Regjeringen tilbyr nå en fjerde dose med koronavaksine til hele den voksne befolkningen. Dette får vaksineforsker Gunnveig Grødeland til å reagere kraftig. Hun frykter at tilbudet vil oppfattes som en anbefaling, og ikke et valg.

Alle personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer får tilbud om en fjerde dose, har regjeringen besluttet.

– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til TV2.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland reagerer på beslutningen. Hun kan ikke se at regjeringen har noen gode grunner for å vaksinere friske folk for fjerde gang.

– Dette er en politisk beslutning, og ikke en faglig beslutning, slår Grødeland fast.

– Av det jeg ser av data, tyder det klart på at den friske befolkningen er godt beskyttet med grunnvaksinering på to doser. Det eneste vaksinene kan gjøre, er å beskytte mot alvorlig sykdom.

Grødeland ser derfor ikke nytteverdien for den friske befolkningen, og sier at regjeringens beslutning virker å ha «en ganske meningsløs hensikt».

De uvaksinerte fortjener erstatning etter undertrykkelsen de har vært utsatt for

Avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI sier til TV 2 at han ser Grødelands poeng.

– Det er vanskelig å skille mellom hva som er en tydelig anbefaling og hva det er en åpning eller mulighet for, sier Berg.

Men siden vaksinene er på lager, mener Berg det er vanskelig å si at folk ikke kan få en dose.

I sin egen anbefaling til regjeringen skriver FHI at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav i aldersgruppen 18–64 år.

«Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi vaksinasjonsdekningen er høy, og mange har relativt nylig gjennomgått infeksjon.»

De anbefaler derfor ikke en ny dose til denne gruppen. Men allikevel tilbyr regjeringen dette, og det må forventes at mange vil takke ja, ettersom myndighetene hele tiden har skrytt vaksinen opp i skyene.

Dette til tross for at både FHI, Legemiddelverket og Helsedepartementet har innrømmet at de helt fra starten av visste at Pfizer ikke hadde testet om vaksinen forhindret koronasmitte.

Berg innrømmer at det forekommer bivirkninger etter vaksinering.

– Så har vaksiner sine baksider og bivirkninger. De aller fleste er milde og forbigående. Hos noen få kan det være litt alvorlige bivirkninger, sier Berg.

FHI har anbefalt en fjerde dose til personer over 65 år, men når det gjelder de yngre, anbefaler FHI oppfriskningsdose kun til folk som er utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Allikevel støtter FHI regjeringen, som altså vil tilby fjerde dose til alle over 18 år, uansett helsetilstand.

– Ikke et valg

Grødeland mener tilbudet om en fjerde dose ikke vil oppfattes som et valg, men som «en temmelig klar anbefaling».

Det virker sannsynlig at Grødeland har et poeng. Gjennom hele pandemien har en stor andel av befolkningen fulgt rådene fra myndighetene med stor lojalitet. Det har også ført til sosialt press, selv internt i familier. Uvaksinerte har i enkelte tilfeller opplevd å bli trakassert og mistenkeliggjort, også fra ledende politikere.

Koronakommisjonen kom med mild kritikk av regjeringens håndtering av koronapandemien. Særlig pekte de på at myndighetene ikke hadde skjermet barn og unge godt nok, til tross for at dette var et eksplisitt mål for Solberg-regjeringen. Smitteverntiltakene har lagt vesentlige begrensninger på livsutfoldelsen deres gjennom en viktig livsfase.

Litt forenklet kan vi si at barn og unge er sterkere rammet av smitteverntiltakene enn av smitten, og at «det er forskjell på hva du går glipp av på ett år når du er 16 og når du er 45».

Les også:

Korona­kommisjonen med mild kritikk av myndighetenes håndtering av pandemien


Kjøp julegavene fra Document!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.