksineringen starter.

Akkurat nå er byene Drammen og Bergen samt Oslo-bydelene Bjerke, Alna og Grorud blant dem som har høyest smittepress.

Documents påstand om at de som smittes mest, vil komme foran i køen, er dermed beviselig sann.

– Det er jo sånn at hvis det er områder med veldig tett smitte, og man i tillegg har trangboddhet og manglende mulighet til å spre seg ut, så kan man gjøre best mulig nytte ved å gå inn og tilby vaksinen i sånne områder, sa Førde til NRK.

Fra Oslo kommunes statistikkbank «bydelsfakta» kan vi sammenlikne de tre bydelene som har høyest smittepress mot bydelen Vestre Aker som har under gjennomsnitt av personer med innvandrerbakgrunn. På Furuset i bydel Alna har for eksempel 72 prosent innvandrerbakgrunn. Det er i tillegg svært få eldre nordmenn igjen i bydel Bjerke, Grorud og Alna. Preben Aavitsland er kanskje ikke så kjent med de lokale demografiske forholdene i Oslo?

Siden Preben Aavitsland var Faktisk.no’s «ekspertvitne» da Faktisk konkluderte med at Document tok feil i artikkelen «Somaliere kommer foran i vaksinekøen», var det naturlig å konfrontere den kjente overlegen i FHI med Førdes uttalelser. Aavitsland hadde gjort seg enkelt tilgjengelig via e-post for Faktisk.no, så Document sendte ham e-post onsdag og spurte hvorvidt han holder fast ved uttalelsene sine, samt om han med sikkerhet kan fastslå at somaliere og pakistanere ikke vil være blant de første til å få tilbud om koronavaksine.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men Aavitsland svarte ikke. Heller ikke torsdag, da Document purret på henvelsen, ville Aavitsland svare. Han forble taus.

Når man tas i å gi feil opplysninger, er det ryddig å beklage og legge seg flat. Det ville inngitt respekt og tillit. Taushet inngir dessverre det motsatte.

Document kontaktet også Faktisk.no med opplysningene om at grupper med høyt smittetrykk skal prioriteres. Journalisten bak faktasjekken svarte ikke selv, men Document fikk svar fra sjefen hennes. Silje S. Skiphamn, redaksjonssjef i Faktisk.no, skrev dette i en e-post til Document:

Du kan sitere meg på følgende:

– Vi står fast ved konklusjonen i vår faktasjekk. Verken da faktasjekken ble laget eller nå er det noe som tyder på at somaliere kommer foran i vaksinekøen, slik Document hevdet.

– Ekspertutvalget mener det kan være fornuftig å prioritere risikogrupper i utsatte geografiske områder. Risikogrupper er eldre og personer med visse kroniske sykdommer. Bakgrunn fra Somalia, Pakistan eller andre land er fortsatt ikke et kriterium myndighetene tar inn i diskusjonen om hvem som skal få vaksine først.

At Faktisk.no opprettholder at Document tar feil når Document beviselig har rett i alle påstander, er på ingen måte overraskende. Det framstår nærmest som å diskutere med barn når Faktisk.no utviser en så ivrig vilje til vranglesing at de hevder Document har skrevet at FHI bruker ordene «somalier» og «pakistaner» i sine anbefalinger.

Hva med å prøve å finne ut hva som er sant i stedet for å være så inderlig redde for å framstå rasistiske?

Nå vet alle med sikkerhet hvem som skal prioriteres når vaksinen foreligger. Mens «eksperter» og «faktasjekkere» gjemmer sannheten bak ord som «rød sone» og «gamle og syke», vet alle andre at de snakker om somaliere og pakistanere. Men tilliten forvitrer.

Les også:

Somaliere kommer foran i vaksinekøen

Faktisk og FHI bortforklarer – somaliere vil komme foran i vaksinekøen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.