Uken før World Economic Forums (WEF) årlige møte i Davos holdt The International Health Regulations Review Committee (IHRRC) et møte for å ferdigstille foreslåtte endringer til International Health Regulations (IHR), endringer som vil gjøre Verdens helseorganisasjon (WHO) til en overnasjonal supermakt når det gjelder helsepolitiske spørsmål.

WHO kan, dersom endringene går igjennom, erklære pandemi hvis det finnes potensial for å «påvirke offentlig helse», og tvangsmedisinere medlemslandenes innbyggere. I artikkel 3 foreslår WHO å fjerne følgende: «respekt for verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter til mennesker.»

WHO har allerede gjort ett forsøk på å opphøye seg selv til et slags verdens helsepoliti, med tilnærmet ubegrensede fullmakter, gjennom å grunnløst kunne erklære pandemi på vegne av medlemslandene. Det ble stemt ned takket være India og land i Afrika.

Regjeringen gir kontrollen over vår helse til WHO

Den norske helseministeren var dog begeistret for å overlate ansvaret til en overnasjonal organisasjon. Den gangen skrev hun følgende på Facebook:

For en følelse! Jeg har talt til verdens helseministre i dag, og jeg har adressert vårt klare norske budskap om fred, fellesskap og behov for felles innsats for vår globale helse!
Les gjerne talen min under.

Men som de fleste globalister og «liberale,» gir ikke WHO seg med et nederlag, tvert imot forsøker de nok en gang å søke utvidede fullmakter. I den forbindelse tok Document kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å undersøke hvordan helseminister Ingvild Kjerkol stiller seg til de nye endringene i IHR og til å avstå norsk suverenitet til en ikke-valgt overnasjonal organisasjon:

Hei,

Det er nå kjent at Verdens Helseorganisasjon har gjort et omfattende arbeid for å forplikte medlemslandene til å overlate suvereniteten over nasjonale helsetjenester til dem. Tidligere stemte Norge ja til dette, jamfør WHOs forslag til pandemitraktat. Nå foreslås det endringer til IHR, og jeg lurer på hvordan Norge vil stemme når dette forslaget legges fram? Helseministeren var tross alt over seg av begeistring forrige gang, så vil Norge nok en gang stemme ja til å overlevere suverenitet til en overnasjonal organisasjon? Hva syns helseministeren om at følgende foreslås fjernet fra artikkel 3: «respekt for verdighet, menneskerettigheter og grunnleggende friheter til mennesker»? Vil helseministeren godta at WHO kan påføre norske individer medisinsk behandling uten samtykke?

Og sist, men ikke minst: Dette forslaget handler om å overlevere suverenitet, er ikke dette et spørsmål Stortinget bør stille det norske folk først og fremst? Og, igjen hvis ja, hvordan forsvarer dere dette overfor Grunnloven?

Det kommer kanskje ikke som noe sjokk for noen at svarene som kom i retur, var en ordsalat verdig misunnelse fra selveste Kamala Harris:

– Helseberedskap og helsetjenester er i stor grad et nasjonalt anliggende. Samtidig erfarer vi at flere av utfordringene vi står overfor på helseområdet, må løses ved internasjonalt samarbeid. Koronapandemien er et godt eksempel på det.

– Norge har god helseberedskap, men er også avhengig av internasjonale systemer som fungerer for å håndtere helsekriser. Derfor deltar vi i prosesser i Verdens helseorganisasjon. Vi vil bidra til og ta del i det internasjonale samarbeidet, blant annet gjennom forhandlinger om endringer i Det internasjonale helsereglementet og etablering av en pandemitraktat.

– Det er opp til landene i fellesskap å beslutte hvilke endringer og beslutninger som skal gjøres. Begge prosesser skal i utgangspunktet være ferdige ved helseforsamlingen i 2024.

– Norge arbeider for at framtidig samarbeid om helseberedskap må ha en tydelig forankring i menneskerettigheter og multilateralt samarbeid.

Det var for øvrig Helse- og omsorgsdepartementets statssekretær Ellen Rønning-Arnesen som svarte på vegne av helseministeren, da helseministeren helst sikkert er for travel med å ivareta folkehelsen, siden ansvaret ikke ble lagt over på WHO i forrige runde.

Legg særlig merke til siste sitat: «Norge arbeider for at framtidig samarbeid om helseberedskap må ha en tydelig forankring i menneskerettigheter og multilateralt samarbeid.» Her søker WHO å fjerne menneskerettighetene fra artikkel 3, likevel klarer altså HOD å applaudere dette.

Og hva betyr «multilateralt samarbeid?» Jo, «multilateralt samarbeid er viktig for å sikre og styrke norsk sikkerhet og velferd. Et sentralt mål for norsk utenrikspolitikk er å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid og det multilaterale systemet», ifølge regjeringen.no.

Mer ordsalat, men hva betyr det?

Antallet internasjonale avtaler og antallet statlige aktører som på norsk side er engasjert i internasjonal regelutvikling, har økt betydelig. Den norske stat påtar seg ofte folkerettslige forpliktelser som en del av internasjonalt forpliktende samarbeid som skal tilgodese vesentlige felles verdier eller interesser. Samtidig innebærer forpliktelsene en forhåndsbinding av framtidig nasjonal myndighetsutøvelse. Foruten formelle konstitusjonelle krav og ansvarsprinsipper taler derfor også viktige demokratihensyn for en forutgående og forsvarlig belysning av forpliktelsenes innhold, heter det i Utenriksdepartementets veiledning for Folkerettslige avtaler.

Forpliktelser, det er dét det betyr. Forpliktende samarbeid. Forpliktelser. Du vet, det som alltid står i veien for å ivareta egen befolkning, fordi vi er forpliktet, som følge av dårlige politiske beslutninger, til å lide fordi våre politikere ser en fremtidig jobb i en eller annen NGO eller overnasjonal organisasjon.

Norske politikere, som elsker makt, elsker også å gi den fra seg i håp om personlig fortjeneste.

Til Helse- og omsorgsdepartementets ikke-svar gjentok jeg spørsmålene mine:

Takk så mye. Jeg har dog ikke fått svar på spørsmålene mine:

Hvordan stiller helseministeren seg til endringen av artikkel 3?

Meg bekjent stemmer medlemslandene, så hvordan vil Norge stemme i forslaget til disse endringene?

Disse endringene omfatter overføring av suverenitet, hvordan stiller helseministeren seg til å overføre suverenitet til en ikke-statlig overnasjonal organisasjon?

Og til svar fikk vi:

Dette dreier seg om pågående prosesser som er forventet ferdig i 2024. Status er at Norge deltar i forhandlinger, og vi viser til tidligere svar.

Ja, for avståelse av nasjonal suverenitet er en prosess vi nordmenn ikke skal få ta del i?

Advarer mot å gi WHO tilnærmet ubegrenset makt ved helsekriser

 

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.