I Storbritannia viser offisiell statistikk at det var 9% flere dødsfall i år 2022 enn det var i 2019. Det oppgis derimot ingen klar årsak til denne overdødeligheten. Noen klager på problemer i det statlige britiske helsevesenet, NHS. Dette er i så fall bare en liten del av sannheten. Det grunnleggende problemet er internasjonalt.

Helsevesenet i mange europeiske land som Frankrike, Tyskland, Italia og Spania sliter med stor belastning av pasienter. I Australia var overdødeligheten i 2022 enda større enn i Storbritannia, rundt 13 prosent høyere enn normalt. En statistisk betydelig overdødelighet er i samme periode blitt registrert i land fra Israel via Spania til Belgia og Nederland. Til sammen dreier dette seg om veldig mange tusen døde mennesker.

I en rekke land i 2022 ble advart om at antall dødsfall lå omkring 10% over normalen. Noen ganger litt mindre enn dette, noen ganger litt mer. I Trondheim ble det i november 2022 rapportert om femten prosent flere dødsfall enn vanlig, og kø hos begravelsesbyråene.

Vinteren 2022/2023 er også usedvanlig mange mennesker innlagt på sykehus med sykdommer som influensa. Hvorfor det? Har noe svekket deres immunforsvar?

De siste tre årene har vi opplevd global spredning av et nytt smittsomt virus fra Wuhan i Kina, langvarig nedlukking av store deler av samfunnet, og til slutt massevaksinering mot det nye viruset. I teorien kan den pågående overdødeligheten skyldes noe helt annet som ikke er relatert til dette. Da må man selvsagt finne denne årsaken. Det er derimot mest nærliggende å mistenke at sykdomsbølgen er relatert til enten viruset eller tiltakene mot det, eventuelt en kombinasjon av begge deler.

Mange mennesker ble rammet av nedstengningene og de sterke koronarestriksjonene i 2020 og 2021. Disse kan ha bidratt både direkte og indirekte til sykdom. Restriksjonene skapte stress og ensomhet hos mange mennesker, pluss tap av arbeid og økonomiske problemer hos andre. Dette kan ha bidratt til sykdom samt til økt forbruk av alkohol og andre rusmidler. Det kan også ha forverret eksisterende sykdommer. Personer med kreft kan ha fått dårligere behandling, eller kreften kan ha blitt oppdaget seinere enn normalt.

Overdødeligheten har derimot fortsatt lenge etter at de fleste restriksjoner er blitt opphevet. Dette tyder på at skader fra selve nedlukkingen ikke lenger er en primær årsak til dødeligheten vi ser nå.

John Campbell fra England har laget populære videoer på YouTube i flere år. Han har gått fra å være en tilhenger av koronavaksinene til å bli en stadig større kritiker av dem. Dette har han gjort ved å analysere offentlig statistikk og kjente tall. Fakta viser at vaksinene er mindre effektive mot covid-19 enn hva som først ble sagt. De er også betydelig farligere enn hva folk som tok vaksinene ble opplyst om. Man kan spore en overdødelighet over lengre tid som ennå ikke er offisielt forklart. Denne begynte til dels i 2021, fortsatte i hele 2022 og ser dessverre ut til å fortsette i 2023.

Som John Campbell påviser finnes det nå en statistisk tydelig overdødelighet i alle aldersgrupper. Da første bølge av det nye koronaviruset covid-19 rammet verden ble det fort klart at viruset primært var farlig for eldre mennesker. Ellers kunne det være farlig for en del personer som var overvektige eller hadde underliggende sykdommer. Blant yngre mennesker var det noen som fikk ubehagelige bivirkninger av viruset, blant annet tap av luktesans eller smakssans. Disse virkningene var derimot ikke dødelige.

Nå ser vi derimot overdødelighet også blant middelaldrende og mindreårige. Relativt unge mennesker uten kjente hjerteproblemer dør plutselig av hjerteproblemer. Dette er ikke slik koronaviruset har oppført seg tidligere. Det er selvsagt mulig at viruset har mutert i farligere retning. Dette har derimot ikke medisinsk ekspertise påvist. Tvert imot antyder forskning at covid-19 er blitt mindre dødelig i løpet av de siste tre årene. Dette er slett ikke uvanlig.

Sett fra virusets perspektiv kan det være gunstig å være svært smittsomt, men ikke veldig dødelig. Da kan det spre seg mest mulig. Spanskesyken i 1918-1920 ble ikke avsluttet med vaksiner. Pandemien tok da slutt fordi viruset gradvis utviklet seg i mindre farlig retning inntil det ble et mer normalt influensavirus. Covid-19 ser så langt ut til å utvikle seg i samme retning.

