Hei, lesere av Document!

Vi er så heldige at vi har lokallag innen mediehuset Document. Lokallagene har jevnlige møter, og nå i mai/juni avholdes det sommer­avslutning mange steder. Konkret informasjon om hvor og når legges ut på lokallagenes nettside som medlemsinformasjon.

Lokallag i Vefsn, Bagn og Hattfjelldal og i Lillestrøm, skal ha oppstarts­møter før sommeren. Flere nye lokallag vil starte opp til høsten.

Informasjons- og kunnskapsnoder?

Ja, jeg vil gi denne betegnelsen for lokal­lagene. Det er ca. 840 medlemmer rundt i landet som besitter utrolig mye kunnskap om forskjellige super­aktuelle saksområder i samfunnet. I år har det vært mange møte som har hatt bl.a. følgende temaer: WEF, WHO, woke, islam, energi, klima og ikke minst Israel.

Vi har medlemmer i våre rekker som holder innlegg om temaene, og vi henter inn eksterne foredrags­holdere. Noen medlemmer reiser fysisk til andre lokallag og holder presentasjon der, og det har foregått med digital overføring mellom lokal­lags­møtene. På denne måten får medlemmene viktig informasjon og dypere kunnskap. Etter innleggene er det diskusjoner hvor alle medlemmene bidrar med sin egen kunnskap. Lokal­lagene tilfører mye kompetanse til sine medlemmer.

Her følger utdrag av et  referat fra et lokallag om WHO:

«Verdens helse­organisasjon (WHO) søker å utvide sin makt fra å være et rådgivende organ til å bli et styrende. Dette skal oppnås ved å endre vedtektene (Inter­national Health Regulations), samt ved å innføre en egen pandemi­traktat. Får WHO det som de vil, kommer alle FNs 194 medlemsland til å være underlagt et globalt helse­diktatur fra våren 2024. Dette kan skje uten en nasjonal demokratisk prosess. Og det vil være i strid med menneske­rettig­hetene og Grunnloven!

Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helse­aktører?

Kort beskrivelse og gjennom­gang av de to dokumentene det forhandles om: Endringer i de Inter­nasjonale helse­bestemmelsene (IHR) og et nytt dokument kalt pandemi­traktat – og hvilke konsekvenser disse vil få for vanlige folk når det norske lovverket tilpasses WHO og endringene i IHR.

Hovedproblemene i traktaten ligger i at avtalen er å betrakte som et instrument til å innføre en pandemi­industri hvor traktaten i realiteten er en handels­avtale og heri ligger en stor avstand og uenighet mellom rike og fattige og land.

I tillegg er det uenighet rundt begrepet One Health eller En helse tilnærming som betyr at man ser sammen­hengen mellom mennesker, dyr, klima og økosystemer og at dette medfører at WHO kan erklære «folke­helse­krise» på nær sagt hvilket som helst grunnlag!

WHO har brutt sine egne vedtekter som sier at WHOs general­direktør skal legge frem ferdig dokumenter for alle nasjoner 4 mnd. før general­forsamling­en. Det ble ikke gjort, og forhandling­ene fortsetter dermed «ulovlig» frem til general­forsamling­en som starter 27. mai 2024.»

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, Foto: Johanna Geron / Pool AP / NTB.

Noen medlemmer av lokallag har forfattet et brev som kan sendes til helse­minister Vestre, medlemmer av helse og sosial­komite­en på Stortinget og eventuelt andre. Det oppfordrer til at Norge IKKE skriver under på WHO pandemi­traktaten. Vi har også fremskaffet både post­adresse og e-post­adresse til disse, slik at det er enkelt å sende. Mange av våre medlemmer har sendt dette brevet. Vi gjør det lille vi kan. 

Du ønskes også velkommen til Documents lokallag. Ta kontakt!

Sommerhilsen fra Trine, koordinator for lokallagene.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.