Koronavaksiner basert på mRNA-teknologien, i praksis vaksinene fra Pfizer/Biontech og fra Moderna, skal utstyres med advarsel om hjertebetennelse i USA.

Det besluttet et ekspertpanel i regi av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) onsdag.

Konklusjonen kom etter gjennomgang av 323 bekreftede tilfeller av myokarditt (hjertemuskelbetennelse) og perikarditt (hjerteposebetennelse) hos over 50 millioner vaksinerte tenåringer og unge voksne i USA.

309 av de 323 tilfellene endte med sykehusinnleggelse. 295 er utskrevet, mens ni fortsatt er innlagt, to av dem på intensivavdeling. CDCs panel har ikke data om utfallet for de øvrige fem innleggelsene.

De fleste tilfellene berører mannlige pasienter, og flesteparten av tilfellene har oppstått etter dose nummer to. Det er ingen dødsfall knyttet til de 323 tilfellene.

Milde tilfeller

Datagrunnlaget er basert på tall til og med 11. juni, da det var satt over 50 millioner doser med mRNA-vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna i aldersgruppen 12–29 år i USA.

Det er en sannsynlig forbindelse mellom vaksinasjonene og de sjeldne tilfellene av hjertebetennelse, men fordelene oppveier klart risikoen, slår helsemyndighetene fast.

– Heldigvis er det svært sjeldne hendelser, og når de først oppstår, er det stort sett i mild grad, sier Henry Bernstein, som er barnelege og medlem av ekspertpanelet.

Andelen som har fått hjertebetennelse, er likevel høyere enn det man ville ha forventet på naturlig vis i denne aldersgruppen. I USA er det hvert år rundt 0,8 tilfeller av myokarditt per 100.000 barn hvert år.

Over 3.000 personer under 18 år er blitt innlagt på sykehus med koronasmitte i USA, og over 300 av dem er døde. I aldersgruppen under 30 år er rundt 2.700 koronasmittede døde.

Leter etter årsaker

Forskere ser nå på mulige biologiske årsaker som kan utløse de sjeldne tilfellene av hjertebetennelse blant vaksinerte tenåringer og unge.

– Myokarditt er en sjelden sykdom, men det er ingen ny sykdom. Den har vært blant oss en stund, sa Matthew Oster, som sitter i CDCs vaksineinnsatsgruppe, på møtet.

Han sa at sykdommen antas å bli forårsaket av virus i noen tilfeller, men at det også kan være andre utløsende årsaker.

– Det ser ut til at mRNA-vaksiner kan være en ny utløsende årsak til myokarditt, sa han.

Nye retningslinjer

CDC og FDA (Food and Drug Administration) planlegger å oppdatere sine råd om vaksinering med mRNA-vaksiner og utstyre vaksinene med advarsler som opplyser om den mulige risikoen.

Hvis en person utvikler perikarditt etter første vaksinedose, bør vedkommende vente til symptomene er borte, samt snakke med sin fastlege, før de får dose nummer to, ifølge et utkast til nye retningslinjer som snart skal være klare.

Hvis en person utvikler myokarditt etter første dose, blir vedkommende rådet til å utsette dose nummer to inntil det foreligger mer informasjon, heter det i utkastet.

Beskytter barn og unge

Vaksiner basert på mRNA-teknologi har vist seg å være svært effektive mot covid-19. I USA er det gitt tillatelse for bruk av Pfizer/Biontech-vaksinen på barn fra tolv år og oppover. Moderna-vaksinen kan gis til folk over 18 år.

Utover å beskytte barn og unge fra de umiddelbare risikoene som covid-19 kan medføre, ønsker barneleger også å beskytte denne pasientgruppen fra mulige langvarige bivirkninger som covid-19 kan utløse.

Den nyere deltavarianten av koronaviruset kan dessuten være mer skadelig for barn enn tidligere virusvarianter, noe som også skaper bekymring.

I forkant av møtet sa smittevern- og folkehelseekspert Monica Gandhi ved University of California San Francisco at USA har gått lenger enn noen andre land når det gjelder å anbefale vaksinering av tenåringer.

Eksempelvis anbefaler Tyskland og Israel kun vaksinering av unge som er i risikogrupper, mens Storbritannia fortsatt analyserer data og ikke har konkludert rundt vaksinering av barn og unge.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.