Hvorfor har vi fortsatt overdødelighet i alle aldersgrupper mot et virus som blir stadig mindre dødelig og som flertallet av befolkningen er blitt vaksinerte mot? Disse tallene gir ikke mening.

Dersom viruset oppfører seg helt annerledes enn et par år tidligere så må medisinsk ekspertise påvise dette og opplyse om det. Dette har de så langt ikke gjort. Tvert imot innrømmer helsemyndighetene at en betydelig andel av dødsfallene vi nå ser ikke kan direkte knyttes til koronaviruset.

Hvis den pågående internasjonale overdødeligheten ikke primært skyldes hverken nedstengningene eller koronaviruset, hva skyldes den så? En mulig hypotese som er sterkt tabubelagt er at en vesentlig andel av disse dødsfallene kan skyldes bivirkninger av koronavaksinene. Det er vanskelig å diskutere denne muligheten fordi selv antydninger om dette blir sensurert både i tradisjonelle medier og på sosiale medier. Det er nå på høy tid å bryte dette tabuet.

Det er rett og slett ikke akseptabelt at vi har så stor dødelighet i land etter land, måned etter måned, uten at helsemyndighetene gir noen troverdig forklaring på dette. Vi kan ikke lenger stå og se på ei stor internasjonal bølge av død uten å forklare hva som forårsaker dette. Da må alle muligheter drøftes seriøst, også de ubehagelige. En arbeidshypotese om at mRNA-baserte koronavaksiner er en drivkraft bak den høye dødeligheten er en hypotese som er mulig og i samsvar med kjente fakta. Vi har fremdeles kun indisier, men disse blir stadig sterkere.

Normalt er din medisinske historie en privatsak. Etter at koronaviruset spredte seg, ble din medisinske journal plutselig ikke lenger en privatsak. Nå skulle alle vite hvilke vaksiner du har tatt, og du skulle vise frem beviser for dette for å få lov til å gå til frisøren.

Personlig har jeg ikke gjort en hemmelighet av at jeg aldri har tatt noen injeksjoner mot koronavirus. Den minoriteten av befolkningen som motsatte seg koronavaksinering ble ofte utsatt for grov sjikane og latterliggjøring fra statsledere, medier og gamle venner. Kort tid etterpå later de samme menneskene som om denne hetsen aldri fant sted. Det gjorde den i aller høyeste grad. Du ble hånet som uvitende, irrasjonell, egoistisk og en fare for dine medmennesker.
 
Jeg er blitt vaksinert flere ganger i min barndom, som de fleste andre. Dette gjaldt derimot godt utprøvde vaksiner som hadde eksistert i mange år og som man kjente effektene av. De fleste av dem hadde stort sett relativt milde bivirkninger.
 
Det snakkes mye om at vi skal stole på vitenskapen. Men vitenskapen er en metode, ikke en person eller et firma. Ofte tar det dessuten mange år å få pålitelige vitenskapelige resultater. I medisin så skal dette ta lang tid. Normalt tar det mange år fra et nytt legemiddel blir utprøvd til det eventuelt blir godkjent for offentlig bruk. Dette er nettopp fordi at man skal vite mest mulig om eventuelle bivirkninger og langtidsvirkninger av medikamentet.
 
Det er et ubestridelig faktum at vanlige medisinske prosedyrer ikke ble fulgt i 2020-2021. Vaksiner mot det nye koronaviruset ble hasteutviklet og sendt ut på markedet i løpet av få måneder.
 
Jeg ble fortalt at jeg skulle snakke med min lege om vaksinene. Mitt svar var at min lege ikke visste mer om langtidsvirkningene av disse vaksinene enn jeg gjorde. Han var bare bedre betalt for sin uvitenhet. Å snakke med tusen leger ville ikke ha gjort noen forskjell. Vaksinene hadde ikke eksistert lenge nok til at man kunne vurdere dem. Absolutt ingen mennesker i hele verden visste sikkert hva slags langtidsvirkninger disse injeksjonene ville ha da hundrevis av millioner av mennesker ble oppfordret eller presset av sine myndigheter til å ta dem.
 
Mange av de nye vaksinene, fra blant annet Pfizer og Moderna, var basert på mRNA genteknologi som aldri tidligere var blitt testet på mennesker i stor skala. Ifølge mer tradisjonelle kriterier ville de kanskje ikke ha blitt omtalt som vaksiner i det hele tatt.
 
