Grafikk: regjeringen.no

Den norske regjeringen har tatt initiativ til et topplederforum som skal fremme FNs bærekraftsmål for 2030. Medlemmene omfatter statsråder, NHO, LO, en representant for landbruksnæringen, en rekke NGO-er og den norske avdelingen av FN-organet Global Compact.

Det er kommunal- og distriktminister Bjørn Arild Gram (Sp) som står for etableringen av den topptunge gruppen, går det frem av en pressemelding fra regjeringen.

Oppgaven haster, mener statsråden:

– Arbeidet med bærekraftsmålene handler om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må gjøre sammen. For å få utviklingen til å gå fort nok, er det nødvendig at toppledere engasjerer seg. Derfor etablerer jeg nå Topplederforum for bærekraftsmålene.

I henhold til pressemeldingen er det ikke rom for noen uenighet om bærekraftsmålene, som etter regjeringens oppfatning forplikter alle:

For å oppnå bærekraftsmålene må alle trekke i samme retning. Stortingsmelding 40 (2020-2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 viser at nesten alle samfunnsmessige utfordringer i Norge berører flere sektorer og krever samarbeid på tvers.

Det som skisseres, er en maktstruktur som skal sette premisser for regjeringens politikk:

Topplederforum for bærekraftsmålene skal være en møteplass for arbeidet med bærekraftsmålene. Forumet skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner, næringslivet, forskningsaktører, kommunesektoren og staten. Forumet skal gi råd og anbefalinger til organisasjoner, næringsliv, forskning og myndigheter om arbeidet med bærekraftsmålene. Regjeringen kan be Topplederforum gi innspill til konkrete saker.

Bjørn Arild Gram overtar som kommunalminister etter Nikolai Astrup ved regjerings­skiftet den 14. oktober 2021. Avtroppende distrikts- og digitaliserings­minister Linda Hofstad Helleland ser på. Foto: Heiko Junge / NTB.

Statsråden forklarer at gruppen skal etterstrebe enighet og de samme målene:

– Topplederforum skal utvikle felles forståelse av sammenhengene og dilemmaer, målkonflikter og interessemotsetninger som ligger innebygd i bærekraftsmålene. På denne måten får vi et kunnskapsgrunnlag som sikrer at alle trekker i samme retning, sier Gram.

Følgende medlemmer er invitert inn i denne toppledergruppen:

Kommunal- og distriktsministeren (leder)
Kunnskapsministeren
Klima- og miljøministeren
Næringsministeren
Utviklingsministeren
Leder for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Leder for Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bes utnevne et medlem
Leder for Nasjonal komité for agenda 2030 i UH-sektoren (SDG Norge)
Leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Leder for Kommunesektorens organisasjon (KS)
Leder for UN Global Compact Norge
Forum for utvikling og miljø (ForUM)

Forumet samles første gang våren 2022, opplyser regjeringen.

 

Kjøp Kents bok her!

 

Kjøp «Politisk kitsch» av Alexander Grau her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.