Agenda 2030 er et FN-prosjekt som skal sørge for sosiale, økonomiske og politiske forandringer. På denne bakgrunnen ble FNs bærekraftsmål introdusert av FNs generalforsamling i 2015. Nå vil en norsk professor indoktrinere alle norske studenter i disse globale målene.

Dag O. Hessen er professor i biologi, og en av 14 internasjonale eksperter som er engasjert av UNESCO for å utarbeide en rapport om hvordan vi skal nå bærekraftsmålene. Prosjektet er presentert på hjemmesiden til Universitetet i Bergen (UiB).

UNESCO has partnered with the University of Bergen to establish the Global Independent Expert Group on the Universities and the 2030 Agenda (EGU2030).

Universiteter og høgskoler utpekes som essensielle for arbeidet med å spre bevissthet om FNs bærekraftsmål. Blant spørsmålene man stiller seg er blant annet følgende:

  • Hvordan kan universitetene bidra til å nå bærekraftsmålene?
  • Hva slags type kunnskap trenger man?
  • Fra hvem skal kunnskapen hentes?
  • Stiller universitetene de riktige spørsmålene, og er de godt nok utrustet til å gi gode svar?

Gruppen skal produsere en rapport som tar for seg slike spørsmål gjennom ulike analytiske linser:

  • The role of inter- and transdisciplinarity for curriculum development and research programs, emphasizing especially the relationship between the humanities and the social sciences on the one hand and the natural sciences on the other (“radical interdisciplinarity”).
  • How to build on and promote knowledge that comprises a diverse range of traditions, institutions and epistemologies to promote a truly global knowledge-base for the SDGs.
  • How to strengthen the role of universities as partners with private, public and civil society actors in the work with the SDGs.

Hessen mener universiteter og andre utdanningsinstitusjoner må være i forkant i den globale overgangen mot bærekraftmålene.

– Jeg mener det er ganske åpenbart. Universitetene og høgskolene har alltid stått i bresjen for å komme med nye ideer og løsninger. I vestlige land tar rundt halvparten av ungdomskullene høyere utdanning. Det ligger en enorm påvirkningsmulighet her — i ordets beste forstand, sier Hessen til Khrono.

– Både forskning og undervisning er en del av løsningen på de store problemene knyttet til bærekraftsmålene. Universitetene og høgskolene bør være tunge rådgivende institusjoner i samfunnet også. Denne rapporten har ambisjoner om at utdanningsinstitusjonene skal gjøre mer enn bare å feie for egen dør. De bør også drive med faglig rådgivning og veiledning i viktige spørsmål av denne typen.

Han mener man behøver bevisstgjøring av studenter og akademikere. Ekspertgruppen skal sørge for at universitetene blir åpne institusjoner, som innlemmer ulike kulturer, og inntar en mer demokratisk tilnærming til kunnskapsdeling.

«Vårt håp er at denne rapporten vil fungere som et teoretisk grunnlag som oppmuntrer ledere og interessenter i høyere utdanning til å tenke kritisk og handle raskt til støtte for 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Det er vår overlevelse og felles fremtid som står på spill», fastslår Stefania Giannini, Unescos assisterende generaldirektør for utdanning i forordet til rapporten.

FNs bærekraftsmål har blitt utsatt for sterk kritikk. Bak de fagre ordene skjuler det seg en drøm som kan minne om et globalt, kommunistisk diktatur. Massive overføringer fra den vellykkede delen av verden til utviklingslandene ligger åpent i underpunktene i teksten, som er offentlig tilgjengelig på regjeringens hjemmeside.

Som Kent Andersen skrev i februar 2020:

Denne agendaen ble altså vedtatt i 2015, og inneholder 17 mål og hele 169 delmål som angivelig skal gjøre verden bedre for alle, og disse målene fungerer som et slags «globalt veikart» for nasjonale og internasjonale tiltak som sikter på å (hold deg fast):

Utrydde ekstrem fattigdom, sikre inkluderende bærekraftig utvikling og fremme velstand, fred og rettferdighet for alle.

Intet mindre. På ti år. Og ingen vil at du skal stusse over det.

Agenda 2030: Glansbildet med monsteret bak

Selv skrev jeg en kritisk artikkel om FNs bærekraftsmål i mars 2020, hvor jeg gikk inn i detaljene man finner i underpunktene.

Utrydde fattigdom, Utrydde sult betyr massive overføringer og høyere skatter for land som har klart å skape gode, velfungerende samfunn til de som ikke har klart det. Dette minner om global sosialisme.

God helse og God utdanning. Underpunktene gjør det klart at målet er en slags global velferdsstat, som skal «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» og «inkluderende, rettferdig og god utdanning» for alle.

Ren energi for alle, og Stoppe klimaendringene betyr det samme som Klimakur 2030. Vi må bli fattige som straff for vår historie, og Kina kan gjøre som de vil.

Likestilling mellom kjønnene betyr forskjellsbehandling i form av kvinnekvotering og promotering av alt annet enn kjernefamilien. Det handler kun om å «styrke jenters og kvinners stilling». Menn får vel klare seg selv, mens de betaler for den største andelen av gildet.

Bærekraftige byer og samfunn betyr store kostnader i form av bompenger, og byer uten handel. Byene oppsto ofte på grunn av retten til å avholde markeder. Nå skal markedet stenge. Skal vi leve av å konsultere hverandre, gjerne lønnet av «Staten»?

I en utdypning står det dessuten at vi skal gjøre våre byer «inkluderende» og «trygge». Man kan ane en kombinasjon av masseinnvandring og politistat, hvis det med trygghet er ment alvorlig.

Ansvarlig forbruk og produksjon betyr at Staten og FN skal bestemme over bedriftenes produksjonslinje og lønnsmottagernes forbruk. Allerede nå betaler vi nesten 60 prosent av våre inntekter i skatter og avgifter. Det er selvsagt alt for lite for de politiske ledere som drømmer om et sosialistisk paradis, styrt av en selvutnevnt elite.

Samarbeid for å nå målene betyr at vi skal oppgi nasjonalt selvstyre og rette oss etter en høyere myndighet vi ikke kan velge selv. Ordrett fra regjeringens hjemmeside:

«Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.» Gjennomføringsmidler er bare et langt og komplisert ord for makt. Denne makten må ut fra premissene forstås som en overnasjonal, kanskje global form for makt. En verdensregjering.

For å oppnå slike menneskefiendtlige mål må indoktrinering og hjernevask til. En hel vestlig middelklasse må omfavne sin egen undergang for verdens beste. Dette er allerede godt i gang, symbolisert ved de groteske strømprisene vi opplever nå, og det ene idiotiske klimatiltaket etter det andre.

Middelklassen må utslettes fordi klima, equity, solidaritet, inkludering, dugnad, bærekraft og andre globalistiske utopier. Hele utdanningsløpet vil gjennomsyres av disse idéene, fra barnehage til hovedfagsstudier. Den nye føydalismen senker sine klamme hender over oss, og målet er å kvele drømmen om demokrati og frihet.

En norsk biolog har fått en ledende rolle i dette arbeidet, og er tilsynelatende veldig stolt av seg selv.

Vil ha bærekraft inn i all utdanning. – Enorm påvirkningsmulighet 

Den nye føydalismen: Eiendomsretten under angrep, friheten skal fjernes

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.