Som borger ble jeg altså forventet å skulle ta gjentatte injeksjoner med en hasteutviklet vaksine som ingen personer på planeten kjente langtidsvirkningene av, basert på en eksperimentell genteknologi som aldri tidligere var blitt testet på denne måten. Dette skulle jeg gjøre mot et virus som jeg nesten helt sikkert ville overleve. Dette gav aldri noen rasjonell mening for meg, så jeg nektet å ta injeksjonene. Det angrer jeg overhodet ikke på når jeg ser hvor mange problemer andre mennesker har fått av dette. Vi har et immunforsvar av en grunn.
 
Koronavaksineringen mellom år 2020 og 2023 kan beskrives som det største medisinske eksperimentet i verdenshistorien. Milliarder av doser med ukjente bivirkninger ble satt over hele verden på kort tid. Alle mennesker som har tatt mRNA-injeksjoner mot covid-19 deltar i dette eksperimentet.
 
Noen ganger går eksperimenter godt. Det skal man selvsagt alltid håpe på. Andre ganger er eksperimenter derimot ikke vellykkede. Hva hvis det store eksperimentet med koronavaksiner ikke går godt for alle menneskene som deltar i det?
 
Dessverre virker det som om føre-var-prinsippet aldri er blitt fulgt i dette tilfellet. Det er godt dokumentert at et betydelig antall kvinner har fått store menstruasjonsforstyrrelser etter ha tatt vaksiner mot koronaviruset. Lignende effekter er ikke blitt registrert av eldre vaksiner. Kvinners menstruasjonssyklus er grunnlaget for å skape nye mennesker. Dette er slett ikke en triviell sak.
 
I 2022 har man samtidig også sett et fall i fødselstallene i flere land. Dette kan være en tilfeldighet. Men hva hvis det ikke er det? Gir koronavaksinene nedsatt fertilitet hos kvinner, og kanskje hos menn? Er dette i så fall midlertidig eller permanent? Ingen vet sikre svar på disse spørsmålene. Likevel fortsetter vi å sette injeksjoner mot covid-19 som om ingenting har hendt.
 
Massemedier som BBC i Storbritannia innrømmer at det finnes en stor overdødelighet som ikke fullt kan forklares med koronavirus eller andre faktorer. Samtidig hevder de at det ikke finnes noen beviser for at dette skyldes koronavaksiner. Som vanlig oppgir de derimot heller ikke noen troverdig alternativ forklaring på dette.
 

Problemet for mange av de etablerte mediene er at ikke alle borgere lenger stoler på det de sier. Da vaksinene mot covid-19 ble lansert ble det sagt at vaksinene beskyttet mot smitte, også at du kunne smitte andre. Hele grunnlaget for innføring av koronapass var påstanden om at du var trygg mot å smitte andre mennesker med koronavirus hvis du var blitt vaksinert. Å ikke la seg injisere ble ansett som en ondsinnet og usolidarisk handling.

Vi vet nå med 100% sikkerhet at dette ikke var sant. Vi ble presentert feilinformasjon fra våre egne myndigheter. De som er blitt injisert med koronavaksiner, selv gjentatte ganger, kan både selv bli syke og smitte andre med viruset.

Kampanjen for vaksinering og koronapass var altså basert på løgner fra første dag. Disse løgnene ble videreformidlet av nesten alle store medier, politikere samt organisasjoner som EU og FN/WHO. Så langt har ingen av disse aktørene bedt om unnskyldning for å ha trakassert millioner av mennesker på feilaktig grunnlag. Dette styrker ikke troverdigheten til deres uttalelser om de samme vaksinene nå.

Hos Document.no har skribent Christian Skaug gått igjennom tallmaterialet. Han konkluderer med at koronavaksinene ser ut til å ha gitt høyere dødelighet i 2022.

Aseem Malhotra er kardiolog i Storbritannia. Han har hatt en interessant samtale med Tucker Carlson på Fox News om hvordan den medisinske industrien fungerer. Dette skjer ofte med tvilsom rolleblanding mellom legemiddelindustri, leger og myndigheter som i beste fall grenser mot korrupsjon. Store legemiddelfirmaer som Pfizer tjener enorme penger på koronavaksinene og antyder at folk bør ta vaksinene deres hvert år i lang tid fremover.

Som spesialist i hjertesykdommer er Malhotra blitt stadig mer betenkt over økningen av relativt unge mennesker uten kjente hjerteproblemer som plutselig dør av hjerteproblemer. Etter å ha studert tallmaterialet er han blitt styrket i sin mistanke om at koronavaksiner kan være en direkte medvirkende årsak til en rekke slike dødsfall de siste par årene. Det finnes alarmerende tegn til at vaksinene kan gi store helseskader og i verste fall død hos et betydelig antall mennesker.

Aseem Malhotra har som lege gått offentlig ut og anbefalt at alle injeksjoner med mRNA-basert teknologi bør stoppes umiddelbart. Det er på høy tid at slike råd blir lyttet til.

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.