Omsider er tiden inne for å ta for seg FNs bærekraftmål 3, som sier at man skal sørge for god helse og livskvalitet for hele verden. Men selv om dette høres ut som en vakker tanke, så finner man som alltid djevelen i detaljene.

Hva slags perverterte mennesker kan være skeptiske til slike flotte intensjoner?

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

At alle kan leve friske og sunne liv, er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

Neste setning i innledningen burde være en advarsel for alle som innehar en kalkulator som ikke er av den magiske typen, og i tillegg har mistet noen gram av tillit til de nasjonale og globale helsemyndighetene i løpet av noen år med nedstengninger og tilløp til medisinsk tyranni.

For at dette målet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

Massiv innsats betyr selvsagt mengder av penger. Disse pengene er våre myndigheter allerede i gang med å konfiskere fra den vestlige middelklassen. Du vet: de hatefulle, akk så hvite menneskene som finansierer så å si alt, og blir belønnet med universell avsky, særlig de av oss som både er menn, liker forplantning og undertrykker alle andre ved at vi forsørger våre egne familier.

Flotte mål

Selvsagt produseres det mange flotte mål når FN samler konsulenter med millionlønninger og korrupte byråkrater og politikere for å utarbeide en ny religion.

Få av oss er så gjennomsyret av ondskap at vi ønsker mødredødelighet, døde spedbarn og spredning av epidemier som AIDS og tuberkolose.

Det er heller ingenting feil med å ønske å redusere misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol (3.4), eller å halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker innen 2020.

Men man merker seg jo at disse målene selvsagt ikke er i nærheten av å bli nådd, og nå er det plutselig innen 2030. Passer jo inn med resten av programmet, bedre kjent som The Great Reset, eller Agenda 2030.

For øvrig kan WHO berolige de rike med at sosioøkonomiske forhold avgjør hvor stor risiko det er for at man dør i trafikkulykker.

More than 90% of road traffic deaths occur in low- and middle-income countries. Road traffic injury death rates are highest in the African region and lowest in the European region.

Derfor må vi nok belage oss på å legge til noen milliarder i bistand for å sørge for trygge veier i Afrika. Gratis kjøreopplæring til alle i Afrika, finansiert av oss? Uff, nå gir jeg dem idéer her.

Vel og bra, men så kommer noen punkter som får en skeptiker til å bli enda mer skeptisk.

3.7) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

Reproduktiv helse er en eufemisme for fri abort uten begrensninger. Skal Demokratenes grenseløse liberalisme eksporteres? WHO ønsker i alle fall dette, og har foreslått globale, liberale abortlover uten noen form for tidsbegrensning.

Hvorfor ble den amerikanske statsviteren Charles Murray så utstøtt etter utgivelsen av boken The Bell Curve? Der argumenterte Murray og medforfatter Richard J. Herrnstein for at IQ var en viktig faktor i å oppnå suksess, og at man kanskje ikke burde motivere dem med lavest mulig IQ til å reprodusere seg i størst mulig grad.

Slik ble det i hvert fall oppfattet da Murray & Herrnstein skrev følgende:

En mer intelligent befolkning vil trolig være, og vil lettere kunne bli omskapt til, en høflig borgerlig befolkning. For en nasjon som streber etter en høy grad av individuell autonomi, er dette et viktig faktum å være klar over.

Problemet var selvsagt at forfatterne refererte til forskning som påpekte ulikheter i IQ i ulike rasekategorier. Uten å her stupe inn i dette meget kontroversielle temaet, vil jeg kun påpeke at FNs bærekraftmål 3 så å si svart på hvitt skriver at de vil begrense barnefødsler i Afrika, og indirekte støttes av Verdens helseorganisasjon.

Global sosialisme

Drømmen om et globalt styre à la Orwells Animal Farm (hvor alle er like, men noen er likere enn andre) gjennomsyrer FNs bærekraftmål. Og dette kommer klart til uttrykk også i delmål 3.8.

Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris.

En global velferdsstat, altså. Hvem tror dere får regningen for dette? Ikke en eneste stat hvor Demokratene har makten i USA har innført gratis helsevesen for alle. For sosialismens vesen er at man ønsker at noen andre skal betale. Dette gjelder selvsagt også for en falsk sosialisme som går globalt. Sosialismen er kun en forkledning av noe som mer minner om føydalisme kombinert med fascisme.

