Verdens helseorganisasjons (WHO) logo utenfor hovedkvarteret i Genève. Foto: Martial Trezzini / Keystone via AP / NTB.

Det haster, og vi må handle nå!

I mai har Ingvild Kjerkol (hvis hun fortsatt er helse­minister, da) på regjeringens vegne tenkt seg til Genève for å tilslutte Norge Verdens helse­organisasjons (WHO) «pandemi­traktat». En avtale som tilsyne­latende har til hensikt å tilslutte Norge en avtale som kan svekke vår selv­råde­rett når det gjelder innbyggernes rett til å bestemme over egen helse, og egen nasjons respons på fremtidige pandemier og kriser.

Forrige gang Kjerkol var på møte i «pandemi­rådet», utbrøt hun «For en følelse!» om det å lire av seg floskler til en forsamling mektige mennesker. I yr glede, som en annen 14-årig groupie på en Justin Bieber-konsert.

Det er ingen grunn til å tro at Kjerkol vil ha vårt beste i tankene når (hvis) hun møter disse mektige menneskene igjen om få måneder.

Nå i februar er det fylkes­årsmøter i mange partier i det ganske land, og dette er kanskje den beste muligheten vi har til å få dette tatt opp i viktige fora, for siden å bli tatt opp på årsmøtene til de forskjellige partiene og i partienes stortings­grupper.

Er dere selv med i partier, så vær så snill å ta det opp med lokallaget, slik at det kan skrives forslag til resolusjon som kan fremmes på fylkes­årsmøtet.

Er dere ikke med i noe parti, så vær så snill å ta dette opp med folk som er med. Gjerne med lederne og/eller kjente i lokallag i din kommune. Vi skal ikke bli «konspiratoriske», men det er viktig at denne saken blir diskutert, og at den blir fremmet i alle de fora vi kan få dette frem.

Jeg har sendt denne teksten til lokallags­ledere i min kommune, og tre har gitt positive tilbake­meldinger.

* * *

Forslag til innledende korrespondanse:

Hei <navn>,

Har dere i <politisk parti> tenkt over implikasjonene ved at regjeringen har planer om å tilslutte Norge WHOs nye pandemi­traktat i mai i år?

Det er en del spekulasjoner rundt denne, og mange er av den oppfatning at den blir svært inngripende. Det trenger muligens ikke å bli det, for det man reagerer på, er foreløpig “bare” forslag som har kommet inn til endringer.

Disse endringene er ikke vedtatt, og noen blir antagelig avvist, mens andre kan bli gjeldende.

Blant forslagene som er kommet inn, er det ett fra USA om at stater som ikke følger bestemmelsene i den nye traktaten‚ bør kunne straffes.

Det er også forslag om å gi WHO utstrakte fullmakter til å erklære pandemier og andre katastrofer. Samt forslag om utstrakt sensur av sosiale medier for å hindre “feil­informasjon”.

WHO var med på å dekke over opphavet av SARS-CoV-2-viruset, som kan gi covid-19-sykdom. Det ble hevdet å være en konspirasjons­teori å påstå at det hadde opphav i et laboratorium.

Nå er dette en anerkjent oppfatning. Det var ikke «fake news» allikevel.

WHO var behjelpelige overfor Kina i å dekke over mistankene om at dette hadde sluppet ut av laboratoriet i Wuhan.

Tedros Adhanom Ghebreyesus og andre som jobber i WHO vil kunne få utstrakte myndigheter til å ta beslutninger på vegne av verdens nasjoner.

Disse personene er ikke demokratisk valgt, og de har diplomatisk immunitet. De kan dermed ikke stilles til ansvar hvis de skulle ta feil beslutninger.

WHO er ikke hovedsakelig styrt av nasjonene som er medlem der. Organisasjonen er i stor grad finansiert av private aktører som legemiddel­gigantene, Bill Gates m.fl.

Det er ingenting som tilsier at WHO fortjener tillit fra en samlet verden. WHO bør kun være et rådgivende organ. Ikke et organ med makt over menneske­heten.

Dessverre ser regjeringen ved bl.a. Kjerkol ut til å ønske å tilslutte Norge en traktat med nye og utvidede fullmakter til WHO. Hva mener dere i deres parti om dette?

Er det folk fra deres parti på Stortinget og på “grasrota” som ser at dette er noe Norge ikke bør bli med på?

