Det er krevende å ta inn over seg at politikere og myndigheter, godt hjulpet av media, nå går åpent ut med at de vil se nærmere på muligheten for å segregere befolkningen i Norge. Ikke etter etnisitet eller seksuell legning, slik de gjorde på 1900-tallet, men i forhold til vaksinasjonsstatus – med en betinget godkjent vaksine, basert på eksperimentell teknologi – og som har vist seg å være både lite virkningsfull over kort tid og med alvorlige bivirkninger for flere.

De siste par dagene har den «nye normalen» stadig krøpet nærmere. Den danske statsministeren Mette Frederiksen var ute med kraftige skyts mot de uvaksinerte danskene og vil gjeninnføre innenlands koronapass. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad gjentar nærmest daglig at alle må ta vaksinen – og de som trodde de var fullvaksinerte med to doser, får nå tilbud om en tredje dose hvis de er over 65 år. Samtidig som myndighetene har vært åpne med at en stor andel av dem som er innlagt på sykehus med korona nå er fullvaksinerte – og gjennomsnittsalderen er svært høy, så legger de ubesværet skylden på de uvaksinerte. De såkalt fullvaksinerte smitter – og blir smittet. Nærmere 40.000 innmeldte bivirkninger av vaksinene, hvorav nærmere halvparten av meldingene ikke engang er behandlet, er tydeligvis også uinteressant. Injeksjonene skal inn i alles armer – ikke en dose eller to, kanskje er heller ikke tre nok – fullvaksinert har vist seg å være et bevegelig mål.

Nå begynner det å bli virkelig grelt og dystert. Myndighetene vil nå se på (og da vet vi at det stort sett blir resultatet) bruk av koronapass innenlands. Konserter og restauranter er nevnt, men her er jo bruksmulighetene ubegrenset.

NRK har tatt på seg ledertrøya og fremmer både obligatorisk vaksinering for helsepersonale og henger stadig ut de uvaksinerte som en pariakaste – de peker til og med på etniske minoriteter. Og hvilken dag valgte NRK nettopp dette temaet for sitt program Debatten? Jo, 9. november – Krystallnatten; betegnelsen på natten mellom 9. og 10. november 1938 som markerte starten på en dramatisk opptrapping av jødeforfølgelsene i Tyskland. Nazistene innledet da omfattende pogromer i Tyskland og Østerrike. 1400 synagoger ble brent ned og over 7500 butikker ble vandalisert. I tillegg ble 91 jøder drept og omtrent 30.000 jøder ført til konsentrasjonsleirer.

Ser ikke politikere og myndigheter – og media – hva de holder på meg? Ser de ikke hvordan historien med syndebukk, splitt og hersk og propaganda gjentar seg? Ser de ikke hva som skjer i andre vestlige land? Massive demonstrasjoner, streiker og mennesker som forlater arbeidet i protest – mot obligatoriske vaksiner og koronapass. Mennesker som blir alvorlig syke og dør av en vaksine som heller ikke hjelper særlig mot det den var tiltenkt. Kjenner de ikke sitt eget lands historie med sine mørke kapitler i forhold til overgrep mot minoritetsgrupper? Vender de seg bort og tar fram gamle notater og gammel politikk; helsemessige overgrep er vel kjent – hva blir det neste; arbeidsleirer, slik dette ble benyttet overfor norske tatere til nærmere 1990 – opphold preget av kontroll og umyndiggjøring? Det er ikke bare etniske minoriteter som har fått kjenne på maktmisbruket fra myndigheter og politikere; skilte kvinner, enslige mødre og homofile har vært utsatte grupper.

Forfatter og politiker Nina Cappelen skriver i et innlegg på sin blogg i dag: «Manglende kunnskap om historie, helse og naturlig immunitet, blandet med konformitet og blind autoritetstro vil koste mange helsen. For mange vil det også koste livet. Det er usigelig trist, men håpet er at det som nå skjer i verden, vil føre til en oppvåkning og læring hos mange. For sannheten vil seire til slutt.»

Nå er det på tide å reise seg opp mot maktmisbruket vi blir utsatt for – og frykten, splittelsen og segregeringen som myndighetene legger opp til i det norske samfunnet. Dette er ingen dugnad, det er veien mot et kynisk og autoritært samfunn.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.