Statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag. Nå vil de innføre vaksinepass. Foto: Gorm Kallestad / NTB

5. mai kom regjeringen ut med et forslag til endringer i smittevernsloven. Bakgrunnen er det lenge varslede ønsket om å innføre vaksinepass, som vil gi vaksinerte flere rettigheter enn andre.

Departementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med bestemmelser om koronasertifikat. I tråd med regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien, skal smitteverntiltak og lettelser i disse skje i henhold til en gjenåpningsplan med 4 trinn. Planen legger opp til en trinnvis nedtrapping av de nasjonale tiltakene.

Befolkningen har en berettiget forventning om lettelser i karanteneplikter og andre tyngende smitteverntiltak i takt med antall vaksinerte. Tilsvarende gjelder for næringslivets behov for å få «hjulene i gang» så raskt som mulig. Dette er ønskelig både for samfunnet og den enkelte, fordi det reduserer de personlige og økonomiske skadevirkningene av pandemien. Innføring av et koronasertifikat som dokumentasjon for å gi lettelser til vaksinerte, personer med immunitet etter gjennomgått koronasykdom (covid-19) eller har negativt testresultat, vil kunne bidra til å legge til rette for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet.

Formålet er å etablere et system for «sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus». Man skal følge EU-forordninger, og helse- og omsorgsdepartementet kan regulere bruken av vaksinepass ved bruk av forskrift.

Bent Høie sa gjentatte ganger i starten at vaksinering skulle være frivillig. Men hvor frivillig er det i realiteten, når man faktisk straffes for å ikke underkaste seg myndighetene?

Det ligger noen forbehold i teksten:

Vurderingen av om det er adgang til å differensiere smitteverntiltak basert på vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått covid-19 eller negativt testresultat, må foretas med utgangspunkt i eksisterende hjemler i smittevernloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

Det vil også være et selvstendig spørsmål om det er forholdsmessig å opprettholde smitteverntiltak overfor en gruppe som utgjør lav risiko for smittespredning, og som på en sikker og verifiserbar måte kan dokumentere dette.

Samtidig legger departementet til grunn at bestemmelsene skal være av «midlertidig karakter», gjeldende i 12 måneder.

Så de som av en eller annen grunn ikke ønsker å vaksinere seg, kan glemme utenlandsferie og en rekke andre aktiviteter i nok et år. Da begynner tiltakene og nedstengningene å nærme seg 2,5 år.

Hvis de «midlertidige» bestemmelsene utvides noen måneder, vil f.eks. min familie ikke hatt en skikkelig ferie på tre år. Og midlertidige tiltak har en tendens til å forlenges i det uendelige.

Først sa regjeringen: Bare noen ukers dugnad nå, hold ut!
Nå sier regjeringen: Ett år med apartheid tåler vi, hold ut!

Vel, jeg holder ikke ut.

Forslaget er nå ute på høring, høringsfristen er 12. mai. En hel uke settes altså av til å få innspill på dette autoritære inngrepet på vår individuelle frihet.

I sosiale medier spriker reaksjonene. Enkelte kan ikke få nok av nanny-staten, og jubler uhemmet. Andre sammenligner dette med de gule stjernene de jødiske undermenneskene måtte bære under nazistene.

Det eneste man kan si helt sikkert er at splittelsen i folket øker. Får vi etterhvert amerikanske tilstander også her i det en gang så fredelige Norge?

Flere ledende professorer har argumentert for at regjeringen har brutt menneskerettighetene i sin håndtering av korona. Tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes snakker åpent om en mulig riksrettssak.

Meldingene om bivirkninger skremmer mange nordmenn, og mange ønsker av den grunn ikke å ta denne typen vaksine. Hemmeligholdelse og dokumentasjon som forsvinner skaper et ubehag, mange er usikre på om regjeringen spiller med åpne kort.

Geert Vanden Bossche er en belgisk vaksineforsker som har vært konsulent med doktorgrad i virologi, som har vært konsulent for vaksinealliansen GAVI. Han er utdannet veterinær, alliert med The Bill and Melinda Gates Foundation, og anses som en ekspert i vaksiner, immunologi og molekylærbiologi.

Bossche sa på en konferanse i mars at vaksinering midt under en pandemi kan få katastrofale følger.

Ved å bruke profylaktiske vaksiner midt i en aktiv pandemisituasjon vil vi skape et miljø for virusene som vil promotere mutasjoner som vil bli stadig mer farlige og som immuniteten vaksinene gir ikke vil kunne bekjempe.

Bossche har blitt møtt med motstand, og diskusjonene rundt vaksinene pågår for fullt. Men uavhengig av om man ønsker å ta vaksine eller ikke: En slik inndeling av befolkningen er ikke et demokrati verdig.

Regjeringen

Vaksinepass: En autoritær og anti­demokratisk løsning

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.