I to år har globale krefter avskaffet individuelle rettigheter som retten til å velge hvilke medisiner man ønsker å ta. Nå vil Verdens helseorganisasjon (WHO) ha permanent kontroll over vår helse i tilfelle en ny pandemi oppstår.

Som unnskyldning har disse kreftene sagt at de bare ønsker å sørge for alles trygghet.

WHO ønsker å bestemme over nasjonenes helsevesen. Forhandlingene om en avtale som gir WHO utvidede fullmakter, startet 3. mars. Hvis denne pandemiavtalen blir akseptert, vil det være en direkte trussel mot nasjonal suverenitet og deres innbyggere, og vil være et kraftig inngrep i demokratiet.

WHO følger altså opp planene som er lagt fram i The Great Reset.

Joe Martino fra The Pulse intervjuet Shabnam Palesa Mohamed, som er medlem av styringskomiteen i World Council for Health, som er en koalisjon av vitenskapsfolk, leger, advokater og andre som jobber for menneskerettigheter og individuelle rettigheter på helseområdet.

Mohamed sier at avtalen åpner for at WHO får en overdreven makt til å ta avgjørelser på vegne av nasjonene, fra nedstengninger til vaksinetvang.

In short, it would create a one-size-fits-all approach to disease, without regard for all the varying situations found in individual countries, and this is something we already know doesn’t work.

Samtidig vil nasjonene selv finansiere prosessen. Avtalen trenger flertall på World Health Assembly i 2023. Hvis et flertall sier ja, vil alle medlemslandene være bundet av avtalen.

Men arbeidet med avtalen er ukjent i mange medlemsland, og Mohamed frykter at WHO vil forsøke å presse frem en tidligere implementering enn 2024, uten at offentligheten i de omfattede land blir informert eller hørt.

It is undemocratic, it is unconstitutional and therefore it makes the treaty invalid and unlawful, sier Mohamed.

I et åpent brev fra World Council for Health (WCH) til WHO utdypes kritikken mot de nye fullmaktene WHO ønsker seg.

It increases the WHO’s suffocating power to declare unjustified pandemics, impose dehumanizing lockdowns, and enforce expensive, unsafe, and ineffective treatments against the will of the people.

WHO has not engaged in a process of public participation, which is evidence that its priority is capturing more power for itself and its corporate accomplices, than serving the interests of the people.

Historically, the WHO leadership has failed the people.

Her nevnes både skandalen rundt vaksinene mot svineinfluensaen og hvordan WHO har endret definisjonen på hva som utløser en pandemi. I tillegg kritiseres WHO for sin opptreden i forbindelse med covid-19, da de oppfordret til nedstengninger, arbeidet imot tidlig behandling og kom med andre anbefalinger som ikke viste seg hverken trygge eller effektive.

The WHO cannot be allowed to control the world’s health agenda, nor enforce biosurveillance.

While it receives funding from public sources belonging to the people, it is caught in a perpetual conflict of interest because it also receives substantial funding from private interests that use their contributions to influence and profit from WHO decisions and mandates.

Her nevnes spesifikt Gates Foundation, som bidrar med 1 milliard dollar i året for å promotere vaksiner.

Kravene til WCH oppsummeres slik.

  1. Raise awareness about the implications of the proposed global pandemic agreement;
  2. Call for national campaigns that protect natural law and democratic constitutions;
  3. Join credible civil society coalitions such as the World Council for Health.

«The Great Reset» er i ferd med å bli virkelighet, men ikke slik elitene tror

Globale vaksinepass, vaksinetvang, sensur

WHO er ikke villig til å erklære at pandemien er over. Dette til tross for at de fleste land nå har opphevet de aller fleste restriksjonene, og enkelte mener det aldri egentlig har vært noen pandemi.

Årsaken til WHOs motvilje mot å erklære pandemien for et avsluttet kapittel, er et ønske om å innføre krav om et globalt vaksinepass, i samarbeid med store selskaper og enkelte universiteter.

Under the guise of a ‘trust network,’ another initiative called Vaccination Credential Initiative (VCI) is also gaining momentum.

Partnering with big tech companies, big corporations, and big universities, VCI describes itself as ‘a voluntary coalition of public and private organizations committed to empowering individuals with access to verifiable clinical information including a trustworthy and verifiable copy of their vaccination records in digital or paper form using open, interoperable standards.

Avtalen vil gi WHO tilgang til enorme mengder private helseopplysninger. Dette åpner for massiv sensur i samarbeid med Big Tech og Big Finance, som ikke akkurat spiller på lag med individenes frihet.

Google, Facebook, Twitter, Instagram and others have deplatformed just about everyone who posts health information that runs counter to what the WHO is saying, real-world data and verifiable facts be damned.

Financial platforms have also banned people for the same reason. Now imagine there being a binding international law that makes all that censorship mandatory.

Canadiske myndigheter fortsetter forfølgelsen av truckerne

Dette diskuteres åpent på Europarådets hjemmeside. Europarådet har selvsagt gitt grønt lys for å starte forhandlingene om en internasjonal pandemiavtale.

Dette skjer parallelt med at EU selv har en høring ute nå, hvor EU ber om at unionens fullmakter over vår helse forlenges, slik at krav om vaksinepass og andre koronatiltak kan fortsette frem til juni 2023, og ikke avsluttes i juni 2022.

Det samme skjer her hjemme. Norske myndigheter har gjennomført flere høringer om forlengede smitteverntiltak. Flere av høringsfristene har vært svært korte.

Grepet fester seg. Safety is the new word for «shut up». The Great Reset er ikke ennå en realitet. Likevel er dystopien nærmere nå enn noen gang tidligere. Men utviklingen kan fortsatt snus!

The Chilling Reason They Won’t Declare the Pandemic Over? 

Høringsfrist på kontroversielt høringsnotat nærmer seg

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.