Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven, som skal legge til rette for å sikre forsvarlige beredskapshjemler også etter 1. juli 2023, da den midlertidige reguleringen forsvant.

Høringen om saken er åpen for innspill fram til 29. oktober. Det er altså kun litt over en uke til det blir for sent å protestere.

Prop. 127 L foreslår blant annet følgende:

Departementet foreslår en hjemmel i smittevernloven som gjør det mulig, ved alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom, å gi forskrifter om isolering, smittekarantene og andre begrensninger i bevegelsesfriheten, på visse vilkår.

Departementet foreslår videre å endre helseberedskapsloven ved å inkludere markedsaktørene for medisinsk utstyr, slik at de, i en beredskapssituasjon, kan pålegges omlegging av driften og omsetningsrestriksjoner.

Man forstår nokså raskt at dette tyder på at våre politiske myndigheter virkelig elsket den makten de selv tok over folket under covid-19-pandemien. Hvis man først skal være leder, så ønsker man tydeligvis å bestemme så mye som mulig over menneskene man skal lede.

«Allmennfarlig sykdom», hva betyr dét? Influensa tar f.eks. livet av en god del eldre og syke mennesker hvert år. Med ett merkelig unntak: Da alle dødsfall ble erklært som forårsaket av covid-19, var det merkelig nok så å si ingen dødsfall som ble begrunnet med influensa.

Dette betyr én av to ting: Enten utryddet covid-19 influensa, dog kun midlertidig. Eller så ble alle dødsfall som følge av influensa kastet i samme sekk som covid-19, som for å gi et grunnlag for myndighetenes overgrep mot egen befolkning.

Denne kontrollen virker myndighetene ivrige etter å ha som kontinuerlig mulighet.

Smittevernloven inneholder bestemmelser som blant annet gir hjemmel til å gi forskrifter om innreisekarantene, vedta møteforbud, stenge virksomheter med videre når det er nødvendig for å motvirke overføring av allmennfarlig smittsom sykdom.

Loven har imidlertid ikke en generell hjemmel som gjør det mulig å gi forskrifter om isolering (ut over syv dager av gangen) og smittekarantene. Dagens hjemmel for isolering og smittekarantene er kun midlertidig og knyttet til viruset SARS-CoV-2, som forårsaker sykdommen covid-19.

Under koronapandemien var tiltak som reduserte kontakt mellom mennesker avgjørende for å hindre smittespredning i samfunnet.

De ønsker altså å utvide smittevernloven slik at myndighetene når som helst kan innføre innreisekarantene og andre tiltak som kan hindre smittespredning.

Pandemien førte til de mest inngripende overgrep mot befolkningen Norge har opplevd, med unntak av nazi-styret under krigen. Virket det? Nei, ikke ifølge statistikkene. Både Norge og Danmark hadde like høy overdødelighet som Sverige i årene 2020–22. Ungdommer som lider av depresjon og selvmord økte betydelig.

Dansk professor og virolog mener nedstengning og restriksjoner ikke hadde noen effekt

Dette kan man også se i enkeltland som USA, hvor ulike delstater hadde ulike tiltak, og merkelig nok er det høyere overdødelighet i de landene som også hadde høyest vaksinespredning.

Tyranniet var enkelte steder, som i Østerrike, Australia, New Zealand, Canada og delstater styrt av Demokratene, sjokkerende brutalt gjennomført av maktsyke politikere. Disse maktsyke politikerne som mistet all respekt for sin egen befolkning virker å være forbildene til denne komiteen.

Komiteen ledes av hijab-kledde Marian Hussein fra SV. En passende rolle for henne, vil sikkert noen tenke.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet er covid-19-situasjonen fortsatt uforutsigbar.

I tillegg kan det komme nye allmennfarlige smittsomme sykdommer som gjør det nødvendig med smitteverntiltak som isolering og karantenering.

Nok en gang: Begrepet «allmennfarlige smittsomme sykdommer» kan bety nesten alt. Skal vi nektes å gå en tur i skogen hver gang Dagbladet starter flått-sesongen? Skal vi sperres inne i våre hjem hver høst, på grunn av risikoen for influensa?

Skolene og barnehagene er jo grobunn for smitte. Kanskje det er best å stenge dem året rundt, slik at ingen barn rammes av «allmennfarlige smittsomme sykdommer» som forkjølelse?

Målet til arbeidet med en ny smittevernlov er å «gjennomgå relevant regelverk og vurdere behovet for endringer, basert blant annet på erfaringer fra pandemien, underliggende etaters innspill, fremtidig forventet beredskapssituasjon og trusselbilde».

Men de vurderer ikke den største trusselen pandemien førte til, altså hvordan vanlige mennesker ble tvunget til å ta vaksiner for å kunne ta med ungene på ferie, bruddet på eiendomsretten ved å nekte oss adgang til hyttene våre, eller innreisehoteller som den enkelte ble tvunget inn på og måtte finansiere selv.

De få som protesterte, ble rask angrepet av myndighetenes lydige vaktbikkje, Faktisk.no, som tok feil i nesten hver eneste sak. Det samme gjorde CDC i USA og WHO på verdensbasis.

