Selv om mer enn to tredjedeler av befolkningen er fullvaksinert, varsler assisterende helsedirektør Espen Nakstad kjøp av vaksiner for nye 3,2 milliarder kroner neste år. Det er nesten like mye som de 3,7 milliardene Norge har bevilget til vaksiner i inneværende år. – Småpenger, sier Nakstad, og varsler dermed mer og mer vaksine. Ingen spør ham om det noen gang vil ta slutt.

– Når du ser hva pandemien har kostet både Norge og andre land i et og et halvt år, er disse summene bare småpenger, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til P4. (NTB)

Isolert sett har Nakstad selvsagt rett, for selv om Norge dro inn 72 milliarder i overskudd på eksport av gass bare i oktober måned, er det ikke småpenger Kina-viruset har kostet Norge og verden.

I april anslo koronakommisjonen at pandemien og smitteverntiltakene ville føre til en reduksjon i Norges bruttonasjonalprodukt på 330 milliarder kroner fra 2020 til 2023, sammenlignet med hvordan økonomien ville klart seg uten korona.

– Når vi ser at effekten av vaksineringen er at de fleste av oss kan leve normale liv, så tror vi at det vi har brukt på vaksiner, er en meget god investering, sier Nakstad.

Til nå har 4.229.770 personer fått første dose av koronavaksinen i Norge, 3.796.698 personer har fått andre dose, mens 401.398 har fått tredje dose. (NTB)

For selv om smittetallene i Norge stiger, helt i utakt med stigningen i antall vaksinerte, har Nakstad et mildest talt lettvint syn på hva koronaen har forårsaket, og på hva som er «normale liv».

Bivirkningsstatistikk per 9. november. Skjermdump: Legemiddelverket

De lave forventningers optimisme

De siste tallene over innlagte med korona-diagnose er at det på onsdag var 232 koronapasienter, tre færre enn dagen før.

Ifølge Aftenposten var estimatet for to uker siden at sykehusene 21. november ville ha rundt 478 koronapasienter innlagt. Avisa skriver at en viktig forklaring på utviklingen er at smitteveksten har stoppet opp blant de aller eldste.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier at tallet på innleggelser og smittede ikke ser ut til å gå så bratt oppover som det gjorde.

– Det er en forsiktig optimisme, men det er for tidlig å konkludere om dette er en varig trend, sier hun.

Selvsagt er det hyggelig at tallene på innlagte viser en bitteliten negativ trend, men i likhet med Nakstad i eksemplet ovenfor unnlater Line Vold å fokusere på vaksinenes effektivitet, og ikke minst frekvens.

Overfor VG innrømmer Nakstad at håndvask og håndsprit har veldig liten effekt.

Vaksinepresset vil fortsette, selv om alt tyder på at vaksinen ikke er det sesam-sesam vi ble forespeilet. Denne skuffelsen vil hverken mediene eller Nakstad forholde seg til.

Les også:

– Galt og farlig å si at uvaksinerte truer vaksinerte

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.