Nettavisen Forskning.no skriver om bivirkninger etter covid-19-vaksinene. De siterer der Gunnveig Grødeland, som er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Grødeland uttaler at «Det som er krystallklart fra alle disse dataene, er at det er svært sjelden det er alvorlige bivirkninger fra covid-19-vaksinen».

Et godt etablert prinsipp i vitenskapsteori kalles Ockhams barberkniv. Det er oppkalt etter den engelske munken og filosofen William Ockham, som var aktiv på første halvdel av 1300-tallet. Kort fortalt innebærer Ockhams barberkniv at man bør bruke den enkleste mulige forklaringen på tilgjengelige data. Det kan forekomme tilfeller hvor den enkleste forklaringsmodellen ikke er den korrekte, men veldig ofte er dette et godt og gyldig prinsipp.

Etter at milliarder av doser med mRNA-baserte vaksiner på kort tid er blitt satt mot koronaviruset covid-19, har mange land samtidig sett en betydelig overdødelighet over et lengre tidsrom. Interessant nok har flere av de samme landene også hatt en statistisk tydelig nedgang i fødselsratene på samme tid. Jeg etterlyste forklaringer på denne overdødeligheten i januar 2023.

Offisielle tall fra finske myndigheter viser at det i 2022 døde flere finner enn på noe tidspunkt siden 1944, det siste heile året i 2. verdenskrig. Finland har altså ikke hatt høyere dødelighet siden en verdenskrig.

En stor overdødelighet ble rapportert samtidig i en rekke land over hele verden, fra Australia til Nederland. I Storbritannia viser offisiell statistikk at det var 9 % flere dødsfall i år 2022 enn det var i 2019. Denne internasjonale helsekrisen blir stort sett møtt med et skuldertrekk av våre myndigheter og massemedier. De vil helst snakke minst mulig om dette.

Det blir hevdet at alvorlige bivirkninger av koronavaksiner er svært sjeldne. Likevel døde minst 50.000 mennesker bare i Storbritannia av uforklart overdødelighet i 2022. Antallet døde på verdensbasis det siste året kan godt dreie seg om flere hundre tusen mennesker. Er ikke død en ganske alvorlig bivirkning?

Det finnes stadig mer informasjon som indikerer at dødeligheten er høyest der andelen mennesker som har mottatt vaksiner mot koronavirus er høyest.

Det er en fullt gyldig hypotese at eksperimentelle mRNA-baserte injeksjoner mot koronavirus har medvirket direkte til den store overdødeligheten som vi har sett i mange land, også i Norge, i 2022. Denne hypotesen gir en minst like god forklaring på tilgjengelige data som alternative hypoteser gjør.

Det er forstemmende at de samme personene som nekter å forholde seg til denne muligheten, ikke egentlig fremsetter noen troverdig alternativ hypotese. Helsemyndighetene antyder selv at majoriteten av overdødeligheten man så i slutten av 2022, ikke skyldes koronaviruset covid-19.

Å avvise gyldige hypoteser bare fordi du ikke liker dem, er et fundamentalt brudd på vitenskapelig teori og metode. Likevel gjør helsemyndigheter over hele den vestlige verden nå akkurat dette.

Dette problemet dreier seg heller ikke om en eksamensoppgave i vitenskapsteori. Det dreier seg om liv og helse for millioner av mennesker.

Jeg vil gjerne stille følgende spørsmål til vaksineforsker Gunnveig Grødeland, men også til leger og helsemyndigheter i mange land:

Hvorfor nekter dere å forholde dere seriøst til muligheten for at mRNA-baserte injeksjoner mot koronavirus kan være den primære drivkraften bak den store internasjonale overdødeligheten? Man skal huske på at RNA-baserte vaksiner aldri tidligere var blitt brukt på mennesker i stor skala. Så har man i løpet av et par år satt milliarder av doser med slik eksperimentell genteknologi.

Dette er trolig det største medisinske eksperimentet i menneskehetens historie, gjennomført uten at personene som fikk disse injeksjonene, ante hva slags langsiktige konsekvenser de kunne ha for deres helse. Hvorfor er det da latterlig å spørre om disse hasteutviklede og eksperimentelle vaksinene kan forårsake alvorlig helseskade eller død hos et betydelig antall mennesker?

Til slutt må man nok en gang be om alternative forklaringer: Hvis den internasjonale overdødeligheten ikke skyldes koronavaksinene, hva skyldes den så? Problemet er høyst reelt. Helsemyndighetene har en etisk og profesjonell plikt til å identifisere årsakene til denne helsekrisen og komme med konkrete anbefalinger til hvordan den kan løses.

Hva skapte den internasjonale bølgen av overdødelighet i 2022?

Ny forskning: Korona­vaksinering kan forklare over­dødelig­heten i Europa

Nakstad «uenig» med forskning som viser at vaksine og over­dødelighet følges ad

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.