Regjeringen foreslår å forlenge de midlertidige bestemmelse i smittevernloven, slik at de kan pålegge den norske befolkning nedstengning, karantene, isolasjon og koroanapass frem til midten av 2022.

Høringsforslaget ble sendt fredag 10. september, to dager før valget.

Bakgrunnen for forslaget er behovet for beredskap, heter det i høringsnotatet.

«Regjeringen sender i dag på høring forslag om å forlenge bestemmelsene i smittevernloven som hjemmel for forskrifter om koronasertifikat, karantenehotell, isolering og smittekarantene. De midlertidige bestemmelsene oppheves 1. og 11. desember 2021, men foreslås nå forlenget til 1. juli 2022. Bakgrunnen for forslaget er behovet for beredskap ved en eventuell forverring av situasjonen.»

Veien tilbake til «normaltilstand» er enda langt unna, dersom regjeringen får gjennomslag. Vaksinasjon har ikke endret smittesituasjonen. Vaksinerte blir smittet og kan smitte andre. Ifølge helseminister Bent Høie må regjeringen kunne sette inn tiltak raskt dersom utviklingen forverrer seg.

– Koronapandemien har vist seg å være uforutsigbar. Selv om vi etter hvert vil oppnå svært god vaksinedekning i Norge, kan det komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot. Når vi går over til fasen «En normal hverdag med økt beredskap» vil nasjonale og lokale myndigheter fortsette å følge nøye med på utviklingen. Da er det viktig at vi raskt kan sette inn tiltak hvis situasjonen endrer seg, sier Høie.

Dersom høringsforslaget går gjennom betyr det at regjeringen kan pålegge nordmenn koroanapass, nedstengning og karantenehotell til midten av 2022.

Det er ikke bare koronaviruset som bekymrer helsemyndighetene lenger. Nå fryktes det at også influensasesongen kan gå hardt utover sykehuskapasiteten.

I tillegg er det meldt inn 31 180 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, 16 865 (54 %) er behandlet, hvor av 2 634 er alvorlige. Fullvaksinerte mennesker med bivirkninger, men også vaksinerte med koronasmitte, legges inn på sykehus.

«Vaksinasjonsstatus var tilgjengelig for 55 nye pasienter innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 35. Av disse 55 var 33 (60 %) uvaksinert, 6 (11 %) delvaksinert og 16 (29 %) fullvaksinert. Andel nye pasienter per uke som er del- eller fullvaksinert har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning, men majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant de uvaksinerte» skriver FHI i siste ukerapport.

Det til tross for at myndighetene til stadighet opplyser at mot 90 prosent av befolkningen er vaksinert med første dose. Lovnaden om at vaksinen skulle ta det norske samfunnet tilbake til «normalen» synes å være usannsynlig. Det understreker regjeringen ved å be om at deres utvidede fullmakt skal forlenges.

Bakgrunnen for forslagene er anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Etatene vurderer at det av beredskapshensyn er hensiktsmessig å bevare muligheten for å beholde eller gjeninnføre slike tiltak også etter desember dersom det er nødvendig og forholdsmessig. Etter hvert som befolkningen blir tilstrekkelig beskyttet, vil behovet for tiltakene reduseres.

Isolering og smittekarantene
Personer som er bekreftet koronasmittet skal være i isolering. Dette gjelder også de som er beskyttet. Smittekarantene utløses som hovedregel hvis man har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av korona. Isolering og smittekarantene er viktige tiltak for å redusere kontakt mellom mennesker og dermed holde pandemien under kontroll.
–Det å oppdage og isolere smittede på et tidlig tidspunkt har vært blant de viktigste og mest effektive smitteverntiltakene. Vi ønsker å ha mulighet for å benytte disse tiltakene også etter at lovhjemlene utløper i desember dersom det er nødvendig, sier Høie.

«Etter hvert som befolkningen blir tilstrekkelig beskyttet, vil behovet for tiltakene reduseres», likevel bes det om at såkalte «beskyttede» personer skal isoleres ved smitte. Er ikke det en selvmotsigelse? Det er åpenbart at vaksinering ikke beskytter mot smitte.

Koronasertifikat skal også videreføres. Ikke bare for utenlandsreiser, men også potensielt for innenlands bruk.

Koronasertifikatet er et system for sikker og verifisert dokumentasjon om vaksinestatus, gjennomgått sykdom og negativt testresultat. Når det gjelder bruk av koronasertifikat innenlands vurderer departementet at det i utgangspunktet ikke vil være grunnlag for å bruke dette etter at samfunnet er gjenåpnet. Det kan likevel oppstå behov for å regulere blant annet arrangementer med koronasertifikat dersom smittesituasjonen forverres.

Ved reiser til andre land vil det imidlertid kunne være et behov for koronasertifikatet i noe tid fremover. Dette vil blant annet være avhengig av hvilke restriksjoner og innreiseregler andre land har. For at folk skal kunne reise mellom land på enklest mulig måte, og for å ta høyde for behov for regulering av innenlands bruk, foreslår derfor Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge lovgrunnlaget for koronasertifikatet til 1. juli 2022.

Karantenehotell vil ikke være nødvendig etter 1. desember 2021, ifølge høringsnotatet, men regjeringen vil likevel ha muligheten til å besitte «nødvendige verktøyene for å håndtere en uventet utvikling i smittesituasjonen.»

Bestemmelsen i smittevernloven som gir mulighet for regler om karantenehotell er midlertidig og gjelder frem til 1. desember 2021. De seneste vurderingene fra helsemyndighetene tilsier at det ikke vil være behov for noen karantenehotellordning etter det. Departementet foreslår likevel at den midlertidige forskriftshjemmelen som karantenehotellordningen er forankret i, videreføres i tilfelle situasjonen forverrer seg, og det igjen blir nødvendig med en karantenehotellordning. Det er viktig at regjeringen har de nødvendige verktøyene for å håndtere en uventet utvikling i smittesituasjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet vil innhente en oppdatert vurdering fra helsemyndighetene før et eventuelt lovforslag om forlengelse sendes til Stortinget.

Viruset har kommet for å bli. Spørsmålet er hvor lenge den norske befolkning skal leve under trussel om ekstraordinære tiltak.

 

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.