Så er det disse vaksinene, «av god kvalitet og til en overkommelig pris» som det står i delmål 3.8. I delmål 3.b kan vi lese følgende:

Støtte forskning om og utvikling av vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris.

WHO, FN og nasjonale myndigheter i de fleste land i verden kan ikke få nok av vaksiner, vaksinepass og medisinsk tvang. Riktignok er det en liten pause i tyranniet nå, men varslene om en restart er allerede synlige.

Hva er egentlig poenget med vaksiner mot ikke-smittsomme sykdommer? Klarere kan man vel nesten ikke si at å beskrive noe som vaksine, absolutt ikke må bety at man forhindrer smitte.

Medisiner som kan forhindre kreft, ønskes selvsagt velkommen av alle, men er det riktig å kalle en slik medisin vaksine?

Å, det er noe som rammer utviklingsland. Da må vi selvsagt bare punge ut.

HelseNorge skriver om vaksiner på sin hjemmeside.

Når vi får vaksiner, aktiviseres immunsystemet vårt uten at vi blir syke. Slik kan noen av de smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte.

Fauci, Bill Gates og selv vår egen Espen Nakstad fyller sine pengebinger. Politikere får lukrative og skattefrie oppdrag i overnasjonale organisasjoner. Solberg, Jagland, Stoltenberg, Solheim, Frafjord Johnsen, Kjell Magne Bondevik, Børge Brende og Terje Rød Larsen (og kona Mona Juul) smiler hele veien til Cayman Islands.

3.c) Oppnå betydelig bedre finansiering av helsetjenester og økt rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland samt arbeide for at slikt personell blir værende i landene, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater.

Hvordan oppnår man bedre finansiering av slikt? Dere vet svaret, og det blir ikke billig for oss norske skattebetalere.

Lydige norske regjeringer

Den norske regjeringen forklarer hvor lydige de er overfor FN. De nasjonale målene beskrevet i Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 gir noen hint.

Styrke innsatsen for å sikre universell helsedekning.

Bidrag, bidrag og atter bidrag, for å eksportere norsk velferdsstat med midler konfiskert fra norske arbeidere, som blir stadig færre i antall.

Bidra til et sterkt WHO.

Overlate kontrollen over vår helse til WHO. Dette har regjeringen allerede vedtatt.

Regjeringen gir kontrollen over vår helse til WHO

Følge opp strategien for ikke-smittsomme sykdommer i utviklingspolitikken og i annet internasjonalt samarbeid, herunder satsing på psykisk helse og folkehelsetiltak for å redusere negative helsekonsekvenser, og på risikofaktorer tilknyttet kosthold, fysisk aktivitet, luftforurensning, tobakk og alkohol.

Vi skal fungere som mentorer for en hel verden. Skal vi kanskje sende Gunhild Stordalen ut på oppdrag for FN (betalt av oss nordmenn, selvsagt) for å lære masaiene å ikke spise oksene sine? Skal we few, we happy few både redde klimaet og bekjempe alkoholisme og narkomisbruk i hele verden?

Som alliert kan vi kanskje lene oss på det som i praksis er verdens største hallik og narkolanger, Joe Biden? At han har to narkomane og ødelagte barn? At 100.000 amerikanere dør av overdose? Who cares? Biden er jo så snill.

Et poeng kan jeg for så vidt skrive under på, selv om intensjonen til Solberg-regjeringen nok var annerledes enn min tolkning:

Systematisk vurdere hvordan statlige tiltak påvirker befolkningens helse og livskvalitet og den sosiale fordelingen av dette, i tråd med kravene i utredningsinstruksen og folkehelseloven.

Statlige tiltak medfører anti-statlige holdninger. Dette fordi så å si alle statlige tiltak de siste tiårene har medført høyere levekostnader og dårligere livskvalitet for oss «vanlige folk».

Vi har et PST som faktisk bekymrer seg for nettopp anti-statlige holdninger og «pandemivold». Med sistnevnte mener de selvsagt ikke alle de mistenkelige dødsfallene i forbindelse med vaksinene som har blitt delvis tvunget på oss. De mener heller ikke politiets brutale fremferd i en rekke vestlige land som vi tidligere regnet som demokratier.

Og de tenker selvsagt ikke på undertrykkelsen kinesiske borgere har vært utsatt for.

Det går faktisk på helsa løs, for noen av oss.

Les også om FNs bærekraftmål 1 og 2:

FNs bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

FNs bærekraftsmål 2: Utrydde sult

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.