Professor Jarle Aarstad og Olav Andreas Kvitastein fra Høyskolen på Vestlandet har forsket på overdødelighet og mulig sammenheng mellom overdødelighet og fullvaksinasjon mot covid 19 de ni første månedene i 2022. Konklusjonene deres vil ikke Nakstad ha noe av.

I innledningen til «Is there a Link between the 2021 COVID-19 Vaccination Uptake in Europe and 2022 Excess All-Cause Mortality?» skriver forskerne:

– Vi undersøker først og fremst en mulig sammenheng mellom covid 19-vaksinasjon i Europa i 2021 og månedlig overdødelighet av alle årsaker i 2022, det vil si høyere dødelighet enn før pandemien. Analyser av 31 land vektet etter befolkningsstørrelse viser at dødeligheten av alle årsaker i løpet av de første ni måneder av 2022 steg mere jo høyere vaksinasjonsopptaket var i 2021; en økning på ett prosentpoeng i vaksinasjonsopptaket i 2021 var assosiert med en månedlig dødelighetsøkning i 2022 med 0,105 prosent. Ved kontroll for alternative forklaringer forble assosiasjonen robust.

Nakstad er uskyldsren

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet er ikke enig og han gjør et poeng av at studien så langt ikke er fagfellevurdert.

– Denne ikke-fagfellevurderte studien viser ingen sikker årsakssammenheng mellom vaksinering i 2021 og økt overdødelighet i 2022. Forfatterne har såvidt jeg kan se ikke vurdert de mest åpenbare årsakene til overdødelighet i 2022. De har heller ikke sammenlignet innleggelsestall og registrerte dødsårsaker mellom land, sier han ifølge Dagbladet Bergen.

– Disse landene var som Norge, først ute med å fjerne alle smitteverntiltak i 2022 med påfølgende store smittebølger som forårsaket relativt mange covid 19-dødsfall i 2022. I Norge ble det for eksempel registrert 3417 dødsfall i 2022 med covid 19 som underliggende eller medvirkende årsak. Dette ser ut til å forklare det meste av overdødeligheten i Norge i 2022, ifølge foreløbige beregninger fra FHI, forklarer Nakstad.

Dødeligheten størst i land med høy vaksinedekning

Professor Jarle Aarstad er ikke uenig i at land med høyest vaksinedekning kan ha vært de første til å fjerne smitteverntiltak, men han har vanskelig for å forstå hvordan dødeligheten da øker utover året i land med høy vaksinasjonsgrad.

– Skulle vi ikke da forvente høy dødelighet kort etter opphevelse av tiltak og deretter en fallende trend? spør han og sier at deres data viser nettopp det motsatte; at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning.

Skremmende tendens

Overdødeligheten i EU i desember 2022 var 19 prosent høyere enn gjennomsnittet i samme periode i 2016–2019. Årets siste måned hadde den høyeste registrerte verdien i 2022: 

19 prosents over­dødelighet i EU i desember, 21 prosent i Norge

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Et innlegg delt av The Funny Republican (@thefunnyrepublican)

Les også om boken «Vaksinasjons­bedraget» som ble publisert i 1899:

Fremdeles aktuell: Boken «Vaksinasjons­bedraget» ble publisert i 1899

 

Hvis du bare skal kjøpe én bok før jul, så la det bli Mesteren og Margarita.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.