Flere blir innlagt på akuttmottak, og dødeligheten stiger i Norge.

– Ingen grunn til å mistenke koronavaksinen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Leder i Foreningen for Akutt- og Mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmussen, beskrev situasjonen ved akuttmottak på flere norske sykehus som både urovekkende og uforklarlig.

På sosiale medier har mange pekt på koronavaksinen som årsak.

Det er det liten grunn til, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Vi har hatt en økning på 4 prosent i akuttinnleggelser i år, sammenlignet med 2019. Dette er ulikt fordelt. I Nord-Norge og Midt-Norge er det nesten ingen økning. Hvis det var vaksinen som var forklaringen, ville vi sett en økning over hele landet, sier Nakstad.

Han forklarer den økte pasientstrømmen med endringer i befolkningen.

– Dette har nok størst sammenheng med at vi har blitt flere mennesker. Befolkningsveksten har vært størst på Sør-Østlandet. Der ser vi også flest innleggelser. I tillegg blir vi stadig flere eldre, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren avviser også at koronavaksinen har mange og alvorlige bivirkninger.

– Vaksinene overvåkes gjennom et meldingssystem i alle land, og man følger veldig nøye med på mulige bivirkninger. Hittil er det ikke registrert noen overdødelighet, men vi har sett noen milde bivirkninger som var forventet. Dette vil man følge med på i flere år fremover, sier Nakstad.

Lege slår alarm: Flere blir syke og dør

Han får støtte av FHI, som heller ikke finner noen sammenheng mellom flere akuttinnleggelser og vaksinen.

– Helsepersonell har plikt til melde fra til FHI om alvorlige hendelser som man mistenker har sammenheng med vaksine. Rapportering om bivirkninger har sunket og holdt seg jevnt lavt siden mars 2022. Det er meldt om færre enn ti tilfeller i måneden, når det gjelder bivirkninger blant innlagte på sykehus, forteller avdelingsoverlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Ifølge Berg er det heller ikke registrert en økning i bivirkninger etter oppfriskningsdoser, eller de nye variantene av vaksinen.

Nakstad mener at tall fra Statistisk sentralbyrå som viser en dramatisk økning i dødeligheten i Norge i 2022, og at det hittil i år er registrert 3250 flere dødsfall enn i samme periode i 2019, har en naturlig forklaring.

– Totalt er det registrert over 4000 koronadødsfall i Norge. Veldig mange av disse har kommet i år, og det vil gjøre utslag på dødeligheten.

Ifølge Nakstad var det en underdødelighet under deler av pandemien i 2020 og 2021.

– De som ennå ikke har blitt rammet av pandemien, er blitt eldre, og er dermed mer utsatt, avslutter han.

 


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.