I Genève 23. mai 2022 oppga helseminister Ingvild Kjerkol nok en bit av Norges selvstendighet. Da overleverte hun på vegne av regjeringen kontrollen over vår helsepolitikk til Verdens helseorganisasjon (WHO).

WHO får makt til å overstyre nasjonale regjeringer og parlamenter og gi globale direktiver under pandemier eller under forberedelse til en mulig pandemi.

Kjerkol virket begeistret over å få lov til å gi bort nok en del av nasjonal kontroll. På sin egen Facebook-side skriver hun:

For en følelse! Jeg har talt til verdens helseministre i dag og jeg har adressert vårt klare norske budskap om fred, fellesskap og behov for felles innsats for vår globale helse!
Les gjerne talen min under.

Ja, for en følelse, å få mulighet til å spise kirsebær med giganter!

Hennes tale til forsamlingen i Genève ligger ute på regjeringens hjemmeside. Hun bruker innledningen til å (selvsagt) snakke om krigen i Ukraina.

Etter den obligatoriske innledningen innrømmer hun faktisk at verden hadde utfordringer også før 24. februar.

Even before Russia’s invasion of Ukraine, we were in a period of suffering, and a critical time for global health and for WHO. The coronavirus has now held the world in its grip for over two years.

Nok en gang: Det var ikke et virus som stengte ned samfunn, ødela økonomien, innførte tyranni, overvåkning og vaksinetvang. Det var massepsykosen som rammet et samlet politikerkorps og de fleste større medier.

I tillegg kommer det evinnelige maset om bærekraftmålene.

We are off track to meet the Sustainable Development Goals. The gap between humanitarian funding and needs is growing.

Hva mener Kjerkol her? At de skyhøye strømprisene skal presses oppover? At bensinen skal bli enda dyrere? Skal The New Normal bli fattigdom og mangel på mat? For dette er konsekvensene av den klimapolitikken vestlige land fører.

Bærekraftmålene har Document omtalt ved flere anledninger. I bunn og grunn handler det om å innføre et globalt tyranni basert på tilnærmet kommunistiske prinsipper. Så vi skal gi fra oss alt vi eier og håpe på noen smuler tilbake.

Også kjent som The Great Reset.

Topptung maktgruppe skal drive frem bærekraftsmålene

Kjerkol fortsetter med standardfraser uten mening.

Crises test our commitment to our values, our principles, and our unity.

Hun snakker til en verdensomspennende organisasjon. Hvilke verdier henviser hun til som deles av alle? Hvilke prinsipper er akseptert i både Kina, Iran, USA og Norge? Hvilken enhet ser hun i verden når splittelsen innenfor landegrensene er på et nesten historisk høyt nivå?

The people we represent have good reason to demand that we pick up the pace. But I am encouraged that we have agreed that we will negotiate a pandemic treaty, strengthen the International Health Regulations and bring WHO’s financing on a path towards sustainability.

Hvem av oss som Kjerkol sier at hun representerer har bedt om at regjeringen skal øke tempoet, slik at vi blir fattige så raskt som mulig?

Nokså mange krever vel heller at norske politikere skal føre en politikk til det beste for norske borgere. Men dét er jo så gammeldags.

Hvem av oss har stemt for en pandemiavtale som gir WHO global kontroll over verdens helsepolitikk?

Et WHO som også vil ha kontroll over abortlovene i hele verden, selv om alle forstår at dette kun vil gjelde for vestlige land pluss noen få andre? Hvor mange muslimske land vil akseptere at kvinner skal kunne ta abort i det hele tatt? Eller hva med abort helt opp til fødselstidspunktet?

Hvor mange nordmenn ønsker egentlig at vi skal pøse enda mer skattemidler inn i en korrupt organisasjon kontrollert av Kina og ledet av en person som er anklaget for folkemord?

I am also encouraged by WHO’s capacity for handling humanitarian health crises. Norway will continue our support for these crucial aspects of the WHO mandate.

