Lederne på G20-møtet i Bali har sendt ut en felles erklæring som promoterer et globalt vaksinepass til bruk under internasjonale reiser. En ny verdensorden fremmes uten skam.

I tillegg ber G20 om en etablering av «globale digitale helsenettverk» basert på allerede eksisterende utforminger av vaksinepass, utformet som følge av Covid-19, skriver Epoch Times.

G20-møtets felleserklæring kom under avslutningen av G-20-toppmøtet som ble holdt på Bali, Indonesia, der ledere fra verdens 20 største økonomier diskuterte globale utfordringer, og kom med forslag om koordinert politikk som kunne løse overnasjonale problemer, inkludert fremtidige pandemier.

I erklæringen erkjenner deltagerne hvor viktig det er å dele teknologiske standarder og metoder for verifikasjon, for å muliggjøre sømløse internasjonale reiser og for å gjenkjenne både digitale og ikke-digitale løsninger, herunder bevis for at man er vaksinerte. På engelsk lyder det slik:

«We acknowledge the importance of shared technical standards and verification methods, under the framework of the IHR (2005), to facilitate seamless international travel, interoperability, and recognizing digital solutions and non-digital solutions, including proof of vaccinations.»

The International Health Regulation (IHR) 2005 er et instrument for internasjonal lov som er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Målet er å utforme et globalt rammeverk i forbindelse med internasjonal spredning av sykdom.

WHO-reguleringen trådte i kraft i 2007, og krever at medlemslandene styrker overvåkningsevnen ved grensene i tilfelle en pandemi truer. Dette inkluderer innføringen av internasjonale vaksinepass.

G20 erklærer sin støtte til slike tiltak. G20 stiller seg også positive til «internasjonal dialog og samarbeid om etablering av pålitelige globale digitale helsenettverk som en del av arbeidet med å styrke forebygging og respons på fremtidige pandemier».

Det G20 legger til at globale digitale helsenettverk bør «utnytte og bygge videre på suksessen til eksisterende standarder og digitale COVID-19-sertifikater».

Med andre ord: G20 erklærer verdens håndtering av pandemien som en suksess som er verdt å gjenta og etablere som en fast ordning. Man kan vel trygt si at ikke alle vil si seg enige i en slik erklæring.

Blant annet er det bekreftet at Pfizer ikke hadde testet om vaksinen beskyttet mot smitte før den ble rullet ut over en hel verden. Flere land innførte regelrett vaksinetvang, da særlig Østerrike. Uvaksinerte ble trakassert og utstøtt, selv om ingen kunne bevise at vaksine hindret spredning av koronasmitte.

Skoler og bedrifter ble stengt ned, barna ble brukt som forsøkskaniner for å redde bestemor. Verdensøkonomien gikk inn i en dyp krise som deretter ble forsterket av andre globale idéer som det grønne skiftet.

Krigen i Ukraina bare forsterket en pågående, politikerskapt katastrofe.

Dette er altså G20-lederne fast bestemt på å videreføre. Da var det kanskje ikke så overraskende at Bond-skurken Klaus Schwab var gjest på møtet.

Covid-19-vaksinepass – og ulike andre former for digitale identitetsordninger – har blitt kritisert som en invasjon av personvernet og for å ha potensial til å gjøre det mulig for myndigheter og selskaper å tvinge menneskelig oppførsel ved for eksempel å nekte tilgang til infrastruktur eller tjenester.

Felleserklæringen ble initiert etter anbefaling av Indonesias helseminister Budi Gunadi Sadikin under et forberedende møte til G20-møtet (B20 – Business 20).

– La oss lage et digitalt helsesertifikat godkjent av WHO – hvis du har blitt vaksinert eller testet på riktig måte, så kan du få bevege deg fritt rundt, sa Sadikin 14. november.

Målsetningen var at ved neste pandemi så behøver man ikke stanse internasjonal reisevirksomhet 100 prosent, men konsentrere seg om å begrense friheten for de uvaksinerte, mente Sadikin.

Å overbevise globalistene i G20 var som forventet enkelt. Nå ber G20 om at saken skal tas opp på neste World Health Assembly, som etter planen skal avholdes 20. mai 2023.

B20 utarbeidet et dokument på 132 sider som oppfordret til «en utbredt bruk av digital dokumentasjon av COVID-19-sertifikater», som en del av en «teknologisk aktivert global helseinfrastruktur som alltid er slått på».

Global, medisinsk overvåkning som forfølger alle mennesker gjennom hele livet. Selv ikke George Orwell hadde fantasi nok til noe så omfattende.

Schwab og hans World Economic Forum (WEF) kan nesten ikke styre sin entusiasme. I februar beskrev WEF vaksinepass som en form for «digital identitet».

I en tidligere rapport skrev WEF at «digital identitet avgjør hvilke produkter, tjenester og informasjon vi har tilgang til – eller omvendt, hva som er stengt for oss».

The Great Reset: Demokratiets undergang?

«Digital Gulag»

Men journalisten Nick Corbishley, som skriver om økonomiske og politiske trender i Europa og Latin-Amerika, ser annerledes på det. Han beskriver det som en «Digital Gulag».

Corbishley har advart om at vaksinepass kan føre til implementering av en global digital identitetsordning som vil true personvern og frihet over hele verden.

Hvis G20, WHO, WEF og andre internasjonale organisasjoner får det som de vil, så risikerer vi en fremtid hvor man må vise vaksinepass for å handle på matbutikken. Ikke bare i Østerrike, men i store deler av verden.

– It’s like this checkpoint society. Wherever you want to go, you have to show your mobile phone, your identity … even if it’s just to go into a supermarket or go into a shop, sa Corbishley i et intervju med EpochTV.

– That is a terrifying vision.

Våre myndigheter vil trolig følge lydig etter den symbolske rottefangeren fra Hameln. I forrige World Health Assembly i mai overlot våre myndigheter villig kontrollen over vår helse til WHO.

I Genève 23. mai 2022 oppga helseminister Ingvild Kjerkol nok en bit av Norges selvstendighet. Da overleverte hun på vegne av regjeringen kontrollen over vår helsepolitikk til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel, sa Kjerkol den gangen.

Det er vel liten grunn til å tvile på at Kjerkol og Støre-regjeringen vil fortsette i det samme sporet i kommende World Health Assembly.

Om vaksinen ikke forhindrer smitte er uvesentlig. For vaksinepass og digital overvåkning og kontroll over befolkningen handler selvsagt ikke om helse.

Dette handler om makt og en ny verdensordning.

Demokrati og nasjonal suverenitet er 1990. I 2022 er det The Great Reset som stormer frem på alle fronter.

Les også:

Regjeringen gir kontrollen over vår helse til WHO


Kjøp julegavene fra Document!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.