Antallet døde i Norge i fjor økte med over 12 prosent sammenlignet med foregående år.

– Vi ser at mange bruker overdødelighet til støtte for sine yndlingsteorier om at vaksinene er farlige og at overdødeligheten skyldes at vaksinene tar livet av folk. Vi har en enklere forklaring, sier professor og forsker hos Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland.

Men hvorfor døde det da så mange i Norge i fjor? Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 45.774 mennesker døde i 2022, noe som er over 5000 mer enn det stabile tallet.

Stans i økning av levealder trekkes frem som en årsak av Forskning.no.

I fjor falt levealderen i Norge mer enn den har gjort noen gang siden 2. verdenskrig, ifølge dem.

  • En 50 år gammel norsk mann har ikke hatt noen økning i forventet levealder de siste fem årene. Fra 1992 til 2017 fikk de samme norske mennene mer enn fem ekstra leveår å se fram til.
  • En 50 år gammel norsk kvinne kunne i 2017 regne med å ha i gjennomsnitt 35,3 gjenstående leveår. Men i 2022 var antallet gjenstående leveår for de samme kvinnene nesten akkurat som i 2017.

Ifølge demograf Anders Sønstebø i SSB er utviklingen verken uventet eller spesiell for Norge.

– Det er knapt noen land som har unngått økt dødelighet i forbindelse med koronapandemien, sier han.

Det helt spesielle for Norges del er at så få mennesker døde under begynnelsen av pandemien. Vi hadde da underdødelighet. Det vil si at færre enn normalt døde.

Dette kan ha ført til overdødelighet i 2022, mener Forskning.no.

Nakstad «uenig» med forskning som viser at vaksine og over­dødelighet følges ad

Folkehelseinstituttet (FHI) bestrider ikke bare at covidvaksinene har noe med overdødeligheten å gjøre, de bestrider også at overdødeligheten er på 12 prosent.

Forklaringen er at FHI har sett dødstallet i 2022 opp mot forventet dødelighet, basert på trender i dødelighetsutviklingen og sesongvariasjoner i de fem årene før pandemien (2015–2019), samt befolkningsøkning og økende andel eldre.

Dermed mener de at økningen i dødeligheten i fjor «bare» var på 7 prosent.

Overdødeligheten i Norge i 2022 mener FHI nokså direkte kan tilskrives en økning i covid-19-dødsfall.

Hele to tredeler av alle de nærmere 4500 personene som er døde av covid-19 i Norge, kan ha dødd i 2022, sier de.

Aavitsland mener årsaken til overdødeligheten handler om at sykdommer som covid-19 og influensa kommer i bølger.

Under disse bølgene vil flere av dem som er særlig utsatt – framfor alt de gamle –, dø av infeksjonen.

– Andre vanlige dødsårsaker har ikke de samme bølgene, sier Aavitsland, og legger til:

– Vi har fått en ny sykdom, covid-19, som er i stand til å ta livet av de eldste og skrøpeligste. Da blir det flere dødsfall enn det man beregner, hvis man forlenger trenden fra en tid da denne sykdommen ikke fantes.


Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita» her!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» her!  Du kan også kjøpe den som e-bok e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.