Avisen The Telegraph skrev om en ny studie 5. juni som handlet om stor overdødelighet i 47 vestlige land i årene 2020, 2021 og 2022. «Dette er uventet og bekymringsverdig», skrev de nederlandske forskerne om funnene sine. Noen har antydet at koronavaksinene kan være skyld i deler av denne store dødeligheten.

Forskere: Korona­vaksiner kan ha medvirket til over­dødelighet

Nettsiden Forskning.no hevder derimot at dette ikke er riktig.

«Studien gir derfor ingen holdepunkter for at koronavaksinasjon bidrar til overdødeligheten, slik mange medieoppslag om studien kan indikere». Dette skriver Ann Kristin Skrindo Knudsen, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I samme artikkel innrømmes det derimot at overdødeligheten faktisk har vært høy i mange land både i 2020, 2021 og 2022, altså at flere mennesker har dødd enn vanlig.

Forskning.no skriver at «I starten av pandemien var det lite overdødelighet i Norge. Restriksjonene var strenge, og få ble smittet. Men så, høsten 2021, begynte noe å skje. Dødeligheten begynte å stige gradvis. Og i 2022 viste Folkehelseinstituttets egne beregninger viser at det var hele 4.827 ekstra dødsfall i Norge i 2022. Tallene passer ganske godt med den nye studien, som anslår Norges overdødelighet til å være 4.855».

FHI: Selv om ikke alle får full beskyttelse, er det viktig at mange vaksinerer seg

Så hvorfor økte overdødeligheten etter at koronavaksinene kom?

Knudsen fra Folkehelseinstituttet peker på flere mulige forklaringer:

De mer smittsomme delta- og omikron-variantene av viruset kom til Norge rundt samme tid som restriksjonene ble lettet.

En stor andel av befolkningen ble smittet. Da rammet sykdommen også flere sårbare grupper. Faktisk var toppunktet for covid-19-dødsfall i Norge i mars 2022.

Selv om vaksinen beskyttet mot alvorlig sykdom og død, var ikke beskyttelsen 100 prosent. Eldre mennesker ble, til tross for vaksinering, hardt rammet.

De strenge smitteverntiltakene forlenget sannsynligvis livet til noen. Da samfunnet åpnet opp igjen, kan det ha ført til en opphopning av dødsfall.

Hjerte- og karsykdommer var en av de vanligste årsakene til overdødeligheten.

Folkehelseinstituttet (FHI) beregner at det også var en overdødelighet på 5,6 prosent i Norge i 2023. Overdødeligheten ble da omtrent halvert sammenlignet med 2022, da analyser anslår en overdødelighet på hele 11,8 prosent.

I 2023 har FHI likevel beregnet at det var 2.313 flere dødsfall blant nordmenn enn forventet.

I motsetning til i 2022, hvor overdødeligheten først og fremst var å finne i eldre aldersgrupper, var det i 2023 også forhøyet dødelighet i befolkningen under 40 år.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Kjøp Totalitarismens psykologi her! Kjøp eboken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.