WHO feirer 75 år i Geneve 22-28. mai og vil bruke anledningen til å vedta forslag fra Biden-regimet som overfører myndighet over helse fra suverene stater til WHO. WHO kan innføre pandemikontroll i enhver medlemstat etter forgodtbefinnende. Med et pennestrøk har Biden kansellert USAs selvstendighet og overlatt den til WHO, Big Pharma og Kina.

Det har vært mye fokus på World Economic Forum og den mildt latterlige Klaus Schwab. Men Biden-regimet har selv tatt initiativet til at WHO skal få kontroll over den ameriakanske befolkningens helse. Det at denne planen ikke har fått større oppmerksomhet sier det meste.

In January, Loyce Pace, the Biden Administration’s delegate to the WHO, submitted amendments to 13 articles of the International Health Regulations. The Biden regime’s proposal is scheduled for a vote during the 75th World Health Assembly, held at the the Palais des Nations in Geneva on May 22-28.

Disse Health Regulations ble vedtatt av alle medlemslandene i 2005. De gir WHO rett til å erklære en global pandemi. Men Biden-regimet vil gå mye lenger. De vil underlegge nasjonalstatene WHOs diktat.

De nåværende bestemmelsene lar nasjonalstatene beholde det avgjørende ord. Det er opp til dem om det skal erklæres pandemi på deres territorium.

Hvis Biden-regims forslag vedtas i slutten av mai, er det slutt på selvbestemmelsen.

The Biden regime’s new amendments would give the WHO director-general control over the declaration of a public health emergency in a member state—even over the objection of that member state.

Også regionaldirektører for WHO kan erklære pandemi.

Men det blir enda verre: WHO trenger ikke avsløre grunnlaget for vedtaket. Kildene kan være hemmelige.

Disconcertingly, the WHO under Article 9 would be able to rely on sources for information leading to a declaration of a public health emergency while “maintain[ing] the confidentiality of the source.”

As the World Council for Health (WCH) points out, those sources “could include Big Pharma, WHO funders such as the Gates Foundation and the Gates-founded-and-funded GAVI Alliance, as well as others seeking to monopolize power.” To say nothing of China.

I realiteten vil WHO få makt over alle verdens stater til å overstyre dem.

En sivilrettslig gruppe. World Council of Health, skriver at WHO-generaldirektøren vil bli helsediktator for en hel verden.

Under Article 12, when the WHO receives undisclosed information concerning a purported public health threat in a member state, the Director-General may [not must] consult with the WHO Emergency Committee and the member state. However, s/he can unilaterally declare a potential or actual public health emergency of international concern. The Director General’s authority replaces national sovereign authority. This can later be used to enforce sanctions on nations.

Nasjonalstaten er under press fra Brussel og det grønne skiftet. Nå blir pandemien brukt til å sjalte ut demokratisk kontroll med helsevesenet. Dette skjer uten offentlig debatt. Hvor er legene?

Hvis tilleggene vedtas på kongressen i mai vil medlemsstatene ha seks måneder på å levere innsigelse. Hvis de ikke protesterer vil de være bundet av de nye reglene.

Hvordan vil Norge stemme?

According to the WCH, the proposed regulatory changes are nothing less than an attempt to establish “a globalist architecture of worldwide health surveillance, reporting, and management.”

“Consistent with a top-down view of governance, the public will not have opportunities to provide input or criticism concerning the amendments,” the group said. “This, of course, is a direct violation of the basic tenets of democracy and can be compared to the separate new pandemic treaty.”

Dette helsediktaturet innføres over hodene på en intetanende befolkning. Det skjer etter at pandemi-regimet såvidt er over og før befolkningen har fått oppsummert erfaringene. I USA vil Demokratene få betale for nedstengning, munnbind og tvangsvaksinering ved novembervalget. Hvis da ikke Biden kommer velgerne i forkjøpet. Hvis han får vedtatt de nye reglene kan det vedtas nye pandemiregler som gjør at bruken av poststemmer og ubevoktede valgurner kan fortsette. Da vil svindelen fra 2020 kunne gjentas.

“Put simply, in the event of a ‘pandemic,’ the WHO’s constitution would replace every country’s constitution,” WCH’s Dr. Tess Lawrie warns on her Substack. “Whether your country’s elected government would agree or not, the WHO could impose lockdowns, testing regimes, enforce medical interventions, dictate all public health practice, and much more.”

Det er en frekkhet og arroganse over reglene som tar pusten fra en.

Først var WHO Kinas lydige tjener etter utbruddet av pandemien. De har dekket over Kinas skyld, og samarbeidet med Fauci og USA.

Man aner Kina, Bob Gates og Fauci bak forslagene, sammen med Big Pharma. Pandemien var bare et gigaeksperiment. Nå er det klart for å institusjonalisere en modus operandi som har helse ut av hendene på folkevalgte politikere.

All makt til byråkratene! Les: Kinas kommunistiske byråkrati, Fauci & Co og deres venner i Big Pharma.

Tess Lawrie deltok i en videokonferanse med WHO-personell. Der fikk hun vite hvilke planer de sysler med:

  • Calls for “human security-centric” not just “health security-centric” policies. Apparently, they want to control not just your body but every aspect of your life.
  • Fast approval of emergency diagnostics—and unified regulatory registration for diagnostics. In other words, more control.
  • Equitable access to vaccines and “a mechanism to hold violators accountable.” So if a nation concludes a vaccine is unsafe, the WHO would have the power to override that and jab their population anyway.
  • An absurd 100-day vaccine development timeline. Most drugs take a decade to be tested adequately and declared safe. COVID vaccines have harmed more than 3.5 million people cataloged in the WHO’s own database—and that may be a conservative number.

At reglene tar sikte på å styre ikke bare helse, men hele menneskets tilværelse, kan bety at man også vil underlegge seg livet på internett. Det spiller en så stor rolle i menneskenes tilværelse at det selvsagt må reguleres til deres eget beste.

Dr. Robert Malone sier disse planene er en målbevisst tilsidesettelse av den amerikanske forfatningen. Biden bør stilles for riksrett:

“It’s hard to believe that the president of the United States and his administration are intentionally undermining the Constitution, but that’s what it is,” Dr. Malone said. “As far as I’m concerned, this constitutes a breach of his oath of office to defend the Constitution. As far as I am concerned, this is an impeachable offense.”

Men hva med Norge? Erna har trukket Norge dypt inn i vaksinealliansen GAVI sammen med Bill Gates. Erna er på innsiden av denne prosessen.

Regjeringer og Stortinget har etablert prinsippet om at norsk lov er underordnet de internasjonale avtalene vi forplikter oss på. Når WHO-regeleverket er på plass kommer vi til å være underlagt WHO.

Det kommer til å bli presentert som en stor seier.

 

 

How the World Health Organization Wants to Control Public Health—And Your Life

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.