Folkehelseinstituttet (FHI) setter enda en koronavaksine i fryseboksen. Denne gang anbefaler FHI at kvinner under 30 velger Pfizer-vaksinen fremfor Modernas Spikevax, på grunn av økt risiko for bivirkninger. Anbefalingen ble ikke kunngjort på noen pressekonferanse. FHI velger minste motstands vei – et informasjonsskriv – når det gjelder faren for bivirkninger.

FHI har anbefalt menn under 30 år å velge Pfizers koronavaksine i stedet for Modernas, men nå gjelder anbefalingen også for kvinner i samme alder.

Dette går fram av et informasjonsbrev signert smitteverndirektør Geir Bukholm og avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI som ble sendt til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere tirsdag 11. januar, skriver Dagbladet.

«Det er gjennom nasjonale og internasjonale studier vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner», heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse, og perikarditt er hjerteposebetennelse.

FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år, og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty.

«Nye data tyder på at risikoen for myokarditt også øker noe for kvinner under 30 år etter Spikevax. Utgangsrisikoen for myokarditt er imidlertid lavere for kvinner enn for menn, så antallet unge kvinner som vil kunne få denne bivirkningen etter Spikevax, er veldig lite, selv om risikoen øker. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres», skriver FHI i brevet.

Da FHI i begynnelsen av oktober rådet menn under 30 år til å ta Comirnaty-vaksinen, ble personer under 18 år samtidig rådet til ikke å få Spikevax. (NTB)

I Legemiddelverkets siste bivirkningsrapport (datert 4.1.22) kan vi lese følgende:

Det er så langt behandlet 4528 meldinger om hendelser som klassifiseres som alvorlige. Dette utgjør 18 % av alle behandlede meldinger.

Generelt klassifiseres mistenkte bivirkninger som alvorlige når hendelsen:
• har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne
• har medført livstruende sykdom eller død
• har medført fosterskade / medfødte misdannelser
• har medført sykehusopphold eller forlenget sykehusopphold
• står på EMAs liste over viktige medisinske hendelser (IME-listen)

Tallene på rapporterte dødsfall i forbindelse med vaksinene kryper sakte oppover (sist 246), men når tallene på alvorlige bivirkninger kryper opp mot 5000, så er det et selvsagt et altfor høyt tall. Det er omtrent akkurat så mange som det bor mennesker i Åmot kommune i Østerdalen. Ser man disse tallene i relieff til helsedirektørens advarsel om bemanningskrise i kommunene, så burde det rettferdiggjøre mindre vaksinepress, ikke større.

Eller vi kan se på hva Legemiddelverket karakteriserer som alvorlige bivirkninger:

Under har vi angitt hvilke av disse hendelsene som er hyppigst meldt i Norge etter covid-19-vaksinering (i synkende rekkefølge):
hjerteposebetennelse (perikarditt)
• blodpropp i lungene
• besvimelse (synkope)
underlivsblødninger etter overgangsalder
• hjertemuskelbetennelse (myokarditt)
• dyp venetrombose
• anafylaktisk reaksjon
• blodpropp (trombose)
• hjerterytmeforstyrrelser (arytmi)
• blodpropp eller blødning i hjernen (LMV)

Hver eneste time i døgnet bombarderes vi av «nye, oppdaterte tall om smittesituasjonen». Avisspalter og nyhetssendinger er ikke komplette uten at nye smittetall inkluderes.

Vaksinene som forsvant

Jeg sier ikke kategorisk at vaksiner ikke er bra. Jeg sier heller ikke at koronavaksiner ikke kan ha og har en dempende effekt på sykdomsforløpet. Det jeg, som uvaksinert og nylig friskmeldt fra korona, reagerer på, er myndighetenes og medienes vanvittige vaksinepress – dose en, dose to, dose tre –  og de sammes bagatellisering av bivirkningene. Advarsler om slike bivirkninger prellet av på myndighetene, men sakte men sikkert får nettopp bivirkningene helsemyndighetene til langsomt å endre sine vaksineanbefalinger.

I mai 2021 ble AstraZeneca tatt ut av det norske vaksineprogrammet, etter flere tilfeller av blodpropp. Omtrent samtidig ble Janssen-vaksinen tatt ut av vaksineprogrammet, men regjeringen tillot bruk utenfor programmet. Det reagerte FHI-sjefen på:

FHI-direktøren om Janssen-vaksinen: Unikt å tillate en vaksine man kan dø av

Tirsdag sender altså FHI ut et informasjonsskriv til alle landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere. Dagbladet fanger det opp og publiserer en liten sak som så fanges opp av NTB. Nå er saken forsvunnet fra nyhetsoverskriftene. Der dominerer det såkalte ekstremværet «Gyda».

Vinterstormer er ikke uvanlige eller noe ekstremt i et land oppunder Nordpolen. Dét er det koronaen som er.

Hvorfor ble det ingen pressekonferanse eller Dagsrevy-oppslag om endringene av vaksineanbefalingene?

Les og se:

Doc-TV LIVE: Skal vi noen gang komme oss videre?

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.