Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg under en pressebrief i Oslo i forbindelse med at 9.750 doser av koronavaksinen, utviklet av Pfizer og Biontech kom til Norge lørdag morgen.  Foto: Terje Pedersen / NTB

De første 9.750 vaksiner ankom Ullevål sykehus lørdag morgen. -En stor dag, sa Folkehelsa-direktør Camilla Stoltenberg.

Lastebilen som inneholdt 9.750 doser av vaksinen til Pfizer og Biontech, kjørte inn på Ullevål sykehus like etter klokka 9 lørdag morgen.

– Det betyr at vi vet at dette er begynnelsen på veien ut, men det betyr også at det er en enormt stor arbeidsøkt vi har foran oss sammen med alt helsepersonell i hele landet, alle som skal motta vaksinen og alle på sykehus, fremhevet FHI-direktøren.

Det vil ikke være nok vaksine til at alle kan få med en gang. Det er derfor utarbeidet en prioritering:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

Organtransplantasjon

Immunsvikt

Hematologisk kreftsykdom siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon

Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer

Diabetes

Kronisk lungesykdom

Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på ≥ 35 kg/m2 eller høyere

Demens

Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)

Hjerneslag

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

* Du blir kontaktet av fastlege eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Omsorgsboliger:

Personer som bor i omsorgsboliger, er en sammensatt gruppe, så disse prioriteres i henhold til alder og eventuell underliggende tilstand.

Helsepersonell:

For helsepersonell er det tydeliggjort hvilke grupper det kan være aktuelt å prioritere mellom hvis smitten øker. Det kan dreie seg om helsepersonell som selv har økt risiko for å bli smittet, og som av kapasitetshensyn må være tilgjengelige dersom smitten øker. Dette er ennå ikke avgjort. (NTB)

Kilde: Folkehelseinstituttet

 

Fakta om vaksinene

* Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper. Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes, og Folkehelseinstituttet (FHI) som står for innkjøpet.

* En vaksine utviklet av Pfizer og Biontech ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. De første dosene kom til Norge 26. desember.

* Før nyttår kommer 35.000 doser til Norge, mens det er ventet at 40.000 doser skal komme i ukentlig i ukene etter nyttår. Det er satt en prioriteringsrekkefølgen for hvem som får vaksine først.

* Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal ikke barn vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta.

* Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene.

* I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler.

(Kilder: FHI, NTB)

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.