Norge trer denne uka inn i det globale styret i Verdens helseorganisasjon (WHO). Langvarig arbeid og store overføringer av skattemidler skaper resultater for våre politiske ledere.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) deltok denne uka på WHOs årlige helseforsamling i Genève, der blant annet forhandlinger om en ny internasjonal pandemiavtale har stått sentralt, skriver NTB.

– For meg er forhandlingene om en pandemiavtale den viktigste saken under årets helseforsamling. Norges helseberedskap starter ikke ved våre grenser, men er avhengig av godt internasjonalt samarbeid, sier Vestre. (NTB)

En bindende pandemiavtale med WHO var en av Ingvild Kjerkols kjepphester, før hun måtte gå av som helseminister på grunn av plagiatskandalen.

Document har skrevet en rekke artikler om pandemiavtalen, som er så nært knyttet til smittevernsloven at man nesten kan anklage daværende helseminister Kjerkol for nok et plagiat.

Her er eksemplene på hva slags makt WHO ønsker å tilegne seg:

1) Bestemme hva som skal til for å sette noen i isolasjon.

2) Velge hvilke medisiner alle leger i alle land skal bruke mot en aktuell sykdom.

3) WHO skal selv godkjenne nye vaksiner og medisiner.

4) Velge de produsentene av vaksine som skal brukes i alle medlemsland.

5) Bestemme om de som ikke vil ta en vaksine skal tvangsvaksineres.

6) Innføre ett digitalt globalt vaksinasjonssertifikat.

7) Bestemme hvordan identifiserbare helseopplysninger som handler om én person skal kunne offentliggjøres.

8) Bestemme hvor lenge folk skal sitte i karantene selv om de ikke selv har symptomer på sykdom.

Kjerkol forsøker nok en gang å gi kontrollen over norsk helse til WHO

Nå følger Vestre opp. Mange tror at WHO er en internasjonal FN-organisasjon finansiert av medlemslandene, men rundt 80 prosent er finansiert av private. De største investorene er Big Pharma og Bill Gates.

Gates sitter også i styret i WHO, og har store eierinteresser i vaksineprodusenter og Big Pharma.

Departementet skriver at Norge i styret vil «fortsette arbeidet for å sikre alle mennesker tilgang på grunnleggende helsetjenester, inkludert seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter».

«Reproduktiv helse» er nok et eksempel på nytalen som preger dagens offentlighet, siden det i praksis handler om retten til å ikke la seg reprodusere.

Departementsråd Cathrine M. Lofthus i Helse- og omsorgsdepartementet blir Norges representant i WHO-styret.

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.