For første gang på minst 20 år er det registrert overdødelighet blant unge i Norge.

I 2022 ble det registrert en overdødelighet for alle aldersgrupper på hele 11,5 prosent, noe som tilsvarer 4 682 flere dødsfall enn forventet, skriver NRK.

Forsker Richard Aubrey White mener at covid-19 peker seg ut som en sannsynlig forklaring på overdødeligheten.

– Vi har hatt en klar sammenhengende nedgang i dødelighet blant de under 60 år i perioden fra år 2000 til 2019. Nå ser det ut til at denne utviklingen har snudd, sier White.

Han tror det kan dreie seg om flere hundre dødsfall blant nordmenn i relativt ung alder.

I prosent er overdødeligheten høyest i aldersgruppen 0–19 og 20–39 år.

– En stor amerikansk studie viser at de som gjennomgår en mild sykdom har økt dødsrisiko i 180 dager etter infeksjonen. En annen studie viser at du er utsatt for en risiko også neste gang du blir smittet, sier White.

Verdens største vaksine­studie konkluderer: Covid­vaksinene knyttes til hjerne- og hjerte­problemer

Det såkalte dødsårsaksregisteret er ikke klart før til sommeren. Først da vil det være mulig å få endelig svar på hva som har forårsaket overdødeligheten.

– Studier viser at covid-19 gir høyere risiko for blant annet hjertesykdom, diabetes, nevrologiske sykdommer, depresjon, og til og med selvmordstanker. Jeg tror vi vil se en økning i dødsfall fra flere ulike sykdommer, sier White.

Også Folkehelseinstituttet bekrefter at det tidvis er registrert høyere dødstall blant unge, men hevder at covid-vaksinene ikke er årsaken.

– Vi har ingen holdepunkter for at koronavaksinene gir økt generell dødelighet i befolkningen. Tvert imot viser forskningsstudier at vaksinene er effektive og beskytter mot alvorlig forløp og død av covid-19, sier fagdirektør Hanne Gulseth ved FHI.

Gulseth mener det er for tidlig å spekulere på eventuelle årsaker til overdødelighet.

– Et sammenfall av hendelser i tid er ikke det samme som årsakssammenheng. Det er derfor viktig å ikke konkludere med at økt dødelighet i en befolkning skyldes samtidig infeksjon eller vaksinasjon, uten at dette er vitenskapelig undersøkt med gode metoder, avslutter fagdirektøren.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.