Her gir en russisk sykepleier en eldre pasient et dose av Russlands eksperimentelle Sputnik V-coronavirus-vaksine i Moskva, Russland. Bildet ble tatt den 15. september. I Norge har helsemyndighetene sendt ut en forslag om fastlegers plikter i forbindelse med vaksinasjone mot korona med kun fem dagers svarfrist. Den utløper tirsdag 15. desember. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP / NTB

Allerede i morgen, tirsdag 15. desember er det høringsfrist på en forskrift som skal gi fastlegene plikt til å bidra til at de pasientene han/hun har på listen, blir vaksinert mot Covid-19. Du kan selv svare ‘ja’ eller ‘nei’ til dette i løpet av dagen i dag, ved å gå inn på linken til Helse- og omsorgsdepartementet nederst i teksten. Helse – og omsorgsdepartementet foreslår altså å endre en forskrift i nasjonalt vaksinasjonsprogram for å få fastlegene til å bli vaksinepliktige. De skriver:

«Dette i overensstemmelse med retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.»

Høringsforslaget kommer fra Helse – og omsorgsdepartementet og ble sendt ut på høring torsdag 10. desember, i morgen, fem dager senere går fristen ut!

Her er ordlyden i høringsforslaget:

Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19

Høring | Dato: 10.12.2020

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår midlertidige endringer i forskrift 2. oktober 2009 nr. 1229 om nasjonalt vaksinasjonsprogram, som gir fastlegene en plikt til å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19 – i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.12.2020 (

En observant leser og tipser sendte oss dette, tidligere i dag:

I medhold av forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2 skal kommunen tilby og gjennomføre (vår utheving) vaksinering mot smittsomme sykdommer. Dette omfatter vaksinering mot covid-19, jf. forskriftens § 3 første ledd bokstav c. Ved å ta bort «…tilby og» (vår utheving) så har de jo et skriv om tvangsvaksinering. Men med den ordlyden de legger opp til kan det også tolkes at kommunen både skal tilby… og i andre tilfeller bare gjennomføre… og vi har tvangsvaksinering…

Det som i hvert fall er helt opplagt, er at mange vil føle seg tvunget eller forpliktet til å ta vaksinen når dette kommer fra deres egen fastlege. Det er tross alt for de fleste en høy grad av tillit når det gjelder fastlege-pasientforhold. De vet hvilke knapper de skal trykke på i regjeringskvartalet. Hvem de skal få på sin side for å få gjennomført en hastevaksine som knapt er utprøvd. I tillegg ser det ut til at vaksineindustrien har ordnet seg slik at de vil gå klar av ansvar med hensyn til bivirkninger.

Som privatperson kan du altså innen i morgen gi et høringssvar om fastlegens plikt til vaksinering. Det er et grønt felt merket «Send inn høringssvar» som du klikker deg inn på.

Her er ordlyden fra regjeringen på denne siden:

Her kan du avgi høringssvar på vegne av deg selv, en virksomhet eller organisasjon. Alle høringssvar går gjennom en saksbehandler før de blir synlige på regjeringen.no. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn vil bli publisert på regjeringen.no. Du kan levere høringssvaret anonymt dersom du svarer som privatperson. (Regjeringen.no)

Det kan være greit å minne om tallenes tale. Pr i dag har det dødd 387 mennesker i Norge, av eller med koronavirus. Dette er antallet de siste ni måneder, og de aller fleste hadde minst en underliggende sykdom og høy alder.

I en vanlig influensasesong dør det ca 900 mennesker i Norge. I noen år har det dødd 1500 av influensa uten at det har skapt overskrifter.  Hvis dette er en normal vinter, vil det tilsi at om ca 250 mennesker sykner hen og dør hver måned fra nå og fram til april, så ligger det godt innenfor normalen. Vi lurer også på hvor det har blitt av statistikken for influensa sist år?

Når det gjelder Sverige som har fått status som skrekkens eksempel, så viser studier fra Universitetet i Oslo (Dagbladet) at tallene fra Sverige er mindre dramatiske enn de har blitt framstilt.

I fjor døde det 2756 personer færre i Sverige sammenliknet med gjennomsnittet for 2015-2019.

Videre fant forskerne at dødeligheten under pandemien i Sverige ikke er økt i forhold til åra 2015/16, 2016/17 og 2017/18.

Det kan være greit å holde seg med enkel matematikk når dødstall i ulike land blåses opp i media. I land som Tyskland dør det mer enn en halv million mennesker hvert år, det har tidligere ikke skapt avisoverskrifter. Ifølge tyske leger er dødstallene i år de samme som tidligere år.  I Spania dør vel 400 000 mennesker hvert år.

Internasjonale nettsteder og aviser er fulle av artikler der det hevdes at sykehus og leger bevisst setter Covid-19 på dødsattestene, selv om det er andre dødsårsaker. Det påstås også fra flere hold at leger i USA bevisst utnytter refusjonsordningene for Covid-19, slik at dødstallene fremstår som kunstig høye.

Vi har av naturlige årsaker ikke har hatt tid til å kildegranske alle disse enkeltpåstandene, men kan ikke fri oss fra følelsen av å bli ført bak lyset.

På Facebook-siden til Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ er mange opprørte over hastehøringsforslaget fra regjeringen, et av medlemmene skriver:

«Jeg kan ikke fatte at dette kan være innenfor loven i et demokrati i praksis, hvor vårt folkestyre kun skal føre folkets agenda videre til folkets aller beste. Det er vel ingen voksne folk som vil ta en vaksine hvis de ikke føler for det. Det er jo hinsides denne verden. Når regjeringen tar dette til høring, så vil kanskje leger føle dette som et press, og pasienten vil da også føle på press. Det er vel folket som skal be om noe, og ikke regjering og legen som skal be oss om noe. Ærlig talt.»

Bruk muligheten din til å si fra i dag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.