Helse- og omsorgsminister Bent Høie, flankert av justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferanse om koronasituasjonen. I dag er siste frist for å komme med innspill om vaksinepass. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I kveld klokken 23.59 er siste frist for å komme med høringsinnspill til regjeringens forslag om å innføre et vaksinepass, som de benevner som et koronasertifikat.

På regjeringens nettsider kan vi lese:

Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til forslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de helst være levert innen fredag 28. mai kl. 23.59. Innspillet sendes inn ved å trykke på «Skriv innspill» nedenfor. Merk at skriftlige innspill som hovedregel er offentlige etter offentleglova og vil kunne bli publisert på våre nettsider.

Som Document har skrevet tidligere:

Formålet er å etablere et system for «sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus». Man skal følge EU-forordninger, og helse- og omsorgsdepartementet kan regulere bruken av vaksinepass ved bruk av forskrift.

Flere ledende professorer har argumentert for at regjeringen har brutt menneskerettighetene i sin håndtering av korona. Tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes snakker åpent om en mulig riksrettssak.

Departementet legger til grunn at bestemmelsene skal være av «midlertidig karakter», gjeldende i 12 måneder. Spørsmålet skeptikere stiller seg er hvor midlertidig tiltaket vil bli, når det allerede nå snakkes om at vi kanskje må ta vaksinen hvert år for å opprettholde beskyttelsen mot Covid-19.

Hvis du ønsker å komme med innspill til denne lovendringen, er det altså siste mulighet i dag.

Du kan sende inn innspill via denne linken.

Kjøp Thomas Knarviks bøker her! In His Name har ikke tidligere vært i salg i Norge. Vi har et lite og eksklusivt restopplag. Benytt sjansen!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.