I verste fall kan en tilslutning til et slik traktat medføre at WHO kan pålegge oss vaksinering, vaksinepass, karantene m.m.

Norge skal være med og forhandle rundt disse endringene, og det bør være full åpenhet om hva dette vil innebære for Norge og andre nasjoner.

Håper dette er noe dere i <politisk parti> kan se på.

Hilsen, <ditt navn>

* * *

Vær så snill, folkens: Send melding til lokal­politikere og fylkes­politikere samt stortings­representanter med denne teksten, eller annen tekst. Tekstene lagt ved her kan kopieres og bearbeides av deres hjertens lyst. Det viktige her er at dette tas opp!

Hvem kan vi nå? Fremskritts­partiet, Senter­partiet, Rødt, SV, MDG, Høyre, Venstre, KrF og sågar Arbeider­partiet bør ha en debatt om dette. Og de bør bli stilt ansvarlig for sitt ståsted i en så viktig sak.

For dem som ga positiv tilbake­melding til meg, sendte jeg forslag til resolusjon som de står fritt til å bearbeide. Det er en del som ligner den opprinnelige meldingen, men det tåler å gjentas.

WHOs «pandemitraktat» er en traktat ingen nasjoner bør tilsluttes. Heller ikke Norge.

Det vi fremmer, er ikke «konspirasjons­teorier», men sunn skepsis og motstand mot over­nasjonalt styre.

Så vær så snill, bruk de kanaler dere kan mens vi ennå har mulighet til å stå imot!

På forhånd takk!

* * *

Forslag til resolusjon:

<sett inn parti> må jobbe for å hindre at Norge blir underlagt over­nasjonalt styre gjennom tilslutning til WHOs «pandemi­traktat» i mai 2024.

Medlemslandene i Verdens helse­organisasjon (WHO) skal ferdig­stille en «pandemi­traktat». Denne skal behandles, og er planlagt signert av alle medlems­landene i mai i år.

Regjeringen vil med stor sann­synlighet villig tilslutte Norge en slik traktat, selv om det kan innebære at Norge blir bundet til en svært inngripende avtale, uten demokratisk grunnlag, hverken fra det norske folk eller andre lands befolkninger.

Det er kommet inn flere forslag til svært inngripende endringer i den allerede eksisterende avtalen. Blant annet har USA fremmet forslag om at det må være sanksjons­muligheter for at WHO kan «straffe» land som ikke følger bestemmelsene som skal vedtas.

WHO var med på å dekke for Kina og avsløringene om at SARS-CoV-2-viruset med stor sann­synlighet kom fra en laboratorie­lekkasje i Wuhan.

Påstander om at viruset kom fra et laboratorium, ble påstått å være «konspirasjons­teori» og ble bedømt å være feil­informasjon.

WHO ønsker nå myndighet til å kunne sensurere «feil­informasjon» når de velger å erklære den neste pandemi eller katastrofe. Og det er ingen grunn til å tro at WHO vil være i stand til ærlig å avgjøre hva som er feil­informasjon og hva som ikke er det. Til det har WHO for tette bånd til farmasi-­industrien og andre private aktører som Bill and Melinda Gates Foundation m.fl.

Det er mye forvirring om hva endringene i «pandemi­traktaten» vil innebære. Og dette er i seg selv et demokratisk problem. Hva risikerer vi å miste av selv­råde­rett, om noe? Hvor bundet vil Norge og andre land bli ved å slutte opp om en ny avtale?

Det er tvil om hvorvidt våre politiske myndigheter og sentrale helse­byråkrater har den nødvendige stand­haftighet og integritet til å kunne sikre nordmenns interesser og Norges rett til selvstyre i viktige saker angående nasjonal respons på fremtidige pandemier og andre kriser.

Norges utsendinger til traktat­forhandlingene må under­legges instruks om ikke under noen omstendig­het å gi avkall på nasjonal, demokratisk forankret selv­råde­rett når det gjelder folke­helse, individets rettigheter eller respons på inter­nasjonale og nasjonale helse­utfordringer.

WHO er ikke et demokratisk valgt organ. De som jobber i WHO, har diplomatisk immunitet og står ikke til ansvar for noen hvis deres beslutninger skulle vise seg å være feil eller være tatt på feil grunnlag.

Det er ingen grunn for Norge til å tilslutte seg en inngripende avtale gjennom WHO. WHO har til nå vært et rådgivende organ, og kan ikke gis myndighet til å være noe mer enn det i tiden som kommer.

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.