Wuhan var en konspirasjonsteori. Det samme var det å hevde at vaksinen ikke hindret smitte. Folk som professor Morten Kinander ønsket å ta menneskerettigheter og velferdsordninger fra de Untermenschen som ikke ville vaksinere seg. Biden sa i sin nyttårstale at de uvaksinerte kunne gå inn i et år med død og lidelse.

Er det mulig å begrunne forskjellsbehandling av de vaksinerte og de uvaksinerte? Ja. Burde vi ta i bruk hardere virkemidler overfor uvaksinerte? Absolutt. Er dette i tråd med rettsstaten? Selvfølgelig.

Også Erna Solberg ville utelukke de uvaksinerte fra samfunnet.

– Det er noe som heter at min frihet stopper der andres begynner. Det er forståelig at mange nå mener at de som velger å ikke vaksinere seg, legger begrensninger på friheten til det store flertallet.

Samtlige løy, og i ettertid hevdet FHI og myndighetene at de hele tiden visste at vaksinen ikke hindret smittespredning.

I tillegg til at bestemmelsene foreslås som permanente bestemmelser, gjøres de også generelle. Det vil si at de ikke er avgrenset til kun å gjelde for covid-19.

Nok en gang: Dette er ikke covid-tiltak, men en ny form for kontroll over befolkningen på grunn av alle mulige årsaker knyttet til smittefarlige sykdommer.

Det er nesten så man må undre seg på om sex vil bli forbudt på grunn av risikoen for kjønnssykdommer? Det går vel neppe så langt. Men hvis det skulle skje, leste du det her først.

Alt dette skal selvsagt knyttes opp mot globale løsninger, med Verdens helseorganisasjon (WHO) i spissen. WHO er ikke nevnt i denne lovteksten, men det er velkjent at vår helseminister Ingvild Kjerkol er stor tilhenger av globale løsninger og avskaffelsen av norske myndigheters kontroll av befolkningens helse.

Kjerkol forsøker nok en gang å gi kontrollen over norsk helse til WHO

Dette var for øvrig tema på NRK Debatten i går kveld. Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?

Her fikk vi se hvordan forslaget til en verdensomspennende avtale var endret ved at ord som ikke-bindende var strøket over.  Det snakkes om globale vaksinepass, som allerede er på vei. Men det forberedes langt mer drastiske tiltak enn vaksinepass.

Som alltid brukes argumenter om vår plikt til å redde verden. Å ta vare på egen befolkning er for enkelt for våre selverklært geniale politikere, uten hverken utdannelse eller arbeidserfaring.

Privat frihet og nasjonal suverenitet fjernes, folket har ingen betydning. WHO er som tidligere nevnt hovedsakelig finansiert av private, med Bill og Melinda Gates som den største bidragsyter av de 80 prosentene som kommer fra privat sektor.

Nå forhandles det i WHO om en ny pandemitraktat som vil gi WHO omfattende kontroll over helsepolitikken i medlemslandene.

– En viktig lærdom fra pandemien er at internasjonalt samarbeid er nødvendig, sa statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt.

For ellers hadde vi ikke fått disse vaksinene vi i større eller mindre grad ble tvunget til å stappe inn i kroppen.

WHO skal kunne bestemme hvem som skal i isolasjon og hvem som skal i karantene og hvor lenge de skal sperres inne, selv uten tegn til smitte eller sykdom.

– Det er fullstendig utelukket å gi fra seg noen form for nasjonal suverenitet, sier Bjørkholt.

Så får man se på skjermen hvordan ordet «ikke-bindende» er fjernet fra avtaleteksten, noe Document allerede har rapportert om. Klimatiltak er for øvrig selvpåført bindende, uten at dette ser ut til å begrense politikernes galskap. Vi må jo nå klimamålene, sies det på inn- og utpust. Neste skritt er: Vi må jo nå vaksinepliktene.

Det foreslås dessuten at tiltakene WHO foreslår, må gjennomføres «uten utsettelser» (without delay). I tillegg nevnes det at medlemslandene skal bekjempe infodemic, altså falsk og misledende informasjon, feilinformasjon og desinformasjon. Hvem som skal definere sannheten, fremstår nokså uklart.

Faktisk.no feirer nok med champagne, og sosiale medier blir til en enda verre krigssone. Enkeltmenneskets rett til å tenke selv og uttrykke sine tanker i offentligheten er, tross alt, ekstremt irriterende for makteliten.

Maktsyke politikere bruker alle midler for å få kontroll over oss vanlige folk, «sammensuriet». Argumentet er alltid at man må «redde verden». Dette lyder lite tillitvekkende når det kommer fra folk som ikke er i stand til å rydde opp på sine egne soverom.

Hvis disse lovene blir vedtatt, mangler bare digitalt kontrollerte penger før vi er fullstendig innført i det moderne slaveriet.

Som jeg skrev i mai 2022:

De bare kjører på, nok en brikke i The Great Reset faller på plass. Vi småfolk har ikke noe valg, demokratiet er avskaffet, friheten tas fra oss, bit for bit.

Banditten Tedros, superrike Bill Gates og Bond-skurken Klaus Schwab er viktigere enn norske skattebetalere.

Siden den gangen har absolutt ingen politiske vedtak endret min konklusjon.

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.