WHO spredte løgner gjennom pandemien. De tok feil, gang etter gang. På hvilken måte kan man som norsk helseminister skryte av WHOs evne til å håndtere humanitære helsekriser?

Så kommer det sentrale:

We now have the possibility to ensure that health is safeguarded by more effective systems, stronger accountability and trust, and by equity, solidarity and human rights. We expect that the Director-General will also seize this moment and ensure accountability for WHO holding the highest ethical standards.

Her fikk hun sneket inn det kommunistiske uttrykket equity også. Det handler ikke om like rettigheter og muligheter, men om likt utfall, at alle skal oppnå det samme resultatet uansett evner, innsats og livets tilfeldigheter.

I solidaritet skal vi bli fattigere, slik at ulikheter utjevnes. Og dette skal styres av Tedros og WHO. For en marxist anklaget for folkemord har jo så høye «etiske standarder».

Tedros representerte Tigray People’s Liberation Front (TPLF) i hjemlandet etter et revolusjonært kupp. Partiet beskrives som revolusjonære, venstrevridde, nasjonalistiske etc. De fikk våpenstøtte fra Sovjetunionen, helt til selv de fikk nok av TPLF.

We have to consolidate WHO as our effective, accountable and capacitated leader in multilateralism, and an agency that has zero tolerance for misconduct.

Dette siste avsnittet oversetter jeg, slik at alle kan forstå hva hun faktisk sier.

Vi må konsolidere WHO som vår effektive, ansvarlige og dyktige leder innen multilateralisme, og et byrå som har nulltoleranse for feil oppførsel.

Hva i all verden er det hun sier? Hva slags feil oppførsel er det WHO skal kontrollere via nulltoleranse?

Så veldig ansvarlige, dyktige og effektive ledere er vel mangelvare i WHO. Det er også på sin plass å minne om at ingen, absolutt ingen, av vanlige velgere har stemt på dem som styrer WHO. Noen (Bill Gates) har kjøpt seg en plass i styret. De fleste er utpekt via korrupte politiske kanaler. Vanlige folk har ingen innflytelse på organet som nå får kontroll over hele verdens helse.

Multilateralisme er bare et jålete ord for å oppgi nasjonal suverenitet.

Da Kjerkol la ut den selvskrytende posten på Facebook, fikk hun oppleve hvordan folk flest opplever dette. Kommentarfeltet flommet over av raseri, og nå er det begrenset hvem som får lov til å kommentere.

Jeg plukker ut noen av de øverste kommentarene, som gir et bilde av stemningen. Merk at dette er kommentarer som har fått lov til å bli stående.

Håpløs forståelse av din oppgave og din jobb. Du eller andre har ingen rett til å forplikte Norge eller norske borgere til underkastelse av WHO.

Ingrid Kjerkol, du har ikke fullmakt til å signere på våre vegne, når det gjelder å gi mer makt til WHO over vår helse!!!

Først solgte de ut vannkrafta vår. Nå selger Kjerkol ut råderetten over kroppen vår.

Document har omtalt dette ved flere anledninger, og nok en gang skjer store avgjørelser uten at befolkningen er skikkelig informert. På forhånd sendte vår redaktør konkrete spørsmål til regjeringen og ba om at de måtte avklare hva de ville stemme, men vi fikk ikke noe skikkelig svar.

Vi ledes av politikere som ikke bryr seg om vi vanlige folk mister vårt demokrati og våre ressurser. Det er, uansett motivasjon, slik de opptrer. Hvert eneste store politiske vedtak går imot det som tjener folkets beste.

Snart kommer vannmålere, og vann blir en mangelvare vi sikkert skal dele med alle andre, og vi skattebetalere får regningen.

De bare kjører på, nok en brikke i The Great Reset faller på plass. Vi småfolk har ikke noe valg, demokratiet er avskaffet, friheten tas fra oss, bit for bit.

Banditten Tedros, superrike Bill Gates og Bond-skurken Klaus Schwab er viktigere enn norske skattebetalere.

Til Jonas Gahr Støre og hele hans regime: J’Accuse!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.